Herzele: controversieel besluit cultuursubsidies ingetrokken

Herzele: controversieel besluit cultuursubsidies ingetrokken

donderdag 24 januari 2013 15:13
Spread the love

Het relaas van de Herzeelse subsidiegebeurtenissen op de gemeenteraad van afgelopen woensdag, vanop de website van vzw ‘t Uilekot

Na een bijzonder harde en woelige gemeenteraad werd het  subsidievoorstel van de nipte N-VA-VLD meerderheid afgevoerd. Herzele wil zijn subsidiereglementen blijven evalueren en tegen de begrotingsbespreking van maart een aantal voorstellen doen, maar dit keer in overleg met de sector.

Herzele haalde het nationaal nieuws met het voorstel van N-VA en VLD om alle subsidies en retributies stop te zetten tot de gemeenteraad anders zou beslissen: “overwegende dat alle partijen tijdens de voorbije verkiezingen gefocust hebben op het financieel beleid van de gemeente. Dit besluit strekt er toe om tabula rasa te maken, zodat er een nieuwe start kan genomen worden nadat nagegaan is in welke mate het effect dat eertijds voor ogen werd gehouden bij het vaststellen van die reglementen, bereikt wordt , of de doelgroep bereikt wordt en of de reglementen nog budgettair inpasbaar zijn.”

LEEF! had de verenigingen opgeroepen om massaal aanwezig te zijn om hun belang te verdedigen. De raadszaal zat dan ook afgeladen vol met vertegenwoordigers van vzw ’t Uilekot, Natuurpunt, Sportraad, Cultuurraad, Curieus, vissersverenigingen enz…

Voor de gemeenteraad hadden professoren als Jan BlommaertRik Pinxten én Erik Swyngedouw, SP.A-fractieleider Dirk Van Der Maelen en mensen uit de cultuursector al mails gestuurd naar VLD-burgemeester Van Tittelboom. In een vrije tribune in Knack plaatste Ico Maly het besluit in een rijtje voorstellen van de N-VA over gans Vlaanderen: “Dit past in het rijtje van experimenten die de N-VA in Aalst, Bilzen, Turnhout etc  probeert op te zetten om cultuur verregaand te vervlaamsen. Het zegt iets over de democratie-opvattingen van de partij: eenmaal verkozen kiezen ze voor de dictatuur van de meerderheid. Elk democratisch verzet wordt de mond gesnoerd.”

Filip De Bodt opende de discussie door meteen aan te kondigen dat LEEF! bij de goedkeuring van dit punt klacht zou neerleggen bij de gouverneur én de Cultuurpactcommissie: “ Ik heb zelden zo een brutale, arrogante maatregel gezien. Het gemeentebestuur, dat een minderheid van 49,5 % van de kiezers vertegenwoordigt, lapt alle wetten aan zijn laars door niet eens advies te vragen aan de bevoegde cultuur-, sport- en jeugdraad. De N-VA is er blijkbaar op uit om de oorlog aan te gaan met het Vlaamse verenigings- én cultuurleven Bovendien zet men mensen in de kou die een kleine tegemoetkoming krijgen.”  Volgens N-VA schepen Jurgen Neyrinck werd alles opgeschroefd: “Dit is een voorlopige maatregel én er zal overleg worden met alle verenigingen.”

Oppositiemensen maakten duidelijk dat zo een overleg dient plaats te vinden voor in plaats van na zo een maatregel. Yves Lerminiaux (CD&V) hekelde het gebrek aan rechtszekerheid: “Men zet reglementen in gang die men zonder overleg afbreekt en stort iedereen in de rechtsonzekerheid. Dit is ongeoorloofd bestuur.” SP.A-raadslid Jo De Loor  noemde de operatie schandalig en haalde aan hoe er binnen de sportsector diende gewerkt te worden om wat centen te kunnen opstrijken. Verder had hij nog een suggestie: “ De N-VA stelde in Zottegem voor om het met één schepen minder te doen. Misschien kan U dat hier ook doen: dat bespaart U snel 250.000 €. “ Zijn collega Noël De Smet hekelde de onduidelijheid: “ Op de ene plaats heb je het over een schorsing van subsidies, elders over stopzetting, nog elders over opheffing. Wat willen jullie nu eigenlijk?”

Terwijl de N-VA en VLD-raadsleden de lippen op mekaar hielden verdedigde burgemeester van Tittelboom eenzaam het voorstel:“Jullie maken een hoop herrie voor niets, jullie blazen alles op en ontketenen een hetze. Misschien wordt ons subsidiesysteem nadien nog veel beter en staan jullie in maart te applaudisseren.” Sofie Hoefman (N-VA) voegde er aan toe dat ze zich persoonlijk geviseerd voelde: “Ik werd op het internet zelfs uitgemaakt voor barbaar.”

Deze woorden konden oppositie en publiek verre van gerust stellen. Filip De Bodt: “Als het allemaal maar niks is én je wil toch overleggen met iedereen, trek uw besluit dan in.“ De gemoederen raakten het kookpunt toen burgemeester Van Tittelboom een schorsing vroeg en terugkwam met de mededeling dat het punt ingetrokken werd.

De aanwezige vertegenwoordigers van verenigingen reageerden blij maar behoedzaam: “Het besluit is wel ingetrokken maar we houden ons hart vast rond de begroting. De indruk blijft hangen dat er zware klappen zullen vallen.”

Tijdens het verdere verloop van de gemeenteraad dienden nog drie andere voorstellen ingetrokken te worden omdat de dossiers niet in orde waren, geen adviezen bevatten enz… De oppositie stelde het schepencollege voor om indien mogelijk een “inburgeringscursus” te gaan volgen om er voor te zorgen dat “de gemeenteraden een beetje zouden verlopen zoals het hoort.”

  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!