Reportage, Nieuws, Milieu, België, Walvisvaart, Milieuaktie, Gent, Sea Shepherd, Gent, flashmob, actie, Baai van Taiji -

Sea Shepherd Belgiums flashmob in Gent

Sea Shepherd Belgiums flashmob in Gent
zondag 27 januari 2013 19:56

Op zaterdag 26 januari werden shoppende Gentenaars opgeschrikt door vluchtende, bange dolfijnen, moordende vissers en verbeten, gedreven activisten van Sea Shepherd.

Ieder jaar worden in Japan 20.000 dolfijnen, bruinvissen en kleine walvissen gruwelijk afgeslacht in de gruwelbaai van Taiji. Van 1 september tot eind maart van het volgende jaar drijven vissers hele scholen kleine walvissen een ondiepe baai in, waar de dieren genadeloos met messen bewerkt worden. Een hondertal dieren worden voor grof geld verkocht aan dolfinaria wereldwijd.

Sinds 2010 staan vrijwilligers van Sea Shepherd permanent op wacht in Taiji. Dit zijn de Cove Guardians. Ze berichten dagelijks over de slachtingen en zorgen ervoor dat de hele wereld weet wat er gebeurt.

Sea Shepherd Belgium eiste zaterdag letterlijk aandacht voor het trieste lot van de dieren die sneuvelen in The Cove. Wie in Gent winkelde, kon niet naast deze actie kijken.

Missie 

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is een internationale non-profit organisatie. Hun missie is het beschermen en behouden van de verscheidene diersoorten en ecosystemen in de oceanen.

Hun doel is een einde te maken aan het afslachten van oceaandieren en het vernielen van hun leefomgeving. Hierbij baseren zij zich op internationale wetten en verdragen, vooronderzoek en relevante documentatie.

Zij bestrijden illegale activiteiten in internationale wateren en brengen deze aan het licht. Hiervoor maken zij gebruik van innovatieve (zogenaamde direct action) tactieken. Deze acties zijn gericht op het veiligstellen en behouden van uitgebalanceerde ecosystemen. Voor nu, en voor de toekomst.

Zij onderzoeken en registreren illegale activiteiten op zee. Iedere door hun gesignaleerde overtreding leggen zij vast op beeld. Dit bewijsmateriaal dragen ze over aan bevoegde autoriteiten en maken zij via de media openbaar. Met deze methode brengt Sea Shepherd al ruim 30 jaar belangrijke veranderingen teweeg.

Geschiedenis

Sea Shepherd Conservation Society werd in 1981 in de Verenigde Staten officieel opgericht in de staat Oregon. Hieraan voorafgaand werd het idee van Sea Shepherd geboren toen kapitein Paul Watson in 1977 de Earth Force Society oprichtte in Vancouver, Canada. De centrale doelstelling van beide organisaties was de bescherming van mariene zeezoogdieren, met als onmiddellijke doel het tegenhouden van de illegale walvisvangst en zeehondenjacht. Later breidde Sea Shepherd haar missie uit tot alle zeedieren.

In 1978 kocht de Society haar eerste schip (een Britse trawler met de naam Westella) met hulp van Cleveland Amory van het Fund for Animals en hernoemde haar de Sea Shepherd. Haar eerste missie was om naar de ijsvelden van Oost-Canada te varen om daar de jaarlijkse slachting van pasgeboren zadelrobben, ook wel whitecoats genaamd, tegen te houden.

In datzelfde jaar spoorde de Sea Shepherd de beruchte piratenwalvisvaarder Sierra op en ramde haar in een Portugese haven, waardoor haar beruchte carrière als gesel der zeeën werd beëindigd. Sinds die vroege jaren heeft Sea Shepherd meer dan 200 reizen ondernomen over de wereldzeeën en onderweg vele weerloze zeedieren verdedigd en gered.

Captain Paul Watson

Natuurbeschermer en milieuactivist Captain Paul Watson is de man achter SSCS. De Canadees staat internationaal bekend om zijn innovatieve ideeën en doortastende optreden. Hij was de eerste mens die zijn lichaam tussen een harpoen en een walvis wierp. Met deze daad trok hij wereldwijd de aandacht. In 1972 was hij medeoprichter van Greenpeace. Vijf jaar later (1977) richtte Watson de Sea Shepherd Conservation Society op. 

take down
the paywall
steun ons nu!