In 2011 kwam het diverse keren tot grote protestdemostraties voor meer democratie in de Bahreinse hoofdstad Manamah (foto: Amnesty International).
Nieuws, Politiek, Mensenrechten, Hervormingen, Amnesty International, Onderdrukking, Vrijheid van meningsuiting, AI-rapport, Oppositiebewegingen, Bahrein, Arabische lente - Lore Van Welden

Bahrein breekt belofte van hervormingen

Bahrein staat voor een duidelijke keuze: de rechtsstaat introduceren of belanden in een neerwaartse spiraal van onderdrukking en instabiliteit. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat Bahrein niet van plan is de beloofde hervormingen door te voeren. Dat blijkt uit een briefing van Amnesty International die woensdag werd voorgesteld.

donderdag 22 november 2012 13:10
Spread the love

Een jaar geleden bracht een door de Bahreinse autoriteiten ingestelde onafhankelijke onderzoekscommissie een rapport uit over schendingen tijdens de antiregeringsprotesten in 2011. Volgens het rapport was de Bahreinse regering verantwoordelijk voor grove schendingen van de mensenrechten.

De commissie beval onder meer het ter verantwoording roepen van de plegers van deze schendingen en het onderzoeken van aantijgingen van marteling en andere schendingen aan. De regering beloofde de aanbevelingen te zullen uitvoeren, maar een jaar later blijkt daar weinig van te zijn terechtgekomen.

Autoriteiten voeren onderdrukking op

In plaats van hervormingen door te voeren, voerden de Bahreinse autoriteiten de onderdrukking nog op. Zo verboden zij in oktober 2012 alle bijeenkomsten en demonstraties en ontnamen zij deze maand 31 oppositieleden de Bahreinse nationaliteit.

Ook blijft Amnesty International gevallen van buitensporig geweld tegen demonstranten door de Bahreinse veiligheidstroepen documenteren en werden de afgelopen maanden steeds meer kinderen tussen de vijftien en achttien opgesloten in voor volwassenen bestemde gevangenissen.

Mensenrechtenverdedigers die dergelijke misstanden aan de kaak stellen, worden lastiggevallen en soms gevangengezet.

Lore Van Welden

Lore Van Welden is mediaverantwoordelijke bij Amnesty International Vlaanderen vzw.
 

take down
the paywall
steun ons nu!