Met PVDA+ bijten allochtonen de spits af in Antwerpen
Antwerpen, PVDA+, Gemeenteraadsverkiezingen 2012 -

Met PVDA+ bijten allochtonen de spits af in Antwerpen

vrijdag 16 november 2012 16:40
Spread the love

Aantal verkozen allochtonen stijgt van 7 naar 11 in gemeenteraad en van 21 naar 36 in districten, respectievelijk 20% en 17% vd zetels. Daarmee zijn allochtonen voor de helft gerepresenteerd. PVDA+ is, zelfs na opdoeken Resist, de allochtonenpartij, met 47% allochtonen op 17 districtsraadsleden en 50% in de gemeenteraad, sp.a in kartel 39% allochtonen, Groen 22%, CD&V 9% en N-VA 7% (6 op 82), of 7x minder dan hun aanwezigheid in de Antwerpse bevolking.

Voor tabellen met uitslagen (stemmen en zetels) in aantal en %, per district, gemeente en partij zie: http://www.npdata.be/BuG/175-Antwerpen-Districten/

Allochtonen terug van nooit weggeweest
 
Nu Wouter Verschelden van De Morgen is gestruikeld over z’n goedbedoelde allochtonenpoets is het maar beter voorzichtig te zijn wanneer allochtonen meer en meer het goede weer uitmaken, zoals recent in de verkiezingen in Antwerpen, zeker op districtsniveau is gebleken, en ook uit het ironische verhaal van de Iranees van Kortrijk die zich volledig vervreemd voelde als autochtoon geworden allochtoon.
 
Zwarte uitslag, grijze coalitie of toch zwart?
 
Over de verkiezingsuitslag in Antwerpen kan men kort zijn, die is zwart, voor het eerst in de geschiedenis van een Europese grote stad (Oost-Europa inbegrepen) brengt de bevolking een stem uit die een meerderheid van 28 verkozenen op 55 uit rechtse partijen, extreem rechts ingegrepen tot gevolg heeft. Ook al is het de laatste maal dat dit zal gebeuren (volgens madame Zora toch), het is nu zoeken naar een ‘overgangsformule’ waarin de metropool eindelijk (nog) eens een rechtse vuist kan maken, weliswaar zonder bokshandschoen, maar toch om orde op zaken te zetten. Zien hoever de Christelijke Arbeidersbeweging, met ondermeer de LBC-NVK en haar nationaal secretariaat in Antwerpen, in het rechtse verhaal zal meestappen waar haar geprivilegieerde politieke partner zal meestappen. Het Vlaams Belang, ook al zijn ze vooralsnog niet de actieve politieke spelers, zullen maar al te graag gedoogsteun geven, ook al zijn ze niet strikt noodzakelijk. Maar dat kan, en cours de route, nog komen. Voor het Antwerps zelfbewustzijn kunnen zij voor het eerst, ook in de stemmingen, hun rol spelen.
 
Antwerpse uitslagen op districtsniveau
 

Maar daar ging het dus niet over, wel over de uitslagen op districtsniveau, geventileerd naar de politieke representatie van allochtonen als verkozenen tav de 40% inwoners van vreemde afkomst in Antwerpen en vergeleken met de uitslag in 2006. Een groeiend succesverhaal, zo zal blijken, ook al is moeilijk te begrijpen waarom Ergun Töp en vooral Nahima Lanjri zich zo gemakkelijk op zij hebben laten zetten wat de kandidaatstelling voor CD&V betreft, een keuze waarop Antwerpen nu zwaar op kan afgerekend worden, behoudens als het ACW het arbeiders- en allochtonenbelang nog kan laten doorwegen. Of kleurt het ACW Antwerpen ook al zwart?
 
Uitslagen 2012 in Antwerpen per partij en district, in aantallen en %
 

Na de districten en hun totaal wordt op de onderste rij vergeleken met de uitslag voor ‘t Stad. In de rechterkolom wordt nog een subtotaal gemaakt van N-VA+VB, om na te gaan of de kiezers ook een zwarte meerderheid in de districten verkozen hebben.

Een vergelijking van het totaal voor de districten en de stemmen voor de gemeenteraad brengt opmerkelijke verschillen aan het licht, wat niet verwonderlijk is omdat de inzet voor de gemeenteraad allicht belangrijker geacht werd: 3.232 minder geldige stemmen uitgebracht voor de districtsverkiezingen dan voor de gemeenteraad. En dan waren er belangrijke verschuivingen, ondermeer de Open-VLD die voor de gemeenteraad een duidelijke ‘onderscore’ behaalde (6.435 minder dan in de districten), wat ook het geval is voor de PVDA+ (2.418 minder) die in het district allicht de stemmen van Rood! en wat Piraatstemmen opraapt en meer nog dan voor de gemeenteraad de vruchten van haar plaatselijke actie. Groen is moeilijk te vergelijken omdat ze op districtsniveau voor 6 districten in kartel is gegaan met de sp.a. Vlaams Belang recupereert een goed aantal stemmen (4.062) terwijl de N-VA er redelijk wat ziet weggaan, 13.225 om precies te zijn, de omgekeerde burgemeesterbonus waarvan de helft allicht geleverd werd door de liberalen. In deze verschillen wordt al een beetje de toekomst uitgetekend.

In het grootste district, Antwerpen, haalt de Stadslijst het op de N-VA, toch geen onbelangrijk gegeven. Ook sp.a-Groen in Borgerhout doet het beter dan de N-VA, tot spijt van Freilich en Co van Joods Actueel, die het voordoen alsof met de PVDA+ de duivel van het antizionisme in Antwerpen erkenning krijgt, maar die in feite z’n anti-islamisme van stal haalt omdat de PVDA+ de eerste keuze van zelfbewuste en democratische moslims is geworden. Voor het vreedzaam samenleven van moslims en joden in ‘t Stad zou hij juist blij moeten zijn met het resultaat van de PVDA+.
 
In vergelijking met ‘t Stad boekt de Stadslijst een lichte winst in het district Antwerpen. Voor de uitslag van sp.a (Ekeren en Wilrijk) en de andere districten sp.a+Groen is het moeilijker om een vergelijking te maken. Of Groen op districtsniveau haar voordeel doet met het kartel sp.a-Groen kan misschien betwijfeld worden. Zaak is dus dat N-VA op districtsniveau fors inlevert en Open VLD zich even fors versterkt.
 
Zoals in 2006 redden allochtonen de meubels in Antwerpen.
 

Een vergelijking van het totaal aantal stemmen N-VA+VB laat een lichte achteruitgang zien maar geeft toch nog een score van 45,1% in totaal. Antwerpen, Borgerhout, Berchem en ook nog Wilrijk verdunnen de zwarte stemkracht in Antwerpen zodanig dat het globale stemresultaat nog onder 50% blijft. Maar de telling van het aantal zetels zet deze vaststelling evenwel op scherp.
 
Zetelverdeling 2012 in Antwerpen per partij en district, in aantallen en %
 

In 2006 waren en 213 districtszetels te verdelen, in 2012 217. Van deze 217 gaan er 109, dus de helft +1 naar N-VA+VB samen genomen, hetzelfde dus als in de gemeenteraad.

Zoals bij de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing in Antwerpen geeft het totaal van de districtsuitslagen een zwarte meerderheid N-VA+VB. In 3 districten zelfs meer dan 60%, nl Bezali (Berendrecht-Zandvlied-Lillo) en Merksem 60,0%, in Ekeren 63,2%, dat is bijna 2/3. Ook Deurne met 58,8% van de zetels voor N-VA+VB, Wilrijk en zelfs Hoboken met elk 52,2% zorgen voor een diepzwarte kleur in Antwerpen. In district Antwerpen en Borgerhout wordt de impact van N-VA+VB door de allochtone stem gedrukt tot 36%, en in Berchem tot 44%. Naast sp.a-Groen (Borgerhout/Berchem) en sp.a-CD&V (Antwerpen) is het vooral de PVDA+ in Antwerpen en Borgerhout die het zwart grijs maakt. In Hoboken weegt de PVDA+ met 17,39% van de zetels, evenwel niet zwaar genoeg om de sterke uitslag van het Vlaams Belang, 17,39% te neutraliseren, gezien in Hoboken het VB samen met N-VA meer dan de helft van de zetels halen.

De Stadlijst zakt in de zetelverdeling dieper weg en ook Groen kan de uitslag niet echt in zetels omzetten. Gezien de demografische evolutie zal, ongeacht de coalitievorming in 2012, de uitslag in 2018 Antwerpen de toekomst perspectief geven. Zwart Antwerpen zal dan beperkt zijn tot de enclaves Bezali, Ekeren, Wilrijk en Merksem. Deurne, als 2de grootste district en een sterk stijgende bevolking sinds 2001 zal op de wip komen. Een verdere analyse van het aantal allochtonen in de verkozenen kan hier meer licht op werpen.
 
Aantal zetels en % zetels allochtonen in district en gemeenteraad Antwerpen 2012
 

Zoals in 2006 wordt voortgegaan op naamherkenning om iemand als allochtoon aan te turfen of niet. Turks, ander Aziatisch, Arabisch, Afrikaans, Spaans, Italiaans, Oost-Europees, iedereen allochtoon als het er op lijk. Hiermee wordt een betrouwbaarheid van 95% bereikt. En wie wil, kan het altijd eens overdoen en ons zijn/haar resultaat geven, het zal maximaal 5% afwijken van deze oefening.

sp.a in kartel met CD&V (Antwerpen) en Groen, zorgt voor meer dan de helft van de allochtone aanbreng, zowel in de districten als in de gemeenteraad. Daarna volgt de PVDA+ die voor een kwart allochtonen in de raden dropt. N-VA is aanwezig met 6 allochtonen, in vergelijking met hun totaal aantal mandaten vertegenwoordigen zij voor de districten evenwel maar 7%, tegenover 22% voor Groen (waar zij alleen opkomen), 36% voor de sp.a kartels, en 47% van hun 17 gemandateerden bij de PVDA+.en dit in alle districten waar ze verkozenen hebben.

Wat heeft de PVDA+ met allochtonen, of is het omgekeerd, wat hebben allochtonen met de PVDA+? Waar de PVDA+ nog twijfelde de dag voor de verkiezingen of zij wel een verkozene zouden halen, bleken het er 24h later 4 te zijn, waarvan 2 allochtonen en 17 in de districten, waarvan 8 allochtonen. Dat hieraan wijk- en probleemgericht werken aan de basis ligt staat buiten kijf, maar verklaart niet de bonus, het surplus. Kan er een dynamiek gespeeld hebben waarbij allochtonen, inbegrepen de moslims, de PVDA+ in de positie wilde brengen om actief het belang te verdedigen (of verdedigd te hebben mbt bv de hoofddoek), de plaats van de migranten en moslims op woning-, arbeidsmarkt- en onderwijsmarkt, vrijheid van vestimentaire code enz. Reborn Muslim Movement laat daar geen twijfel over bestaan, een no-nonsens organisatie/persoon die bij de pinken is en die nog wat gepolijst kan worden, in Antwerpen is dat evenwel geen probleem.
 
Bijgift 1: Moslims in Antwerpen, Marx revisited

En houdt deze allochtonenkeuze voor de PVDA+ ook geen signaal in voor de sp.a in Antwerpen dat zij met het weren van allochtonen als schepen in 2006 (N-VA zal de eerste echte allochtone schepen leveren in Antwerpen, dat staat nu al vast) en het hoofddoekenverbod het voor een aantal toch verbrod hebben, evenals de CD&V door zich als ‘religieuze partij’ – die toch beter moet begrijpen wat de ‘religieuze’ waarden en noden zijn –  aan de sp.a te verbinden. Dat de communisten, als goede Marxisten, godsdienst ook als teken van verzet tegen de uitbuiting en onderschikking van het volk zien (het is er de stralenkrans van, zegt Marx), en in Antwerpen de steun krijgen van de moslims (en ook van de Kristenen voor het socialisme, eerlijk is eerlijk) is meer dan de ironie van de geschiedenis, het maakt Marx en het marxisme actueler dan ooit.
   
Bijgift 2: Als de partij niet (voldoende) naar het volk komt, komt het volk naar de partij.
 
En zal de Waalse vakbeweging haar belofte waarmaken om de ‘linkse bewegingen’ uit te nodigen een ‘linkse eenheid’ te vormen, zoals Front de Gauche in Frankrijk en Syriza in Griekenland, zodat zij in de toekomst niet alleen van de Europese communistische partijen felicitaties krijgt maar ook van de nieuwe linkse eenheden in diverse Europese landen die zich ondermeer verbinden aan Europees Links (www.european-left.org en www.europees-links.org). Zien hoever Daniël Piron, SETCA Charleroi zal geraken. “Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar als iedereen een stap naar elkaar toe zet, de PVDA, de SAP, de LSP, de PC, christelijk links misschien, de linksen binnen de PS en Ecolo als die er nog zijn, dan kunnen we zeker de werkende bevolking terug hoop geven. En daar roepen we uit alle macht voor op.” zo stelde hij dit jaar op 1 mei. “Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen we op basis van het programma van het ABVV de linkse krachten waar ik het daarnet over had, interpelleren en we zullen afmeten in welke mate zij onze waarden en onze doelstellingen delen.” zo besloot hij (uittreksel uit de 1-mei-toespraak van Piron zoals verschenen in Solidair. Hopelijk kan hij wat beweging brengen, samen met VEGA in Luik, en kan de PC in Wallonië haar eenheid hervinden, liefst in samenspraak en -werking met de PTB, zonder de link als actief lid van Europees Links los te laten zodat het geen Front zonder Partij wordt, zoals Syriza en het KKE momenteel in Griekenland. Ook het interview van 09/11/2012 in La Gauche met Felipe van Keirsbilck (CSC-CNE, het Waalse LBC-NVK) over de oproep van Piron is leerrijk.
 
In hoeverre zijn allochtonen gerepresenteerd in district en gemeenteraad?

Als het % allochtone verkozenen in district en gemeenteraad gelegd wordt naast het % allochtonen dat stemplichtig was dat krijgt men de ‘representatiegraad’ van de allochtonen in een district en ‘t Stad. Daarmee wordt nog geen rekening gehouden met de mate waarin allochtonen niét kunnen deelnemen aan de stembusgang, zoals niet-Europese vreemdelingen die minder dan 5 jaar verblijf hebben in België of vreemdelingen die zich niet wensen in te schrijven omdat het een discriminatie is omdat er stemplicht is in België. Hier gaat het dus om de mate waarin stemplichtige allochtonen gerepresenteerd zijn in de raden.

In Hoboken is de representatie 100%, gevolgd door Deurne, 86%, Borgerhout 73% en ook nog Merksem, 55% en Antwerpen 46% hebben een representatiegraad van om en bij de helft. Enkel in Berchem is 30% en in Wilrijk 25% van de stemplichtige allochtonen gerepresenteerd in de districtsraad. In Bezali, waar 4% stemplichtige allochtonen wonen en in Ekeren met 6% allochtonen is dit 0%. Toch opmerken dat in Hoboken ‘slechts’ 21% stemplichtige allochtonen wonen tegenover 49% in Borgerhout en 59% in het district Antwerpen. De allochtone stem in Hoboken is nu wel representatie vertegenwoordigd in Hoboken terwijl er toch een meerderheid i zetels is van N-VA+VB.

Een korte steekproef in Brussel en enkele steden leert dat de vertegenwoordigingsgraad van allochtonen in de Antwerpse districten en gemeenteraad relatief hoog is. En ook de evolutie tav 2006 is sterk. Er wordt niet meer gelachen met de Antwerpse allochtonen.
 
Evolutie % allochtonen zetelend in districts- en gemeenteraad 2006-2012

 
De aanwezigheid van allochtonen in districtsraden is, in vergelijking met 2006, gestegen met 66%, in de gemeenteraad met 57%. Maar in Borgerhout, Deurne en Hoboken is hun aantal meer dan verdubbeld. Maar goed ook, want deze stijging moet de daling van hun aantal in Berchem (van 3 naar 2) en in Wilrijk (van 2 naar 1) compenseren. In Bezali en Ekeren waren en zijn geen allochtone districtsraadsleden aanwezig.

Op Antwerps niveau kan men  stellen dat de helft van de allochtone bevolking politiek gerepresenteerd is in de gemeenteraad in Antwerpen en ook globaal voor de districten, met veel verschillen tussen de districten. De evolutie van Antwerpen van zwart, over grijs naar een kleurrijk Antwerpen in 2018 en later is onontkoombaar en geen enkel ‘beleid’ zal dit kunnen beïnvloeden, een Reborn Antwerpen (het hoeven niet alleen de moslims te zijn) is in deze evolutie verzekerd.

Nagift 1: In de nieuwsbrief van Nahima Lanjra van 15/11/2012 staat het item: Belg worden = integreren. Historische fout rechtgezet. Hoezo, historische fout. Volgend antwoordje is op 15/11/2012 naar Nahima vertrokken: “Dank voor je bericht maar toch zeggen dat ik helemaal niet akkoord ben met je analyse en oordeel over het belangrijkste instrument van menselijke, politieke en maatschappelijke emancipatie dat de nationaliteitswetgeving in 2000 voor de ‘integratie’ heeft betekend. Het historische belang en de impact worden best niet onderschat zonder de mensen onrecht aan te doen die er legaal gebruik van hebben gemaakt. Wat niets afdoet van het verder op punt stellen van de regeling, die hooguit een verlangzaming van de Belgwording zal inhouden. Naar het verleden uithalen, en de honderdduizenden die er beter van geworden zijn blameren, onterecht en pijnlijk, en dit om een grotere onzekerheid in de toekomst te verwezenlijken. De Belgwording tussen 2000 tot nu toe heeft gelukkig al z’n politiek impact gehad in de kiesuitslag. Zonder Belg geworden allochtonen had N-VA zonder problemen al op eigen kracht een zwarte meerderheid gekregen, nu niet. Het is de groeiende groep van Belg geworden Antwerpenaars die Antwerpen, Vlaanderen, België en de wereld behoed hebben voor de zwarte schande. Misschien daar ook eens aandacht aan geven in je nieuwsbrief. Met vriendelijke groeten, Jan”.
 
Nagift 2: Sociale uitgaven burgers en overheid na de crisis in de OESO:
een interessant rapport: OECD, 2012 Social spending after the crisis (pdf) en Tabellenbijlage (zipbestand), met de excellente positie van België op de 4de plaats in the picture. Ook wordt naar 2025 toe vastgesteld dat de groei van de ‘spending’ lager ligt dan de groei van de bejaarden 65+.
 
Nagift 3: Fransman zijn in Elsene of Ukkel, het heeft iets. En ook dat is Brussel. Maar hoeveel zijn het er, rekening gehouden met wie al Belg geworden is en hun nageslacht? Berekend en geëxtrapoleerd zijn er 23,2% inwoners van Franse afkomst in Elsene en 18,9% in Ukkel. Exploreer de Franse evolutie 2006-2012 in Brusselse gemeenten en ook de Franse evolutie per gewest 1990-2012.

Jan Hertogen, socioloog  

take down
the paywall
steun ons nu!