Gentse StudentenRaad reageert tegen invoeren verblijfsbelasting voor studenten
Opinie, Nieuws, Samenleving, Lokaal, Gent, Gentse StudentenRaad, Verblijfsbelasting, Overleg - Joachim Lommelen

Gentse StudentenRaad reageert tegen invoeren verblijfsbelasting voor studenten

Gentse StudentenRaad reageert tegen invoeren tweede verblijfsbelasting voor studenten in Gent.

dinsdag 20 november 2012 11:15
Spread the love

Geachte heer, mevrouw

De Gentse StudentenRaad (GSR) wenst te reageren op paragraaf 5.19 van het bestuursakkoord 2012-2018 van de coalitie SP.A-Groen-OpenVLD voor de Stad Gent en op de berichtgeving daaromtrent in de media. Uit deze paragraaf en uit de verklaringen in het studentenblad Schamper blijkt dat de coalitie een verblijfsbelasting wil invoeren voor studenten die in gezinswoningen ipv. in studentenkamers wonen.

Wij begrijpen de bezorgdheid van de coalitiepartners over het gebrek aan woningen in Gent voor jonge gezinnen. Dat er maatregelen nodig zijn om dit probleem te verhelpen, staat dan ook buiten kijf. Wij stellen ons echter de vraag of het verhogen van de kosten voor studenten en hun ouders de juiste benadering is. Het heeft weinig zin om op Vlaams niveau de studiekost op een betaalbaar niveau te houden wanneer de studenten op stedelijk niveau extra moeten bijdragen.

Op de opening van dit academisch jaar zong burgemeester Termont de lof over het overlegmodel tussen stad en studenten. Het is inderdaad correct dat de stad altijd op een zeer constructieve wijze met de onderwijsinstellingen en de studenten zelf heeft samengewerkt. De laatste tijd ligt dit overleg echter voor een groot deel stil. Getuige hiervan zijn oa. de onaangekondigde tijdelijke sluiting van studentencafé De Yucca en de afschaffing van het studententarief in de stedelijke zwembaden.

Wij hopen van harte dat, na het in functie treden van het nieuwe stadsbestuur, dit overleg weer op gang zal komen en dat ook over dit belangrijk dossier uitvoerig met de studenten zal overlegd worden. Als Gentse StudentenRaad streven wij naar een Gent waarin zowel inwoners als studenten een plaats krijgen en waar ieders bezorgdheden steeds in overweging worden genomen.

Joachim Lommelen is voorzitter Gentse StudentenRaad

take down
the paywall
steun ons nu!