Zijn coöperanten van Arco gelijk te schakelen met aandeelhouders?
Nieuws, Samenleving, België, ACW, Dexia, Arco -

Zijn coöperanten van Arco gelijk te schakelen met aandeelhouders?

Er is al langer een discussie over de overheidswaarborg die de Arco-coöperanten genieten voor het geld dat ze toevertrouwden aan Arco. De auditeur bij de Raad van State adviseert dat die waarborg onwettig zou zijn en vraagt de nietigverklaring. Aan Arco en de Belgische staat om straks met hun tegenargumenten te komen. We verzamelden de vele artikels die DeWereldMorgen.be al schreef over de val van Dexia en Arco.

dinsdag 27 november 2012 20:53
Spread the love

Het Dexia debacle veroorzaakte ook de ondergang van Arco, de coöperatie van de christelijke werknemersbeweging.

Vraag is nu of de meer dan 700.000 individuele coöperatieve aandeelhouders effectief zullen kunnen genieten van de staatswaarborg… en in hoever daar beroep op moet worden gedaan.

Want eerst moet bekeken hoeveel geld er voor hen nog rest na de vereffening van Arcofin, Arcopar en Arcoplus, en hoeveel vergoeding er geput kan worden uit het Beschermingsfonds en het Bijzonder Beschermingsfonds waaraan de banken gelden hebben bijgedragen.

Het antwoord daarop laat nog even op zich wachten. Intussen frissen we uw geheugen op aan de hand van al verschenen artikels. De belangrijkste zijn hieronder te vinden en aan te klikken. Of klik hier om het volledige overzicht Dexia-crisis te vinden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!