La confédération des femmes laïques de Côte d`ivoire
Nieuws, Afrika -

Niet alle vrouwen in Ivoorkust willen meer gelijkheid

Abijan — Na een strijd van zeventien jaar is de wet in Ivoorkust eindelijk aangepast: man en vrouw zijn allebei in gelijke mate verantwoordelijk voor het gezin. Maar niet iedereen is blij met de nieuwe wet.

zondag 16 december 2012 15:22
Spread the love

De wet heeft geleid tot een verhit debat in het West-Afrikaanse land. Sommige vrouwen zitten niet te wachten op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gezinszaken.

Volgens de wet, die eind november werd aangenomen, zijn man en vrouw nu gezamenlijk verantwoordelijk voor morele en materiële zorg in een huishouden. Voorheen was de man als hoofd van het gezin alleen verantwoordelijk.

In de nieuwe wet staat ook dat beide partners naar draagkracht moeten bijdragen aan de kosten die gemaakt moeten worden om het gezin draaiend te houden. Een partner die dat weigert, kan via de rechter gedwongen worden toch bij te dragen.

Scheiden

“Deze wet past niet bij mij. Hij is in strijd met hoe we hier, in het oosten van het land, traditioneel met elkaar omgaan”, zegt Sandrine Ebin, een secretaresse die met haar man in Abidjan woont. “Het is bij ons gewoonte dat een vrouw intrekt bij de man met wie ze trouwt, en dat ze zich onderwerpt aan haar man. Gelijkheid ondergraaf onze moraal. Bij mij thuis blijft de man de baas”, zegt ze.

Mariam Tiené, die oorspronkelijk uit het noorden van het land komt, deelt die mening. “Ik ben een van de drie vrouwen in een traditioneel huwelijk. We proberen alle drie een burgerlijk trouwbewijs te krijgen. Als ik die nieuwe status krijg terwijl deze wet van toepassing is, zal mijn man van mij scheiden. Dat wil ik niet”, zegt ze.

Constance Yaï, voormalige minister en voorvechter van vrouwenemancipatie in de jaren negentig, heeft weinig geduld met vrouwen die er dergelijke opinies op nahouden. “Ik voel er weinig voor me bezig te houden me vrouwen die tegen deze nieuwe wet zijn”, zegt ze. “Voor veel van hen is het gemakkelijk om te trouwen. Dan wordt er voor hen gezorgd. Er is een groep vrouwen die dat prima vindt. Voor hen voor ik mijn strijd niet.”

Islam

Hervé Yaoua, een ingenieur uit Abidjan, staat niet afwijzend tegenover de wet. “Deze wet wil bevorderen dat een gezin samen gerund wordt. Vrouwen hebben ook mogelijkheden bij te dragen. Dat is nu geformaliseerd”, zegt hij. Zijn vrouw, Edwige, voegt eraan toe dat vrouwen altijd al betrokken zijn bij de opvoeding. Maar ze maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van de wet. “Vrouwen willen niet bijdragen in de kosten. Daar draait alles om”, zegt ze.

El Hadj Ibrahim Diarra, imam in een moskee in Agboville, in het zuiden van het land, zegt dat de islam niet toestaat dat de vrouw dezelfde verantwoordelijkheid heeft als de man. “De man is het enige hoofd van het gezin en dat moet zo blijven. Dat is de wet van God en mensen mogen die niet veranderen.”

Maxime Zoh, een pastor van een protestantse kerk in Adjamé, in het centrum van Abidjan, loopt er ook niet warm voor. “Als de man afwezig is, kan een vrouw de verantwoordelijkheid op zich nemen. Maar daarmee wordt ze niet het hoofd van het gezin. God heeft die verantwoordelijkheid toegekend aan de man.”

Balans

Simone Assa, een advocate in Abidjan, maakt zich zorgen over dit soort reacties. “De wet moet goed uitgelegd worden, anders begrijpen mensen hem niet. Dat kan gezinnen destabiliseren. Met deze wet wordt in feite geen enkele plicht opgelegd. Het is eenvoudigweg een maatregel die in het belang van het gezin is”, zegt ze.

“Met deze nieuwe wet is de vrouw niet meer eenvoudigweg het hulpje van de man in het huishouden”, zegt Anne Désiré Ouloto, minister van Solidariteit, Gezin, Vrouwen en Kinderen. “Ze hoeft niet meer te wachten tot haar man afwezig of ziek is, voordat ze taken kan overnemen. Gedeelde verantwoordelijkheid brengt balans in een gezin.”

take down
the paywall
steun ons nu!