Verslag, Nieuws, Samenleving, Lokaal, Stop Armoede Nu !, Antwerpen, Armoedebestrijding, Armoede in Antwerpen, Gemeenteraad Antwerpen, Armoedebeleid -

Wat doet de nieuw verkozen Antwerpse gemeenteraad aan de armoede?

ANTWERPEN - Maandag 28 januari kwam de eerste nieuwe gemeenteraad samen over inhoudelijke zaken. Hij bestaat uit vele nieuwe leden. Het platform StopArmoede.Nu nam daarom weer zijn oorspronkelijke actievorm op: actie voeren aan het stadhuis een uur voor de gemeenteraad start.

maandag 28 januari 2013 23:50
Spread the love

Hiermee wil het platform aandacht vestigen op het belang van een sterk sociaal beleid. 

Wil Antwerpen in zijn nieuw beleid meer aandacht schenken aan de armoedeproblematiek? De actiepunten van 17 oktober rond armoedebestrijding, wonen, onderwijs en dienstverlening werden alvast terug opgenomen om met de gemeenteraad te bespreken. Ze werden door verschillende sprekers toegelicht.

Het actieplatform StopArmoede.Nu blijft aan de politieke bel trekken. Onze samenleving verdraagt immers geen groeiende kloof tussen arm en rijk.

Dat onrecht aankaarten, pittige actie en politieke gesprekken voeren, blijven de ingrediënten voor dit platform. Een aantal Antwerpse organisaties vormt samen StopArmoede.Nu om beter werk te kunnen maken van armoedebestrijding.

take down
the paywall
steun ons nu!