Nieuws, Samenleving, België, Armoede in Antwerpen, Armoede en sociale uitsluiting, Armoede en sociale uitsluiting Jaarboek 2012, Kloof tussen arm en rijk -

Jaarboek 2012 ‘Armoede en sociale uitsluiting’ voorgesteld

ANTWERPEN - Op een persconferentie in de stadscampus van de Universiteit Antwerpen werd maandagochtend het Jaarboek 2012 'Armoede en sociale uitsluiting' voorgesteld. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Ingrid Lieten (SP.A). Drie opmerkelijke conclusies: de nieuwe armen redden het niet; de kloof tussen arm en rijk was nooit groter; nieuwe lokale besturen kunnen het verschil maken.

maandag 3 december 2012 17:45
Spread the love

Enkele opvallende cijfers uit het jaarrapport 2012

· 20,8 procent Belgen, 15 procent Vlamingen en 27,6 procent Walen leeft in een huishouden waarvan de referentiepersoon aangeeft moeilijk tot zeer moeilijk de eindjes aan elkaar te kunnen knopen;

· 10,3 procent van de Vlaamse kinderen (0-15 jaar) leeft onder de armoederisicogrens;

· 9,3 procent Belgen was in 2010 langdurig arm, wat wil zeggen dat ze een inkomen onder de armoededrempel hadden in het huidige jaar en in minstens twee van de drie jaren voordien;

· Eenoudergezinnen hebben het hoogste armoederisico: 38,5 procent van hen is arm in België. In Vlaanderen gaat het om 22,2 procent, in Wallonië zelfs om 54,3 procent;

· Het aantal mensen dat een beroep moet doen op schuldhulpverlening groeit jaarlijks. In 2010 registreerden de Vlaamse CAW’s, OCMW’s en intergemeentelijke diensten in totaal 65.606 dossiers schuldbemiddeling (al dan niet in combinatie met budgetbegeleiding of -beheer) en collectieve schuldenregeling;

· In 2011 kregen 87.869 gezinnen hun elektriciteit en/of aardgas van de netbeheerder (‘sociale leverancier’) beleverd. 4.497 gezinnen werden afgesloten van drinkwater;

· 17 procent Vlamingen leefde in 2010 in een woning met lekkend dak, schimmels, vochtige muren, plafonds of vloeren of rottend houtwerk;

· 8,6 procent van de Vlaamse volwassenen (18-59 jaar) en 7,2 procent van de Vlaamse kinderen (0-17 jaar) leefde in 2011 in een gezin waar niemand werkt;

. In Vlaanderen was in 2010 3,9 procent van de werkende bevolking op actieve leeftijd (18-64 jaar) arm. In België was dat 5,3 procent, in Wallonië 6,4 procent;

· De voedselhulp in België bereikte in 2011 meer dan 225.000 personen;

· 25.803 Vlamingen kregen in 2011 een leefloon, 9.910 mensen kregen een equivalent leefloon. 104.632 personen kregen een Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden of een Inkomensgarantie voor Ouderen;

· Aan het einde van het gewoon secundair onderwijs had 35,6 procent van de leerlingen in schooljaar 2011-2012 minstens een jaar leerachterstand;

· In 2011 stonden 91.926 kandidaat-huurders op een wachtlijst voor een sociale woning;

· 56 procent van de thuislozen in begeleiding binnen thuislozenzorg van het CAW is jonger dan 30 jaar.
 

take down
the paywall
steun ons nu!