Kiezen voor 100% hernieuwbare energie zorgt voor nieuwe jobs
Nieuws, Milieu, België - Kris Van Rossem

Kiezen voor 100% hernieuwbare energie zorgt voor nieuwe jobs

Vandaag publiceren de vier energieministers een rapport over 100% hernieuwbare energie in België tegen 2050. De milieuorganisaties Greenpeace, WWF, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Inter-Environnement Wallonie vinden het rapport een goede basis om het energiesysteem van de toekomst op de rails te zetten. Ze vragen om werk te maken van concrete beleidsmaatregelen. Snel in actie schieten vergroot de voordelen.

woensdag 12 december 2012 18:39
Spread the love

Het Federaal Planbureau, het VITO en het Waalse onderzoeksinstituut voor duurzame ontwikkeling (ICEDD) maakten het rapport op vraag van de regionale en federale energieministers. Conclusie? Een toekomst met 100% hernieuwbare energie is technisch mogelijk. Hiermee bevestigt de studie verschillende andere wetenschappelijke studies die de voorbije jaren werden gemaakt (Greenpeace Energy (R)evolution ; WWF Energy Report 2050…).

De in de studie gemaakte inschatting van de kostprijs moet met een korrel zout genomen worden. De onderzoekers benaderen België nog te veel als een energie-eiland. Jan Vandeputte van Greenpeace verduidelijkt: ”een systeem met 100% hernieuwbare energie is pas echt efficiënt als het een voldoende grote oppervlakte inneemt. Om het eenvoudig te stellen, kan ons land rekenen op de zon uit het Zuiden als er geen wind is op de Noordzee, en omgekeerd. Dankzij een goed uitgebouwd Europees elektriciteitsnet kunnen we optimaal gebruik maken van de beschikbare hernieuwbare energie en verminderen we de nood aan grote investeringen in dure opslagcapaciteit. Het Europese Energynautics scenario toont aan dat België in een Europese efficiënt geïntegreerde energiemarkt minder hernieuwbare energie moeten produceren. 22-71 GW in 2050 in plaats van de 100 tot 200 GW die in het rapport voorstelt. Dit heeft natuurlijk een zeer sterke impact op de kost van het systeem.”

Interessant is dat de studie heel wat belangrijke economische voordelen in kaart brengt. Jan Vandermosten (beleidsmedewerker  WWF) licht toe: “een energiesysteem dat volledig gebaseerd is op hernieuwbare energie zorgt voor minder gezondheidskosten dankzij een betere luchtkwaliteit. Bovendien maakt het ons land veel minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen. Tot slot staat de energietransitie garant voor meer tewerkstelling. De transitie naar 100% hernieuwbare energie levert maar liefst 20 000 tot 60 000 nieuwe jobs op tegen 2030. Snel investeren in onderzoek en ontwikkeling van hernieuwbare energie brengt het meest op. De studie houdt bij de berekening van de kostprijs echter geen rekening met deze financiële voordelen van nieuwe jobs en lagere gezondheidskosten.”

De milieu-organisaties beschouwen het rapport over het algemeen als een goed startpunt om het Belgisch energiebeleid van de toekomst uit te tekenen. Het is nu echter zeer belangrijk dat het geen stof licht te vergaren op het bureau van onze beleidsmakers. Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu besluit: “Jarenlang ontbrak het onze politici aan een visie op het energiebeleid. We hopen dat dit rapport een trendbreuk inluidt. Een derde van het Europese productiepark is oud en aan vervanging toe. Onze beleidsmakers kunnen nu ons zeer onflexibele en hypergecentraliseerde productiepark uit de vorige eeuw vervangen. Hernieuwbare energie staat klaar om het roer over te nemen.”

take down
the paywall
steun ons nu!