In Cuba hebben veel mensen avocadobomen in de tuin voor eigen consumptie. Die lijden fel onder de verzilting van de bodem (foto Ivet González/IPS)
Nieuws, Economie, Cuba, IPS, Klimaatwijziging, Opwarming van de aarde -

Cubaanse fruittelers passen zich aan verzilting van de bodem aan

HAVANA — In sommige periodes van het jaar zitten in de bodem van het oostelijke deel van Cuba te hoge concentraties zout. Dat bemoeilijkt de fruitteelt. Experten zien verband met de klimaatwijziging. Onderzoekers pogen zoutresistente soorten te kweken.

donderdag 20 december 2012 21:35
Spread the love

“De belangrijkste oorzaken van dit fenomeen, zoals droogte en het binnendringen van de zee, worden met de klimaatwijziging in verband gebracht”, zegt landbouwkundige Orlando Coto van het Onderzoeksinstituut voor Tropische Fruitteelt. “Naarmate er minder water beschikbaar is in de bodem, stijgt de concentratie van natrium en chloor die het zout vormen.”

Vooral de zuidelijke rand van Guantánamo kampt met het probleem. Doordat het een laaggelegen gebied is, dringt het zeewater er de grondwaterlagen makkelijk binnen. Zeker voor de fruitteelt (onder meer sinaasappels en avocado’s) is de verzilting een probleem, zegt Coto.

Bestraling van zaden

Veredeling door kruising, die men in de groenteteelt toepast, is bijna onmogelijk. Bovendien duurt het enkele jaren – gemiddeld drie tot vijf jaar bij sinaasappel en avocado – voordat een fruitboom echt vruchten produceert.

Het Onderzoeksinstituut voor Tropische Fruitteelt experimenteert al sinds de jaren negentig met bestraling. Op die manier proberen de onderzoekers nieuwe variëteiten te verkrijgen die beter bestand zijn tegen droogte en verzilting.

Ze beschikken nu over een groep van variëteiten die in laboratoriumomstandigheden in zekere mate bestand blijken tegen verzilting. Maar er is nog minstens zeven jaar werk om dat ook op het terrein toe te passen, zegt Coto.

Sinds kort wordt het onderzoek uitgebreid naar citrusvruchten.

Het volledige interview met landbouwingenieur Orlando Coto over dit onderzoek vind je op deze weblink.

take down
the paywall
steun ons nu!