Nieuws, Economie, België, Financiële crisis, Banken, Deutsche bank, Analyse, FairFin, Reële economie -

Deutsche Bank en BNP Paribas: meer casino dan bank?

Deutsche Bank investeert slechts 19 procent van haar middelen in leningen aan de reële economie. Meer dan de helft van haar bezittingen speurt elke dag naar kortetermijnwinsten. Dat blijkt uit een analyse door FairFin van de jaarrekeningen van 7 in België actieve banken. Van die 7 houden enkel Triodos en in mindere mate Argenta zich in hoofdzaak aan traditioneel bankieren: spaargeld investeren in de reële economie.

woensdag 5 december 2012 16:30
Spread the love

Bank as usual

Na de grootste financiële crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw is er weinig fundamenteel veranderd in de banksector. Dramatische gevolgen voor ons economische bestel werden afgewend door miljarden belastinggeld in de banksector te pompen.

De perverse ironie is dat deze reddingsoperatie een ommezwaai van het financieel systeem, zoals destijds gebeurde in de jaren dertig, blijkbaar minder noodzakelijk maakt. Risicovolle bankmodellen staan nog steeds overeind.

Grootbanken laten reële economie los

Uit het onderzoek Een bank achteruit: in welke mate is de Belgische bankensector actief in de reële economie? van FairFin-onderzoeker Greg Van Elsen blijkt dat de meeste grootbanken in ons land, met name BNP Paribas en Deutsche Bank, nog steeds geen heil zien in een traditionele bankiersrol. Zelf winden ze daar trouwens geen doekjes om, aldus onderzoeker Greg Van Elsen: “De banken geven zelf aan dat bezittingen in hun zogenaamde trading portefeuille gericht zijn op de snelle aan- en verkoop op de financiële markten.”

In goede tijden levert trading speculatieve kortetermijnwinsten, flinke bonussen en stijgende koersen op. Als het gokken voor eigen rekening echter plots misloopt, betaalt de samenleving de prijs. In die context is het schrijnend dat vandaag trading nog steeds de belangrijkste activiteit is van sommige banken. Kredietverstrekking aan particulieren en bedrijven die de reële economie stimuleert, primeert duidelijk niet.

Voorts valt op dat de inleg van een geduldige spaarder goed is voor amper een kwart van de totale financiering van BNP Paribas en Deutsche Bank. Dergelijke banken teren dus nog steeds in grote mate op volatiele geldstromen van andere financiële instellingen om hun speculatieve honger te stillen. Dat deze praktijk zorgt voor een gevaarlijke verwevenheid van banken werd pijnlijk bewaarheid in de voorbije crisis.

Klein maar fijn

Bovenstaand bankmodel staat in schril contrast met een duurzame bank zoals Triodos. Zij investeert tweederde van haar middelen in de reële economie, door kredieten te verstrekken aan bedrijven en particulieren. Bovendien houdt ze zich ver weg van speculatieve activiteiten en werkt ze bijna uitsluitend met spaargeld van haar klanten.

Voor de zeven onderzochte banken zijn de resultaten gemengd van aard. Oordeel zelf aan de hand van onderstaande tabel.

Een bank achteruit

Fairfin pleit voor banken die zich focussen op hun traditionele rol: het aantrekken van spaargelden en het financieren van maatschappelijke noden door kredietverstrekking in de reële economie. Het is onaanvaardbaar dat sommige banken vandaag nog vasthouden aan een bankmodel dat haar gevaren intussen voldoende bewezen heeft.

FairFin wil daarom spaarders stimuleren hun deposito’s te plaatsen bij banken die zich in de eerste plaats inzetten voor de reële economie. Het volledige onderzoek, geschreven door Greg Van Elsen, is te vinden op www.fairfin.be/een-bank-achteruit

Frank Vanaerschot is onderzoeks – en campagnemedewerker bij FairFin

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!