Spreken kan pesten voorkomen
Nieuws, Samenleving, België, Stampmedia, Pesten, Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, Week tegen pesten -

Spreken kan pesten voorkomen

Van 1 tot 8 februari 2013 loopt de campagneweek tegen pesten. De slogan van deze editie is 'Horen, zien en spreken'. De Week tegen Pesten is een initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten dat pesten bespreekbaar wil maken om jongeren bewust te maken van hoe ze ermee kunnen omgaan.

donderdag 31 januari 2013 18:38
Spread the love

De Week tegen Pesten vangt traditioneel aan met de uitreiking van De Pesten-Dat-Kan-Niet!-Prijs. De veertiende prijs gaat op 1 februari naar Openluchtschool Sint-Lutgardis in Brasschaat. Met deze prijs worden scholen aangemoedigd om bewust met pesten om te gaan en hun zorgbeleid te verbeteren.

“Pesten is echt een probleem waar we veel mee te maken krijgen”, zegt pestdeskundige Gie Deboutte van het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten. Het netwerk wil zowel jongeren als ouders bewust maken van pestgedrag, door hen aan te leren hoe ze erop kunnen reageren.

Wanhoop

Jaarlijks worden meer dan 30.000 jongeren gepest. 5,5 procent van de schoolgaande jeugd is in Vlaanderen minstens één keer per week slachtoffer van pestgedrag. Pesters slaan voornamelijk toe bij jongeren tussen tien en veertien jaar. Deze slachtoffers weten daarbij vaak niet wat ze moeten doen. Tim Ribberink, Amanda Todd, Inias Michiels, … zagen geen uitweg en hebben hun toevlucht gezocht in een wanhoopsdaad.

Horen, zien en SPREKEN!

Slachtoffers van pesterijen verliezen dikwijls hun zelfvertrouwen en willen er met niemand over praten. Kies Kleur Tegen Pesten heeft daarom gekozen voor de slogan Horen, zien en SPREKEN!.

“Jongeren willen erbij horen en zichzelf veilig stellen”, vertelt Gie Deboutte. Vaak kroppen slachtoffers alles op. Ze willen hun verhaal niet vertellen omdat ze bang zijn om de situatie erger te maken. “Jongeren die gepest worden leggen de schuld en de oorzaak van het pesten vaak bij zichzelf”, zegt Deboutte.

“Ze voelen zich alleen en maken zich onzichtbaar.” Deze jongeren willen hun omgeving niet belasten met hun pestprobleem. Daarom benadrukt Gie Deboutte dat praten enorm belangrijk is. Hij hoopt dat slachtoffers vroeger met hun verhaal naar buiten komen of dat jongeren melden wanneer ze getuige zijn van pesterijen. Ook ouders moeten hun kind aanmanen om te praten. Luisteren naar wat een kind vertelt, is belangrijk.

Ketnet

Net als vorig jaar zet Ketnet zijn schouders onder dit project. Vorig jaar kende de Move tegen Pesten een ongelooflijk succes. Het lied, gezongen door Ketnetwrapster Charlotte en zanger Brahim, kon op veel steun rekenen van jongeren en hun ouders.

Dit jaar brengt Ketnet de campagneweek tegen pesten in de kijker via verschillende acties. Er zijn kinderen die vertellen over hoe ze slachtoffer werden van pesters, maar ook bekende Vlamingen steunen het initiatief.  Zo getuigt Vlaanderen Vakantieland-reporter en voormalig Ketnetwrapster Erika Van Tielen over haar ervaringen met pesten.

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!