Jaime Valladares gebruikt vier zonnecellen om zijn huurders van warm water te voorzien in Guatamala City (foto Danilo Valladares/IPS)

Jaime Valladares in Guatemala City uses four solar heaters to provide hot water to his renters. Credit. Danilo Valladares/IPS

Nieuws, Europa, Economie, Milieu, Duitsland, OESO, Kernenergie, Centraal-Amerika, IPS, Zonne-energie, Hernieuwbare energie, El Salvador, Energievoorziening, Alternatief voor kernenergie -

Beloftevolle samenwerking Centraal-Amerika Duitsland voor hernieuwbare energie

Een nieuwe overeenkomst tussen El Salvador en Duitsland waarbij twee projecten voor hernieuwbare energie worden gesteund zou de capaciteit van El Salvador met 94.2 megawatt doen toenemen in 2012. Ook in Guatemala wordt aan samenwerking gedacht. Dit is een veelbelovende alliantie voor koolstofvrije energie.

donderdag 27 december 2012 15:55
Spread the love

Het eerste project betreft de zonnecentrale 15 de Septiembre, goed voor 14,2 megawatt en een van de grootste centrales in zijn soort in Latijns-Amerika. Het tweede initiatief is de uitbreiding van de waterkrachtcentrale 5 de Noviembre tot een capaciteit van 179,4 megawatt. Beide centrales kunnen 129.000 huizen van stroom voorzien, staat in een officieel communiqué van de overheid.

José Francisco Rodríguez, expert op het gebied van klimaatverandering bij het Salvadoraanse ministerie van Milieu, zegt dat het beleid twee doelen dient. “We willen minder afhankelijk worden van olie en de milieugevolgen van energieproductie tot een minimum beperken.”

Sinds 2005 heeft El Salvador een wet die hernieuwbare energie stimuleert. Voor projecten op dit gebied kunnen belastingverlagingen van 10 tot 20 procent gelden. Van alle energie die in El Salvador geproduceerd wordt, bestaat 23 procent uit geothermische energie.

Keuze zonder kernenergie

De samenwerking tussen Duitsland en Centraal-Amerikaanse experts heeft alvast één ding duidelijk gemaakt: dat Centraal-Amerikaanse regeringen een alomvattend beleid moeten vormen als ze de mogelijkheden van hernieuwbare energie volledig willen benutten. Centraal-Amerikaanse ingenieurs die in oktober in Duitsland waren voor een rondleiding, zeggen dat een gebrek aan coördinatie tussen verschillende sectoren – zoals onderwijs, financiën en technologie-import – de sector in de weg zit.

Duitsland kan wat dat betreft belangrijke ervaringen delen. Bondskanselier Angela Merkel kondigde vorig jaar plannen aan om kernenergie tegen 2020 af te schaffen. Daarmee kreeg tegelijkertijd de innovatie in de hernieuwbare energie een stimulans.

De regering wil de energie uit offshorewindturbines verhogen tot 25.000 megawatt tegen 2030. Het land heeft al een geïnstalleerde productiecapaciteit van meer dan 25.000 megawatt op het gebied van zonne-energie. Een jaar geleden werd een bestaand zonne-energiepark met een overheidssubsidie van 6 miljard euro uitgebreid met 7500 megawatt.

Holistische benadering van energie

Het Duitse model is echter niet eenvoudigweg te kopiëren in Centraal-Amerika. Raffaele Trapasso, bestuurder bij het Programma voor Plattelandsontwikkeling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), zegt dat ontwikkelingslanden een “holistische benadering” moeten nastreven als het gaat om hernieuwbare energie. “Tot nu zien overheden in Centraal-Amerika hernieuwbare energie als een op zichzelf staand iets. Ze gaan in zee met een klein groepje ontwikkelaars, die vooral geïnteresseerd zijn in subsidies en belastingvoordelen.”

In Guatemala wordt de vereiste productie niet gehaald, ondanks de overheidsstimulansen. Volgens José Granados, een expert op het gebied van hernieuwbare energie, produceert Guatemala maar 853 megawatt zonne-energie, veel minder dan de geïnstalleerde capaciteit. Het geothermische potentieel is met 1.000 megawatt ook groot, maar het land produceert jaarlijks slechts 49,2 megawatt. De kloof tussen de potentie en de daadwerkelijke productie doet zich ook voor bij biomassa en windenergie, zegt hij.

Bureaucratie

Claus Schieber, een ingenieur die al dertig jaar bezig is met zonne-energie in Guatemala, zegt dat er veel bureaucratische hindernissen moeten worden genomen. Het is ook moeilijk om krediet te krijgen, er zijn te weinig goed opgeleide technici en de belasting op de import van technologie is hoog.

Het onderwijs in Guatemala levert wel hoogopgeleide experts af op het gebied van hernieuwbare energie, maar er zijn te weinig technici, elektriciens en loodgieters. “Veel hoogopgeleide collega’s doen ook eenvoudig technisch werk. Dat kost hen veel tijd, die ze niet kunnen besteden aan nieuwe systemen en het promoten van nieuwe projecten”, zegt Schieber

Centraal-Amerikaanse samenwerking

Een gecoördineerde nationale actie kan de Centraal-Amerikaanse regeringen helpen de energievoorziening uit te breiden naar landelijke gebieden, die grotendeels niet op het net zijn aangesloten.

In Guatemala bijvoorbeeld meldt het ministerie van energie dat slechts 82 procent van de bevolking toegang heeft tot elektriciteit. De 18 procent zonder – ongeveer 530.000 gezinnen – wonen in landelijke gebieden.

In El Salvador heeft slechts 83 procent van de landelijke gezinnen toegang tot stroom, vergeleken met 97 procent van de stadsbevolking.

De OESO meent dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie in landelijke gebieden de lokale gemeenschappen vooruithelpt door hen betaalbare elektriciteit te bieden en de mogelijkheid om professioneler te worden. Bovendien creëert dit nieuwe inkomsten voor de lokale besturen door de belastbare basis van hun gemeenschappen te verbreden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!