Socialistisch boegbeeld Mário Soares eist een grondige koersverandering van de Portugese regering (foto: Nuno Ferreira Santos - Público.pt).
Nieuws, Europa, Economie, Politiek, Vakbonden, Economische crisis, Portugal, Begrotingstekort, PS, José Saramago, ECB, Premier José Sócrates, Sociale afbraak, Bezuinigingsbeleid, PSD, Mário Soares, Economische recessie, Hoge werkloosheid, Trojka, Pedro Passos Coelho, CDS-PP, Ratingverlaging, Culturele sector -

“Verander drastisch van koers of neem ontslag”, eisen 70 Portugese personaliteiten

Donderdag 29 november schreven 70 personaliteiten een scherpe open brief aan de Portugese premier Pedro Passos Coelho waarin ze aandringen op een 'grondige beleidswijziging' of zelfs 'ontslag'. De ondertekenaars, onder leiding van het socialistische boegbeeld Mário Soares, zeggen dat het strenge bezuinigingsprogramma alleen maar leidt tot verarming, sociale afbraak en recessie. Dinsdag heeft het parlement met grote meerderheid de begroting goedgekeurd.

vrijdag 30 november 2012 19:45
Spread the love

De 70 ondertekenaars van de open brief, gericht aan eerste minister Passos Coelho (PSD), met een kopie aan president Aníbal Cavaco Silva (PSD), nemen niet bepaald een blad voor de mond. In harde bewoordingen eisen ze dat er dringend een grondige koerswijziging komt die een einde zou maken aan het rigoureuze besparingsprogramma dat de regering al sinds haar aantreden vorig jaar voert en “die het land regelrecht naar de afgrond leidt”.

“Consequenties trekken en ontslag nemen”

“Indien de regering geen koerswijziging wil overwegen, moet ze haar consequenties maar trekken en ontslag nemen”, luidt het harde oordeel van de ondertekenaars.

Naast het socialistische boegbeeld Mário Soares (op 7 december wordt hij 88), die niet alleen diverse keren premier was, maar ook president en lid van het Europees Parlement en lid van diverse commissies en stichtingen, maar in zijn jonge jaren ook activist tegen de Salazar-dictatuur, hebben enkele socialistische parlementsleden en leden van het linkse Bloco de Esquerda (BE) de brief mee ondertekend.

De grootste groep zijn echter mensen uit de academische en culturele wereld, journalisten en vakbondsmensen. Onder anderen schilder Júlio Pomar, bekend van zijn Pessoa-tegelkunstwerk in het Brusselse metrostation Kruidtuin en Pilar del Rio-Saramago, weduwe van Nobelprijswinnaar literatuur José Saramago, bevinden zich onder de ondertekenaars.

Verkiezingsfraude

Bij de parlementsverkiezingen van 5 juni 2011, die de huidige centrumrechtse regeringscoalitie van PSD en CDS-PP onder leiding van premier Pedro Passos Coelho als overwinnaars aan de macht brachten, was het Memorandum van Overeenkomst met de trojka (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en IMF) al bekend.

Die overeenkomst was immers in mei 2011 na zeer moeizame onderhandelingen tot stand gekomen nadat de ontslagnemende socialistische minderheidsregering van premier José Sócrates zich gedwongen zag om bij Europa aan te kloppen voor financiële hulp toen Portugal kreeg af te rekenen met ratingverlagingen als gevolg van een oplopend begrotingstekort en schuldenlast.

In ruil voor een hulppakket van 78 miljard euro moest de toenmalige Portugese regering instemmen met een bijzonder zwaar besparingsprogramma.

Bij de verkiezingscampagne van vorig jaar stelden de huidige regeringspartijen de zaken veel te rooskleurig voor aan de kiezers, stellen de briefschrijvers. “Dat was een vorm van verkiezingsfraude”, terwijl alle kandidaten heel goed wisten dat ze de volgende jaren alleen maar een zwaar besparingsprogramma zouden kunnen uitvoeren omdat het land in feite onder de curatele van de trojka staat.

“Kiezers werden opzettelijk bedrogen. Niets kan kan deze oplichterij rechtvaardigen”, schrijven ze.

Diepe kloof tussen bevolking en regering

De afgelopen maanden hebben duidelijk gemaakt dat de Portugese bevolking het gevoerde beleid massaal afwijst. Toch gaat de regering gewoon door alsof er niets aan de hand is. Deze week werd in het parlement de definitieve stemming gehouden over de begroting voor 2013 die een ongeziene verarming zal veroorzaken. Alle voorstellen van de oppositie om die heilloze koers bij te sturen, werden gewoon van tafel geveegd.

“De Portugese regering heeft met haar besparingsprogramma alle eisen van Europa nog overtroffen. De gevolgen van de aangekondigde maatregelen zullen het land naar de afgrond leiden. Nooit eerder gaapte er een grotere kloof tussen wat werd beloofd en wat er in de praktijk wordt gebracht”, staat in de open brief.

De ondertekenaars nemen het premier Passos Coalho bijzonder kwalijk dat hij koste wat het kost wil blijven vasthouden aan de vorig jaar met de trojka overeengekomen voorwaarden en niet – zoals onder meer Ierland en Griekenland dat hebben gedaan – zou gaan heronderhandelen over de voorwaarden om het land meer ademruimte te geven.

Blinde bezuinigingen

“Het beleid van blinde bezuinigingen, die het land verarmen en leiden tot de ontmanteling van de essentiële functies die de burgers van een welvaartsstaat mogen verwachten, heeft de overheid compleet van de burgers vervreemd”, schrijven de ondertekenaars.

“Strategische overheidsbedrijven verkopen, bezuinigen op pensioenen, lonen van ambtenaren en werknemers verlagen – zelfs de laagste categorieën worden niet meer gespaard – en een hervorming van de sociale zekerheid doorvoeren op kap van de werknemers, is niet bepaald een beleid dat Portugal hoop kan geven voor de toekomst.”

“Geen wonder dat meer en meer jonge mensen de prikkel krijgen om te emigreren. Met de oplopende werkloosheid en de bijna onbetaalbaar geworden hypotheken heeft deze regering gekozen voor de capitulatie tegenover de neoliberale logica van de markt.”

Alle hoop verloren: land naar de afgrond

Als het besparingsbeleid nog iets zou opleveren, zouden mensen misschien bereid zijn om offers te brengen, maar de prognoses die de regering heeft voorgesteld, geven alleen een nog somberder beeld: het BBP daalt, de werkgelegenheid neemt af, de consumptie en de investeringen gaan achteruit, de schuldenlast neemt toe en alle andere vooruitzichten moeten constant naar beneden worden bijgesteld.

Met een blind fanatisme heeft de regering het land op weg naar de afgrond geleid. De recente goedkeuring van de begroting 2013 is een onrechtvaardige zet die de crisis niet zal oplossen, maar allen de recessie verder zal verdiepen in 2013.

“Gezien al deze feiten vragen de ondertekenaars dat de regering in het nationaal belang de politieke consequenties zou trekken en haar ontslag zou aanbieden aan de president”, is de conclusie.
 
“Het is van essentieel belang om van koers te veranderen, zodat de Portugese bevolking weer vertrouwen en hoop kan koesteren voor de toekomst.”
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!