President van Uruguay José Mujica (Foto: Santiago Armas)
Nieuws, Economie, Politiek, Uruguay, Inkomensongelijkheid, Inkomensverdeling -

Uruguay, kampioen van de herverdeling

Recent verscheen een studie van Carlos Paolino over rurale armoede in Uruguay voor het ministerie van landbouw, veeteelt en visvangst. Terwijl in de meeste landen van de wereld de ongelijkheid toeneemt, kan dit land verbijsterend goede resultaten neerleggen qua inkomensherverdeling. Hieronder een opsomming van de cijfers, de conclusies en de beleidsmaatregelen.

donderdag 17 januari 2013 20:50
Spread the love

Volgens cijfers die recent door Paolino (nvdr: Uruguayaans landbouwingenieur en econoom) werden uitgegeven in zijn onderzoek dat liep van 2006 tot 2011 is het aantal huishoudens onder de armoedegrens in Uruguay gedaald met 63 procent; in Montevideo, de hoofdstad, met 55,4 procent. Opvallend is dat de armoede stevig daalde in de rurale gebieden, met 74,3 procent.

Het aantal personen onder de armoedegrens in Montevideo daalde met 51,9 procent, in de rurale gebieden met 74,5 procent. De totale daling voor Uruguay bedraagt 40,2 procent. Het aantal mensen boven de armoedegrens, maar met onvolledige basisbehoeften, daalde in Uruguay met ongeveer 80 procent, vergelijkbare resultaten waren er in Montevideo en in de rurale gebieden.

De grootste relatieve proportie van personen in armoede bevindt zich in de rurale gebieden. Daar stijgt het inkomen per persoon en huishouden het snelst. We zien dat het aantal mensen, die zich in extreme armoede bevinden, tussen 2007 en 2011 daalde van 14,5 naar 11,4 procent, het aantal nieuwe armen daalde van 11,5 naar 1,6 procent en de inerte armoede van 21,6 naar 15,3 procent.

De Gini-coëfficiënt (nvdr: maatstaf van inkomensongelijkheid) daalde van 0,446 naar 0,401 in Uruguay, ongeveer met 10,1 procent. De grootste daling van de Gini-coëfficiënt was te zien in rurale gebieden en dorpen met minder dan 5.000 inwoners. In deze dorpen ligt de Gini-coëfficiënt gemiddeld al lager.

Beleidsmaatregelen

De oorzaak hiervan is dat er na 2006 meer werk gemaakt is van de participatie van de civiele maatschappij (o.a. boerenorganisaties), arbeidsrechten en er werden landbouwsubsidies geven om de productiviteit van de kleine boeren te verhogen. In de rurale gebieden speelden microkredieten voor in totaal 11 miljoen dollar een belangrijke rol. De index van recuperatie voor de microkredieten bedraagt meer dan 97 procent. Ook werd er een register ingevoerd van boerenfamilies met 20.000 leden.

Conclusies

Het is opvallend dat de indicatoren tussen 2006 en 2011 vooral verbeterden in de rurale gebieden. De rurale armen, de grootste groep, worden snel rijker, maar toch blijkt dat de allerarmsten, de structurele armoede, het minste daalt.

Volgens Enzo Benech, secretaris van het ministerie van landbouw, visvangst en veeteelt, zijn deze positieve resultaten te wijten aan het nationale beleid dat de afgelopen jaren in Uruguay gevoerd werd. Hij vertelt erbij dat Uruguay de beste cijfers kan voorleggen van de regio. Uruguay is het land dat de beste herverdeling heeft van Latijns-Amerika met een Gini-coëfficiënt van 0,401. Het gemiddelde van Latijns-Amerika ligt op 0.5.

take down
the paywall
steun ons nu!