Instapstages voor jongeren. Een vet cadeau voor de patroons.

Instapstages voor jongeren. Een vet cadeau voor de patroons.

zaterdag 29 december 2012 19:59
Spread the love

Monica de Coninck is in vorm de laatste tijd. Eerst voerde ze de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen in waardoor tienduizenden werklozen in de armoede worden geduwd. Tweedens voert ze nu de instapstages voor jongeren in waardoor die gedurende 3 maanden voltijds moeten werken voor € 26,00 per dag betaald door de RVA (u en ik) en nog geen € 10,00/dag voor de patroon. Wie denkt dat de patroon na zoveel quasi gratis arbeid deze jongeren vast zou moeten aanwerven is eraan voor zijn moeite. Alle lasten voor de jongere en de belastingbetaler, alle lusten voor de patroons, schijnt Monica te denken.

Met andere woorden, ze creëert er nog een pak werkende armen bij. Deze regeling is door De Coninck speciaal ontworpen om de gewone werknemers die wel een normaal loon hebben te beconcurreren met meer winst voor de patroon als doel. Deze heeft nu wat hij wil: Chinese loonkosten en megawinsten. Een patroon kan bvb. in juni, juli en augustus stagiairs aanwerven voor € 200,00 per maand en zo veel geld besparen op jobstudenten en interimmers. Je mag immers niet vergeten dat de patroons op deze € 200,00 geen cent RSZ-bijdragen moeten betalen. Maar ook de vaste tewerkstelling komt in het gedrang. Na 3 maanden kan de patroon de jongeren gewoon vervangen door een andere en zo opnieuw genieten van de dumpingloonkost. Daarnaast gaat het om voltijdse stages waardoor jongeren niet de kans hebben om te solliciteren naar werk met een echt loon. Van een armoedeval gesproken…

Gaat het dan zo slecht met de winstcijfers van de ondernemingen dat ze met dumpinglonen moeten worden gesubsidieerd? De winsten stegen uitgedrukt in verhouding tot het BBP tussen 2001 en 2009 van 18 procent naar 27 procent en de belastingsopbrengst uitgedrukt in verhouding tot datzelfde BBP zakte in diezelfde periode met één vol procentpunt of meer dan 3 miljard euro.

Deze daling van de belastingen blijkt ook uit de daling van de effectieve belastingvoet die werd gehalveerd van 19,9 procent tot 9,8 procent: in 2009 betaalden de bedrijven gemiddeld 9,8 procent belasting op hun winsten. Die 9,8 procent is een gemiddelde. Weet dat de vijfhonderd grootste bedrijven in België samen 52 miljard euro winst maken en daarop ongeveer 5 procent belastingen betalen. De supergrote bedrijven als Inbev, Electrabel,… betalen bijna geen belasting.

Deze donkerblauwe politica die op één of andere manier in de SP.a is verzeild geraakt maakt het steeds bonter. Nu wil ze ook de 42-urenweek invoeren zonder meerloon. De sociale partners moeten dat regelen in het nieuwe interprofessioneel akkoord. Ik heb de stellige indruk dat Mevr. De Coninck de concurrentie met Bart De Wever wil aangaan als grootste hielenlikker van VOKA.

In elk geval is De Coninck verantwoordelijk voor het overgrote deel van de stijging van de armoede in België. Ik hoop dat ze tenminste het fatsoen heeft weg te blijven op de 1 mei vieringen.

take down
the paywall
steun ons nu!