Een gouverneur moet je verdienen
N-VA, Gouverneur, Jan Briers -

Een gouverneur moet je verdienen

woensdag 23 januari 2013 15:39
Spread the love

Zeldzaam zijn de kritische uitspraken van politieke mandatarissen over de meerwaarde van het provinciale niveau in ons land. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd dit niveau intussen geschrapt, al zijn er nog wel een gouverneur (veiligheid) en een vice-gouverneur (taalwetgeving) in functie…

Bij de recente moeilijkheden over de aanduiding van een nieuwe gouverneur voor de provincie Oost-Vlaanderen stelt blijkbaar geen enkele partij de politieke aanduiding als dusdanig in vraag. Voor de bevolking brengt deze procedure minstens duidelijkheid en ik herinner me niet direct problemen over het functioneren van gouverneurs in ons land.

Dit is vandaag niet anders met het N-VA voorstel om Jan Briers Junior aan te duiden als opvolger van Gouverneur André Denys. Blijkbaar zonder beperkingen op basis van een regeerakkoord stelt Minister Geert Bourgeois aan de Vlaamse Regering de kandidaat van zijn partij voor.

In de media en in het Vlaams parlement zwaait men graag met de onafhankelijkheid van Jan Briers jr. vermits hij over geen N-VA partijkaart zou beschikken. Vandaag niet, en het werd niet als voorwaarde voor zijn kandidatuur gesteld door de N-VA.

Twee bedenkingen daarbij:

Het feit of een persoon een partijkaart heeft op het moment van een politieke aanstelling is te herleiden tot een persoonlijke of interne aangelegenheid. Gelukkig dient de Vlaamse Regering de voordracht te bekrachtigen en is blijkbaar ook de Federale Regering in de procedure gevat. Dat de N-VA haar eigen en enige kandidaat vandaag met hand en tand moet verdedigen en dat de N-VA zwaar moet uithalen naar Open VLD die vanuit de Federale Regering niet werd betrokken, was voorspelbaar. Dat de N-VA als ultiem argument verwijst naar een politieke onafhankelijkheid van betrokkene is grotesk te noemen.

Bij een politieke aanstelling weten we als burger met wie we te maken hebben en in welke hoedanigheid betrokkene aan zijn ambt start. Een andere optie die objectiviteit introduceert vraagt een weloverwogen aanwervingprocedure waarbij ervaring en capaciteiten van kandidaturen met elkaar worden vergeleken en afgewogen. Uiteindelijk blijft de beoordeling van kandidaturen op dit niveau altijd een delicate evenwichtsoefening, maar voorstellen alsof één kandidatuur door één partij kan leiden tot de beste geobjectiveerde keuze is ronduit geloven in de naïviteit van de Vlaming.

take down
the paywall
steun ons nu!