Discriminatie en democratie

Discriminatie en democratie

woensdag 12 december 2012 13:59
Spread the love

Ico Maly slaat spijkers met koppen als hij beweert dat discriminatie de democratie in haar fundamenten aantast. Hij pleit terecht voor meer instrumenten om discriminatie en racisme te bestrijden. Dagelijks zien medewerkers van de integratiesector hoe discriminatie, meestal subtiel en  nauwelijks zichtbaar, in onze structuren binnendringt en lelijk huishoudt. Het is goed dat we daar telkens weer op gewezen worden. Het zijn niet de achterstelden of de armen die de achterstelling en de armoede veroorzaken. Maar een deel van die verantwoordelijkheid schuiven naar de integratiesector is erg ongepast.

“Zoals integratie vandaag is uitgetekend, vormt dit beleid zelf al een aanval op het concept gelijkheid zoals de radicale verlichtingsdenkers het voorstonden,” stelt Ico Maly. Het laatste woord over het Vlaamse integratiebeleid is nog niet gevallen en is er wel wat te zeggen over hoe de integratiesector er straks zal uitzien. Maar merken we daarbij de begripsverwarring over de term “integratiebeleid”. In het ontwerpdecreet voor het toekomstige Vlaamse betekent  integratie naast inburgering, een persoonlijk inspanning van de inburgeraar, in elk geval ook het toegankelijker maken van voorzieningen, zodat gelijke rechten gegarandeerd worden aan alle burgers in superdiversiteit.

Reeds enkele jaren zijn integratiemedewerkers aan de slag in scholen, welzijnsvoorzieningen en stedelijke diensten om het aanbod en de werking te interculturaliseren. Niet met de bedoeling dat de etnisch-culturele minderheden zich zelf integreren, maar dat de voorzieningen zich interculturaliseren in hun werking en in hun aanbod. Je kan dit soort werk bezwaarlijk een aanval op het concept gelijkheid noemen. Een dergelijke interpretatie van ons werk getuigt van weinig respect voor onze medewerkers die daarin het beste van zichzelf geven, gedreven om achterstelling en armoede te bestrijden.

Vandaar onze nieuwjaarswens voor 2013 die we deze week naar alle lokale besturen, scholen en welzijnspartners sturen:

“In een superdiverse samenleving is meer sociale samenhang onmogelijk zonder meer sociale gelijkheid. Een warme samenleving verdraagt geen armoede. Ze bestrijdt armoede, niet de armen. We wensen u en onszelf veel inspiratie en daadkracht. het is goed dat we op elkaar kunnen rekenen.”

Het integratiewerk is geen bedreiging voor de gelijkheid en de democratie, wel integendeel.

Jos Jacobs

directeur van het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum,

het provinciaal integratiecentrum

take down
the paywall
steun ons nu!