Antwerpen-Gent: zoek de 7 verschillen
Opinie, Nieuws, Milieu, Politiek, België, Antwerpen, Gent, Antwerpen, Duurzaamheid, Gent, Gemeenteraadsverkiezingen 2012, Bestuursakkoord - Steven Vromman

Antwerpen-Gent: zoek de 7 verschillen

Steven Vromman maakte een 'wordle' op basis van het Antwerpse bestuursakkoord. 'Klimaat', 'duurzaamheid' en 'ecologie' blinken uit in afwezigheid. Het verschil met het Gentse bestuursakkoord is groot.

woensdag 12 december 2012 13:43
Spread the love

We zullen maar blij zijn voor de Antwerpse vrienden dat ze een bestuursakkoord hebben, zeker. Ik heb niet de tijd genomen voor een grondige lezing van het document. Dus heb ik net als voor het Gentse bestuursakkoord een ‘wordle’gemaakt.

Dat is een woordbeeld met de belangrijkste woorden uit een tekst. Voor de duidelijkheid, eerst heb ik er enkele woorden uitgehaald die heel vaak voorkomen maar niet zo relevant zijn (stad, bestuursakkoord, bijvoorbeeld). Hier is het beeld van Antwerpen voor 2013-2018:

wordleAntwerpen

Wat vooral van belang is, zijn de woorden die ontbreken. Het woord ‘klimaat’ komt 1 keer voor maar dan in de context van ondernemingsklimaat. Er is nergens sprake van een klimaatplan, reductie van CO2-uitstoot, klimaatdoelstellingen of een klimaatbeleid. Toch wel opmerkelijk voor een akkoord waar heel veel aandacht is voor migratie: verwacht wordt immers dat klimaatverandering in de toekomst voor gigantische migratiegolven zal zorgen.

Het woord ‘duurzaam’ of ‘duurzaamheid’ komt 16 keer voor, zij het zonder concrete invulling.  ‘Ecologie’ is niet in de tekst te vinden. Het akkoord speelt wel in op de groeiende kloof tussen arm en rijk. Zo zal er gelobbyd worden voor het openhouden van casino’s op cruiseschepen, en worden mensen met een leefloon nauwlettend in de gaten gehouden. Dit akkoord is dus verplichte lectuur voor wie denkt dat vanaf 2014 alles beter wordt als de partij van Bart De Wever alle touwtjes in handen zal krijgen.

wordlebestuurs

About these ads

take down
the paywall
steun ons nu!