link herzele
Politiek, Cultuur, Actie, Kunst, Burgerparticipatie, N-VA, Herzele -

Oproep aan de burgemeester van Herzele

maandag 21 januari 2013 16:05
Spread the love

Onderstaand bericht kan verder verspreid worden en aan burgemeester Van Tittelboom worden toegestuurd. Voor achtergronden zie https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/01/18/n-vaopen-vld-coalitie-in-herzele-tabula-rasa-met-alle-subsidies. Kom op voor een volwaardig pluralisme, laat je horen!

Dhr Johan Van Tittelboom

Burgemeester

Pastorijstraat 30

9552 Herzele-Borsbeke

johan.vantittelboom@herzele.be

Meneer de Burgemeester,

Met verbazing namen wij kennis van het voorstel van Uw college om ‘tabula rasa’ te maken voor wat betreft het gehele veld van cultuursubsidies en premies in Herzele. Gegeven het feit dat Uw Cultuurschepen en Uw Schepen van financien allebei tot de N-VA behoren, en gegeven de ontwikkelingen elders in Vlaanderen waarbij N-VA bewindslui een agressief-nationalistische cultuurpolitiek beogen en op gang pogen te trekken, wekt dit voorstel de ongerustheid van een zeer brede gemeenschap van mensen uit het culturele, politieke en intellectuele middenveld.

Vlaanderen is een democratische samenleving die zich, terecht, met trots kan beroepen op een fundamenteel cultureel, levensbeschouwelijk en politiek pluralisme. Dergelijk pluralisme is een ijkpunt voor de democratie, en het wordt aangedreven door de tolerantie zoals Voltaire ze beschreef – men hoeft niet akkoord te zijn met anderen, maar men erkent het bestaansrecht van de anderen, alsook het publieke bestaansrecht op gelijke voet ervan met anderen. Het Cultuurpact heeft hieraan vorm gegeven, en de delicate evenwichten die daarin al decennia lang voor culturele vrede zorgen zijn van goudwaarde. Ze hebben in dit land een uniek palet aan cultuuruitingen geschapen en in stand gehouden, en ze hebben ervoor gezorgd dat tijdelijke politieke evoluties geen blijvende littekens in het culturele landschap hebben veroorzaakt.

Deze evenwichten berusten niet op toeval, en evenmin op onzorgvuldige compromissen of wafelijzer-politiek. Ze zijn de kern zelf van hoe onze samenleving zichzelf democratisch organiseert. Bouw ze af, en het democratische gehalte van de samenleving daalt. En dit democratische gehalte, daarvoor hebben Liberalen, Sociaaldemocraten en Christen-Democraten de gehele twintigste eeuw gestreden. Het zijn de kernwaarden van die grote politieke en levensbeschouwelijke formaties die hier op het spel staan. Het is ook dit waarden-geheel dat de ziel van dit land uitmaakt: het feit dat wij een diverse gemeenschap zijn, verbonden door waarden van democratie en tolerantie die ervoor zorgen dat niemand kan onderworpen worden aan de waarden van anderen. Wie Vlaanderen lief heeft moet die waarden ernstig nemen.

Het zou bijzonder ongelukkig zijn indien Herzele deze kostbare verworvenheden op de helling zou plaatsen. Het zou een precedent scheppen dat voor bijzonder veel onrust en instabiliteit zal zorgen, niet alleen in de culturele en socio-culturele sector, maar in de ruimere politieke en maatschappelijke sfeer. Herzele zou snel een symbool worden – een symbool van politiek, moreel en levensbeschouwelijk falen, van een Vlaanderen dat de Vlamingen niet willen. Herzele kan een scheldwoord worden. We nemen aan dat weinigen daarmee gediend zullen zijn, zeker in Herzele, en vooral in Uw college.

Wij roepen U dan ook met de grootste nadruk op om dit voorstel geen verder gevolg te geven, en in Herzele een harmonieus en pluralistisch cultuurbeleid te ontwikkelen waarop iedereen – ook afstandelijke waarnemers zoals wij – fier kunnen zijn. 

Hoogachtend,

Jan Blommaert, Ico Maly, Dirk Tuypens, Francine Mestrum, Karim Zahidi, Tinne Kenis, Pieter Saey, Ida Dequeecker, Herman De Ley, Pascal Debruyne, Jan Snauwaert, Danny Carleer,  Jan Dumolyn, Koen Dille, Jan Teurlings, Carolina Maciel de França, Eric Goeman, Dominique Willaert, Fikry El Azzouzi, Dirk Van der Maelen, Paul Pataer, Johan Van Hoorde, Amir Haberkorn, Ikram Aoulad, Nadia Benabdessamad, Orlando Verde, Erik Swyngedouw, Robrecht Vanderbeeken, Linus Vanhellemont, Leen Van der Vorst, Maarten Loopmans, Noura El-Jafoufi, Sofie de Schutter, Alain Claessens, Rik Pinxten, Wouter Hillaert, Lieve Pepermans, Lieven De Cauter, Pascal De Decker, An De Bisschop, Dirk Pültau

take down
the paywall
steun ons nu!