In deze afbeelding neemt Michelangelo nog de gepaste houding aan tegenover zijn mecenas, Julius II

Opbouwen maar eigenlijk afbreken

zaterdag 22 december 2012 10:43
Spread the love

Opbouwen maar eigenlijk afbreken

Driewerf hoera! De Heer Zij gezegend! Bart De Wever legt in de week dat de wereld ging vergaan niet alleen de eed af als nieuwe burgemeester, de dag erop publiceert hij in De Standaard een artikel (DS 22.12.2012 ‘Afbreken om op te bouwen’) waarin hij de aard van de kunstenaar en het wezen van de Kunst, jaja, met grote K, ontraadselt.

Bart De Wever zal er dus niet alleen voor zorgen dat de auto’s weer vlot doorheen onze straten stromen, dat fraudeurs die onze welvaart aantasten worden ontmaskerd en dat jonge Antwerpenaren, werkloos weliswaar, mooi in het gelid lopen. Hij is ook een Groot Filosoof.

Wat heeft Bart De Wever nu ontdekt? Kunstenaars hebben een inkomen nodig om eten en kleren te kopen. Ze hebben ook geld nodig voor de huur. En zijn ze schilder, welja, een borstel, verf, het doek : dat kost allemaal geld. Ben je schrijver, dan had je vroeger papier nodig en een pen, dezer dagen een computer. De kunstenaar zoekt dit bij een mecenas, en, voelt u het aankomen? Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Hoera! Kijk hier! De kunstenaars, en dus ook de Kunst met grote K : het is allemaal bedriegerij. Want Bart De Wever heeft ergens gelezen dat Kunst met grote K beweert ‘autonoom’ te zijn (hé, wou Bart De Wever dat ook niet voor ‘zijn’ Vlaanderen?). En hoe kan je nu enerzijds beweren autonoom te zijn als je de hand openhoudt voor de ‘pecunia’ (in mensentaal: ‘geld’) van een mecenas die jou gebruiken wil voor zijn politieke doelen?

Bart De Wever heeft twee pagina’s nodig om tot die conclusie te komen en haalt alles en iedereen erbij om deze koeien uit de sloot te halen: Max Weber, Hoffmann, Nietzsche, Wagner, Jan Hoet enzovoort enzovoort.

De oplossing is zelfs nog mooier: willen de Vlaamse kunstenaars Kunst creëren die autonoom is, dan mogen zij absoluut geen subsidies meer ontvangen want dat zal hun autonomie per definitie aantasten. Help, door kunstenaars te ondersteunen, ondermijnen de diverse overheden die dit betrachten juist het omgekeerde! Zij maken door het verlenen van subsidies Kunst onmogelijk, want bepaald en gedefinieerd door de mecenas! Voor de kunstenaars die door deze boodschap in een existentiële crisis verzanden, heeft Bart De Wever gelukkig meteen een constructieve oplossing: doe afstand van uw subsidies en wees opnieuw en waarlijk vrij!

Plato heeft het al lang geleden neergeschreven. Het beste politieke bestel is de staat waar de Grote Filosoof de leiding heeft. Bart De Wever ontwikkelt zich langzaamaan tot zo’n Groot Filosoof. De wereld vergaat inderdaad niet in Antwerpen.

Anderen zullen allicht vrezen dat Bart De Wever zonet is veranderd in een torpedoboot  die een waarschuwingsschot heeft gelanceerd voor de boeg van de kunstenaars in zijn stad. ‘Pas op met uw kritiek, of ik pak uw subsidies af!’

Uw hele redenering is het aftreksel van een flauw excuus. Eigenlijk lijkt u in niets op een Groot Filosoof. U lijkt eerder op de oorlogspaus Julius II die graag had dat Michelangelo onsterfelijke kunst zou maken ter vermeerdering van de pauselijke roem. Maar het mocht wel niet teveel kosten en Michelangelo mocht niet teveel zijn zin doen.

Uw redenering verzwijgt namelijk een belangrijk en essentieel element : U wordt nu bekleed met de uitvoerende macht. U hebt de vinger op de knip. Wees dan ook eerlijk en verstop u niet achter drogredenen en fantasietjes. Wees een man zoals paus Julius II en zeg waar het op staat: Michelangelo is stout en u wil hem een lesje leren.

Met zwierige groet

take down
the paywall
steun ons nu!