Verslag, Nieuws, Wereld, Economie, Samenleving, Economische crisis, China, Verenigde Staten, Inkomensongelijkheid, Luxegoederen, Schaarste, Oxfam International -

Kleinere ongelijkheid ook voor rijken belangrijk

Een rapport van Oxfam International toont aan dat inkomensongelijkheid de laatste twintig jaar flink is toegenomen in de meeste landen. Deze moet zo snel mogelijk teruggedraaid worden, zegt Oxfam, want we kunnen het ons simpelweg niet veroorloven. De honderd rijkste personen ter wereld konden in 2012 zowaar 241 miljard dollar (181,2 miljard euro) aan hun vermogen toevoegen: dit is genoeg om de armoede tot vier keer toe te beëindigen.

dinsdag 22 januari 2013 16:17
Spread the love

Inkomensongelijkheid heeft altijd twee componenten: hoge armoede aan de ene kant en hoge rijkdom aan de andere kant.

In het geval van inkomensongelijkheid gaat extreme armoede dus altijd gepaard met extreme welvaart, maar in het afgelopen decennium is er eigenlijk alleen naar de eerste van die twee componenten gekeken, aldus Oxfam. Om extreme armoede te bestrijden is het echter ook nodig om naar de andere kant van inkomensongelijkheid te kijken: naar extreme rijkdom.

Aangezien onze natuurlijke bronnen niet oneindig zijn, wil Oxfam zo snel mogelijk een eind maken aan inkomensongelijkheid. De organisatie pleit voor een nieuwe internationale doelstelling: extreme rijkdom moet in 2025 beëindigd zijn en inkomensongelijkheid moet teruggebracht naar het niveau van 1990.

60 procent toegenomen

In de Verenigde Staten is het aandeel in het nationaal inkomen van de 1 procent rijksten verdubbeld sinds 1980: van 10 naar 20 procent. Voor de 0,01 procent rijksten is het zelfs verviervoudigd.

Een toename van de inkomensongelijkheid deed zich de afgelopen decennia niet alleen in de Verenigde Staten voor, maar ook in bijvoorbeeld Groot-Brittanië, China, India en zelfs ultra-welvaartsstaat Zweden.

In China hebben de 10 procent rijksten bijna 60 procent van het nationaal inkomen in hun bezit, waarmee de inkomensongelijkheid in het land bijna net zo groot is als die in het meest ongelijke land ter wereld, Zuid-Afrika. Wereldwijd is het inkomen van de 1 procent rijksten -60 miljoen mensen- in twintig jaar met 60 procent toegenomen.

Sportwagen

De financieel-economische crisis heeft het proces van toenemende inkomensongelijkheid versneld en de 1 procent rijksten een nog groter aandeel in het nationaal inkomen bezorgd.

Een sportwagen, zeiljacht, dure merkkleding of designer-horloge: de markt voor luxegoederen heeft weinig te lijden gehad onder de crisis. Sinds het begin van de crisis is deze markt ieder jaar met een tiental procent gegroeid, aldus Oxfam.

Inefficiënt

Naast het feit dat enorme inkomensongelijkheid onethisch is en sociale maatschappijen splijt -arm geboren worden in een ongelijke samenleving, maakt de kans om arm te blijven zeer groot- is het ook puur economisch gezien inefficiënt.

De opeenstapeling van veel rijkdom in de handen van een kleine groep mensen onderdrukt de vraag; er is een beperking aan het aantal zeiljachten dat een persoon wil of kan hebben.

Als het geld meer gelijk verdeeld was, zou dat aan meer mensen toenemende koopkracht geven, waardoor economische groei kan plaatsvinden en ongelijkheid kan verminderen. Bovendien zou een meer ‘gelijke’ wereld het milieu ten goede komen.

De toenemende schaarste van natuurlijke bronnen als water en land is onhoudbaar voor een duurzame toekomst, als deze bronnen gemonopoliseerd worden door de 1 procent. Daarnaast is de koolstofuitstoot van degenen die tot die 1 procent behoren, 10.000 keer zo groot als dat van de gemiddelde burger, volgens het Oxfam-rapport.

Beleid

Als oplossing om de inkomensongelijkheid te verminderen, noemt Oxfam in haar rapport een aantal beleidsmogelijkheden: ten eerste zijn bepaalde gratis publieke diensten cruciaal, net als een sociaal vangnet bij werkloosheid en kwaliteitsonderwijs; ten tweede is een progressief belastingstelsel een manier om inkomensongelijkheid te verminderen, en daarmee hand in hand scherpere controle op belastingontwijking en belastingontduiking.

Als al het geld, dat op dit moment in belastingparadijzen verblijft, op de juiste manier belast zou worden, zou dat op zijn minst 189 miljard dollar (141,6 miljard euro) aan extra belastinginkomsten opleveren.

Maar, benadrukt Oxfam, eerst en vooral is het van belang dat de wereld het verminderen van inkomensongelijkheid als een doel gaat beschouwen en gaat inzien dat het in het belang van iedereen is.

take down
the paywall
steun ons nu!