Verslag, Nieuws, België -

De sociaal-economische toestand van het land: “Antwoorden op crisis rampzalig”

Wist u dat de Belgische schuld zonder crisis tegen 2015 gedaald zou zijn tot 60 % van het BBP? Dat de landen die het hardst bespaarden hun economie het meest zagen krimpen. Dat en nog veel meer staat in de sociaal-economische barometer van het ABVV. “Die cijfers leren ons dat een loonblokkering en besparingen in de overheidssector nefast zijn”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Na zijn ACV-collega Marc Leemans bevestigt ook De Leeuw dat er geen IPA komt.

maandag 14 januari 2013 19:15
Spread the love

Elk jaar doorploegt de studiedienst van de socialistische vakbond een pak officiële rapporten op zoek naar cijfers die inzicht geven in de sociaal-economische toestand van het land. Deze keer bevat de sociaal-economische barometer opvallend veel cijfers over de Europese Unie en vooral Duitsland.

“Met die cijfers kunnen we de schaduwzijde aantonen van het Duitse model”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Uit de nationale rekeningen van de verschillende landen blijkt bijvoorbeeld dat Duitsland helemaal niet zo schitterend presteerde op het vlak van de creatie van werkgelegenheid. Als je de toename van de werkgelegenheid uitrekent in aantal uren bedroeg de groei in België 19 procent tussen 1996 en 2011. In Duitsland was dat slechts 1 procent. Er kwamen wel jobs bij in Duitsland, maar dan vooral mini-jobs van minder dan 5 euro.

De Duitse hervorming van de arbeidsmarkt hebben nefaste gevolgen voor de sociale cohesie van het land. Maar liefst 16 procent van de Duitsers zakte onder de armoedegrens. In 10 jaar is het aantal Duitsers dat twee jobs meent nodig te hebben verdubbeld. Bijna 5 miljoen mensen hebben er een mini-job (ofwel minder dan 400 euro per maand die niet meetellen voor de sociale zekerheid ofwel minder 1 euro per uur).

Meer dan een kwart van de Duitse banen is nu precair. De ongelijkheid nam ook schrikbarend toe. In 1998 bezat de armste helft van de bevolking nog 4 procent van alle rijkdom. Dat is gezakt tot 1 procent. En dat helpt de economie van Duitsland ook al niet. Rekening houdende met de productiviteit is de loonkost per eenheid in de industrie er hoger dan in Nederland, Frankrijk en België.

“Het Duitse model biedt dus geen uitweg uit de crisis. Om hier uit te geraken moeten we de koopkracht versterken. Dat kan met een duurzaam relancebeleid en eerlijke fiscaliteit”, aldus Rudy De Leeuw.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS, het Verenigd Koninkrijk en Ierland worden meerwaarden bij ons niet belast. België scoort ook ondermaats op vlak van overheidsinvesteringen (1,7 procent van het BBP terwijl het Europees gemiddelde 2,5 is). Het residentieel verbruik van energie is in België ook bijna dubbel zo hoog als in Nederland. “De overheid zou de isolatie van gebouwen moeten stimuleren”, zegt De Leeuw.

Maar dat is niet de koers die België volgt. Volgens het ABVV nam de regering de voorbije tijd een aantal maatregelen zoals de invoering van de degressieve uitkeringen en de loonstop die aansluiten bij het Duitse model.

De voorbije vijftien jaar slonk het aandeel van de lonen in de geproduceerde toegevoegde waarde met 1,1 procent. Het aandeel van de nettodividenden steeg met 2,3 procent.

Het Interprofessioneel Akkoord zal die trend niet ombuigen. Meer nog na ACV-voorzitter Marc Leemans bevestigt ook Rudy De Leeuw dat er dit jaar geen interprofessioneel akkoord komt.”Het hart – de lonen en de koopkracht – werd door de opgelegde loonstop uit het interprofessioneel overleg gehaald. Een klassiek akkoord is daardoor niet mogelijk.” Woensdag moeten de werkgevers en de vakbonden aan de regering gaan vertellen hoeveel ze opgeschoten zijn met hun overleg. Mogelijk komt er wel een klein akkoord over de verdeling van de enveloppe van de welvaartsaanpassing van de uitkeringen.   

take down
the paywall
steun ons nu!