Geen standpunt innemen is een standpunt innemen voor de sterkste (foto WAFA)
Opinie, Nieuws, Europa, Politiek, België, Europese Unie, Palestina, Israël, Gaza, Bezette Gebieden, Wapenembargo, Militair embargo -

Gaza: militair embargo tegen Israël

Terwijl Israël opnieuw zijn verpletterende militaire terreur oplegt aan een volk dat al 45 jaar onderdrukt wordt onder een illegale bezetting en nog steeds de moed heeft zich hiertegen te blijven verzetten doet Ludo De Brabander van Vrede vzw andermaal een oproep om eindelijk werk te maken van een militair embargo tegen Israël.

vrijdag 16 november 2012 15:40
Spread the love

Gaza is opnieuw het toneel van brutaal geweld. De Israëlische regering stelt dat deze nieuwe militaire aanval een antwoord is op raketbeschietingen vanuit Gaza. Palestijnse milities lanceren hun raketaanvallen op Israël dan weer als een vergelding voor de wurgende blokkade van de Gazastrook door Israël (sinds juni 2007) en de voortdurende Israëlische militaire agressie.

De werkelijkheid is dat er al jaren over en weer wordt geschoten. Sinds de beeindiging van operatie ‘Gegoten Lood’ (2008-2009) zijn als gevolg van het aanslepende geweld aan Israëlische zijde 20 doden gevallen – onder wie 5 militairen en 5 minderjarigen – en aan Palestijnse zijde 274 doden (onder wie 30 minderjarigen) in Gaza alleen. Daar moeten dan nog de dodelijke slachtoffers van het huidige geweld aan toegevoegd worden.

Op de Europese Unie en België rust een grote verantwoordelijkheid. De Europese Unie beschouwt Hamas en andere gewapende Palestijnse milities als terreurorganisaties, waartegen een sanctiebeleid wordt gevoerd.

Israël blijft daarentegen gevrijwaard van elke politieke of economische druk. Hoewel Israël tijdens operatie ‘Gegoten Lood’ 1.400 doden maakte en al jarenlang beschuldigd wordt van zware mensenrechtenschendingen, worden de relaties met de Europese Unie verdiept.

Afgelopen zomer beschuldigden 50 VN-instellingen en -organisaties Israël ervan de bevolking in Gaza collectief te straffen met hun blokkade, een zware inbreuk op de Conventies van Genève. Dat neemt niet weg dat het Europees Parlement een nieuw protocol goedkeurde dat de handelsbarrières voor bepaalde industriële goederen (vooral farmaceutische) tussen Israël en de EU-lidstaten wegneemt. Nochtans zegt artikel 2 van het Associatie-akkoord – dat de basis vormt voor de handelsbetrekkingen tussen de EU en Israël – dat het respect voor mensenrechten een essentieel onderdeel vormt van het akkoord.

Israël is een illegale nucleaire macht die ondanks de schendingen van het internationaal humanitair recht, nog altijd met gemak Europese wapens kan importeren. Bij de huidige Israëlische aanval op Gaza is de kans reëel dat militaire technologie en wapensystemen worden ingezet die uit Europa en België afkomstig zijn.

Volgens officiële cijfers van de Europese Unie hebben de lidstaten van 2003 tot 2010 voor 1,2 miljard euro aan vergunningen verstrekt voor wapenleveringen richting Israël. België bezette in de lijst van Europese leveranciers de 6de plaats, met 25 miljoen euro.

Het land is daarnaast zelf een van de belangrijkste wapenexporteurs ter wereld en heeft in 2010 ongeveer vier vijfde van zijn wapenproductie geëxporteerd naar de wereldmarkt. België heeft op zijn beurt in de afgelopen jaren al verschillende keren Israëlische wapens geïmporteerd. Israëlische defensiebedrijven incasseren ook nog miljoenen euro’s onderzoeksgeld door hun participatie aan Europese projecten waarin ze samenwerken met Europese bedrijven en instellingen, waaronder ook een aantal Belgische universiteiten.

Als vredesbeweging vragen we dat er eindelijk een einde komt aan de voorkeursbehandeling waarvan Israël geniet en dat er – net zoals dat met 19 andere landen in de wereld het geval is – een wapenembargo tegen Israël komt. Er is effectieve druk nodig op Israël zodat het eindelijk het internationaal en humanitair recht respecteert.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!