foto © UNICEF
Nieuws, Economie, Politiek, België, Ontwikkelingssamenwerking, Stampmedia, Besparingen, Wouter De Vriendt -

Besparingen overheid: ontwikkelingslanden komen niet betogen

In de regeringsverklaring van premier Di Rupo staat dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking in 2013 met 100 miljoen euro verminderd wordt. Dit bedrag komt bovenop de 420 miljoen euro die in 2012 niet uitgegeven mocht worden. "De schaamte voorbij", vindt Wouter De Vriendt van Groen.

vrijdag 7 december 2012 14:14
Spread the love

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd niet veel meer gezegd dan dat elk departement moet besparen. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette vindt de besparingen ‘redelijk’, in vergelijking met de besparingen in Nederland. Hoe dan ook betekent deze besparing dat België opnieuw een stap terugzet in het engagement om tegen 2015 0,7% van het BNI te besteden aan ontwikkelingshulp.

Dat sommige mensen erop wijzen dat België met een budget van 0,5% voor ontwikkelingssamenwerking tot het Europese gemiddelde behoort, is volgens Wouter De Vriendt, Federaal Volksvertegenwoordiger bij Groen, de schaamte voorbij.

Doos van Pandora

“Het debat in de Kamer verliep nogal chaotisch”, vertelt De Vriendt. “Groen vindt aandacht voor economische groei om armoede te bestrijden, zoals door de regering Di Rupo als voornaamste doelstelling gepromoveerd wordt, zinvol. Echter enkel indien die groei gekoppeld wordt aan een herverdeling van de gecreëerde groei, want economische groei leidt niet automatisch tot welvaart voor iedereen.”

De amendementen die de oppositie aanbracht, werden echter allemaal naar de prullenbak verwezen. “Het was duidelijk dat de partijen van de meerderheid niet op dezelfde lijn zaten en dat morrelen aan het wetsontwerp voor hen gelijk stond aan het openen van een doos van Pandora”, zegt De Vriendt. “De stemming bewees dat sp.a, Open Vld en CD&V onze voorstellen niet eens inhoudelijk durfden te bespreken.”

Opmerkelijk wanneer je bedenkt dat spa. en CD&V de welvaartstaat en de verdeling van middelen voor eigen kiezers verdedigen, maar in ontwikkelingslanden economische groei nastreven, zonder systemen van herverdeling naar de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Kwantiteit én kwaliteit

Wouter De Vriendt benadrukt dat de overheid moet nadenken over de wijze waarop aan ontwikkelingssamenwerking wordt gedaan. Kwantiteit en kwaliteit zijn volgens De Vriendt geen ‘of-of’ maar een ‘en-en’-verhaal. Coherentie van hulp is daarbij hét antwoord. Maar welk land zal zijn handels-, landbouw- en visserijbelangen bijsturen omdat ze meer schade toebrengen aan de ontwikkelingslanden dan wat haar ontwikkelingssamenwerking goed kan maken?

Onaanvaardbaar

Caritas International en tien andere ngo’s protesteerden in een brief aan de eerste minister en aan minister Magnette dat de drastische bezuinigingen in het budget voor humanitaire hulp voorbij gaan aan de enorme menselijke gevolgen ervan. Bovendien zijn de besparingen in strijd met de engagementen van België op internationaal niveau.

Ook algemeen directeur van Noord- Zuidorganisatie 11.11.11, Bogdan Vanden Berghe, vind het ‘onaanvaardbaar’. “Deze bezuiniging snijdt letterlijk in een aantal levensbelangrijke projecten en raakt aan ongeveer 2 miljoen mensen. De regering Di Rupo kiest blijkbaar het makkelijkste pad. Ontwikkelingslanden kunnen natuurlijk niet komen betogen in ons land.”

© 2012 – StampMedia – Celine Frée

take down
the paywall
steun ons nu!