100 procent hernieuwbaar in 2050? Is er een alternatief?

100 procent hernieuwbaar in 2050? Is er een alternatief?

vrijdag 14 december 2012 18:54
Spread the love

In de loop van deze week kwam het goede nieuws dat het zelfs in een klein land als België met weinig bossen en weinig bergen mogelijk is om tegen 2050 toch 100 procent van onze energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Daar wordt onmiddellijk tegenover geplaatst dat het duur zal zijn. Dat heeft allicht niemand verbaasd en zal ongetwijfeld een aantal non-believers ertoe aanzetten hierop de klemtoon te leggen met als achterliggend doel om daar toch niet te veel op in te zetten en alles bij het oude te laten.

De vraag naar de kostprijs is echter niet evident. Duur is dat ook duurder dan niets doen en onze huidige energiemix aanhouden? We gebruiken nu immers vooral olie en gas in dit land gevolgd door een aanzienlijk deel kernenergie en nog wat steenkool. De andere energiebronnen zijn nog niet echt betekenisvol maar hernieuwbare bronnen groeien wel vrij snel.

Wat niemand in ons land zich schijnt af te vragen (in elk geval onze overheden en academici niet) is of de beschikbaarheid van geïmporteerde energie in de toekomst gegarandeerd zal blijven, voor hoe lang en aan welke prijs? Vandaar deze blog. Ik zal een poging doen in enkele blogberichten een beetje meer inzicht te verschaffen in deze problematiek.

Als je in officiële rapporten op zoek gaat naar bevoorradingszekerheid dan kom je steevast uit bij uitleg over elektriciteitscentrales, stroomimport, black-outs, etc. De bevoorrading van primaire energiebronnen zoals olie en gas worden maar heel sporadisch aangeraakt. Er wordt nooit ingegaan op de mogelijkheid van piekproductie en er zijn quasi geen projecties van stijgende prijzen te vinden.

De bewijzen van stijgende prijzen, dalende vondsten, toenemend aantal landen die productiepieken kent (vooral van aardolie maar ook van gas en steenkool) zijn echter overduidelijk en er is internationaal enorm veel, ook heel degelijk, wetenschappelijk materiaal voorhanden die zeer duidelijk is: er is op vrij korte termijn een zeer groot probleem van energiebevoorrading, zeker voor importerende landen zoals België. Het is bijna niet te geloven dat quasi niemand in ons land zich daar enige zorgen over schijnt te maken. Iets waar ook Yvo De Boer in zijn slotspeech op een recent seminarie van de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling op heeft gewezen. (klik hier voor de tekst van zijn toespraak)

Allicht heeft dat te maken met het feit dat ons land de analyses van beschikbaarheid in de toekomst min of meer volledig heeft uitbesteed aan de OESO, meer bepaald aan het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Wie de rapporten van dat agentschap jaar na jaar leest is allerminst gealarmeerd: er is voldoende olie en gas, er is niets om je zorgen over te maken. In het laatste rapport World Energy Outlook 2012 wordt verwezen naar het nieuwe wingewest van de olie en gasindustrie die alles voor jaren zal oplossen: de VS. Gezien de nieuwe technologie van het “hydrolic fracturing’ of ‘fracking’ is er een enorme olie- en gasboom in de VS die op korte termijn zelfvoorziening op het vlak van olie zou mogelijk maken en zelf export van gas. Piekolie en piekgas zijn met andere woorden verder af dan ooit. De IEA gelooft geen snars van alle piek-doemscenario’s en ziet zo ver het oog reikt stijgende energieproductie. De Belgische autoriteiten zijn aldus weer voor jaren gerustgesteld: geen vuiltje aan de lucht.

Vervelend detail is echter dat heel wat specialisten uit de sector en academici zeer zware kanttekeningen plaatsen bij het hele verhaal.  Een greep uit het aanbod vind je via onderstaande links:

http://www.smartplanet.com/blog/take/us-will-not-surpass-saudi-arabias-oil-production-by-2020/268?tag=search-river

http://www.smartplanet.com/blog/take/the-murky-future-of-us-shale-gas/157?tag=search-river

http://www.smartplanet.com/blog/energy-futurist/the-siren-song-of-lng-exports/313

http://www.smartplanet.com/blog/energy-futurist/everything-you-know-about-shale-gas-is-wrong/341

http://oilandglory.foreignpolicy.com/posts/2012/02/12/is_there_really_so_much_shale_gas_in_the_ground

http://www.theoildrum.com/node/8914

http://aspo.tv/webinar/shale-oil-in-perspective-with-art-berman/

http://aspo.tv/webinar/shale-gas-update-with-art-berman/

Ook de Amerikaanse overheid is bijlange na niet zo optimistisch zoals blijkt uit onderstaand rapport:

http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2012).pdf

Wie wat tijd heeft genomen deze artikels te lezen dat er eigenlijk niet zo veel veranderd is ten opzichte van enkele jaren geleden en dat de energierevolutie maar een stevige rel zal blijken te zijn. In ieder geval is er weinig bewijs dat we ons minder zorgen moeten maken dan enkele jaren terug.

Wat met andere landen? Maken zij zich zorgen en hoe reageren ze hierop? Allicht één van de meeste degelijke rapporten hierover is enkele jaren terug in opdracht van de Britse overheid gemaakt:

http://www.ukerc.ac.uk/support/Global%20Oil%20Depletion

In dit rapport onderzoekt men deze kwestie op basis van een zeer uitgebreide studie van de beschikbare literatuur en komt men tot volgende conclusie (pagina 170):

“The timing of the global peak for conventional oil production is relatively insensitive to assumptions about the size of the global resource. For a wide range of assumptions about the global URR of conventional oil and the shape of the future production cycle, the date of peak production can be estimated to lie between 2009 and 2031. Although this range appears wide in the light of forecasts of an imminent peak, it may be a relatively narrow window in terms of the lead time to develop substitute fuels.”

Het is dus niet zo makkelijk een juiste piek te voorspellen maar ze is in elk geval onwaarschijnlijk na 2031, wat over minder dan 20 jaar is. Het is met andere woorden van groot belang om dit grondig te bestuderen en te weten wat op ons afkomt. Het is bovendien aangewezen hiervoor niet te veel te vertrouwen op de IEA wegens zeer fel bekritiseerde en vaak overdreven optimistische rapporten over de toekomst die doorheen de jaren bovendien al zeer vaak sterk naar beneden zijn herzien.

In een volgend blogbericht ga ik dieper in op de oliepiek.

take down
the paywall
steun ons nu!