‘269, een engagement voor het leven’
Gent -

‘269, een engagement voor het leven’

Zondag 23 december 2012. Een aantal dierenrechtenactivisten lieten zich een tatoeage plaatsen bij Toryumon in Gent. Een initiatief dat aansluit bij een voortdurende wereldwijde campagne waarbij het nummer 269 op het eigen lichaam wordt getatoeëerd als teken van solidariteit met de systematisch door de mens opgesloten, geëxploiteerde en afgeslachte dieren. Dieren waarvoor de martelgang nooit eindigt en wiens recht op leven wordt miskend.

maandag 24 december 2012 09:19
Spread the love

Deze internationale actiegolf vloeit voort uit ‘Silent Scream’, een opzienbare demonstratie op het Rabinplein in Tel-Aviv op twee oktober 2012, Werelddierendag, toen drie jonge activisten zich in het openbaar lieten brandmerken. Met een gloeiendheet ijzer werd het nummer 269 op hun lichaam gebrand, een gangbare praktijk uitgevoerd op onschuldige dieren.

269 is het nummer dat een van de kalfjes uit een melkveebedrijf in Israël bij de geboorte kreeg toegewezen, een kalfje wiens leven niet veel later zal verwoest worden. De activisten, die dit kalfje ontmoetten, wilden met hun daad van solidariteit dit onschuldige en anonieme leven vereeuwigen op hun lichaam.

Door dit nummer op hun lichaam te branden willen de activisten de onschuldige slachtoffers van de wereldwijde dieren-industrie in herinnering brengen, om nooit meer te vergeten. De activisten hopen door deze zeer aparte vorm van protest de lokale & globale dieren-uitbuiting onder de aandacht te brengen, en een nieuwe manier van kijken naar niet-menselijke dieren te realiseren. 

Geen enkel dier moet worden benut om de egoïstische behoeften en grillige verlangens van de mens te voldoen, en dat is de reden waarom ze kozen voor het gebruik van deze industriële methode, nl. het objectiveren van levende wezens, als een symbolische manier om hun idee over te brengen.

Jaarlijks worden meer dan 150 miljard dieren over de ganse wereld vermoord als gevolg van het egoïsme, de onwetendheid en de hebzucht van de mens. En dit cijfer geldt dan nog enkel voor de bio-industrie, de rest (dieren gebruiken voor kledij, experimenten, entertainment) werd dan nog niet eens vermeld.

Zoals één van de initiatiefnemers van 269 het uitdrukt:
“Deze waanzin moét stoppen en zal stoppen op de dag dat de mensheid eindelijk wakker wordt en begrijpt dat zelfs de naamlozen pijn voelen, en niet anders dan alle andere bewuste menselijke individuen op deze planeet hevig naar vrijheid verlangen”.

Sinds deze actie hebben wereldwijd al duizenden mensen het cijfer “269” op hun lichaam laten aanbrengen – enkelen eveneens via branden, de meeste met een tattoo. Zo ook zondag in Gent: terwijl iets verder een “koopzondag” plaatsvond besloten enkelen pijn te lijden door “269”-tattoos te laten zetten.

Voor sommige mensen zijn tattoos en/of dierenrechten-activisme niet nieuw. Voor anderen is het de allereerste (en misschien enige) keer in hun leven dat ze een tattoo lieten zetten.
Dit alles door het gezicht te bekijken van een ten dode opgeschreven, willekeurig gekozen, anoniem kalfje, ergens in een fabriek ver weg…

‘269 Life’ is dus naast een sterk signaal van solidariteit tevens een protest en een politiek statement. Het is een levenslang engagement om zich blijvend in te zetten voor de bewustmaking van mensen en het helpen beëindigen van de permanente terreur die dieren moeten ondergaan en de massale vernietiging van unieke dierenlevens. Net zoals kalfje 269.

Het grootste deel van de kostprijs voor deze tattoos wordt geschonken aan dierenrechten-organisatie Bite Back.

take down
the paywall
steun ons nu!