Radicale geestelijke in Egypte wil legalisering kindhuwelijk
Nieuws, Politiek, Egypte, IPS, Vrouwenhandel, Kindhuwelijken -

Radicale geestelijke in Egypte wil legalisering kindhuwelijk

CAIRO — Een ultraconservatieve salafistische geestelijke heeft in liberale kringen in Egypte voor opschudding gezorgd door zijn oppositie tegen een grondwetsartikel dat vrouwenhandel en kinderhuwelijken verbiedt.

donderdag 15 november 2012 14:33
Spread the love

Op de particuliere satellietzender Al-Nas zei sjeik Mohamed Saad El-Azhary bang te zijn dat het bedoelde wetsartikel kan botsen met de lokale praktijk van kindhuwelijken. Hij legde uit dat in Egypte, en met name op het platteland, het de gewoonte is om meisjes uit te huwelijken zodra ze in de puberteit zijn.

“Het belangrijkste is dat het meisje eraan toe is en een huwelijk aankan”, zei El-Azhary. Hij ageerde verder tegen voorgestelde wetten die vrouwen beschermen tegen geweld. Als die wetgeving wordt aangenomen, waarschuwde hij, kunnen echtgenoten vervolgd worden als ze hun kindbruiden slaan of dwingen tot seks. “Als je seks hebt met je vrouw tegen haar wil, kan ze een klacht tegen je indienen”, zei hij. “Die kant gaat het op.”

Hadith

Aanhangers van het salafisme interpreteren de Koran en de Hadith (tradities van de profeet Mohammed) letterlijk. Ze streven een leven na dat lijkt op dat van de profeet en zijn metgezellen. Hun puriteinse benadering van de islam brengt ze in conflict met seculiere moslims en minderheidsgroepen, die weinig moeten hebben van hun intolerante wereldbeeld.

Voor salafisten ligt de fundamentele rechtvaardiging van kindhuwelijken in een fragment uit de Hadith waar staat dat de profeet Mohammed met zijn vrouw trouwde toen ze zes jaar oud was. Hij zou voor het eerst seks met haar hebben gehad na haar eerste menstruatie, op haar negende jaar.

Sjeik Yasser Borhamy, woordvoerder van Salafi Dawah, legde zijn interpretatie van de Koranteksten uit tijdens een interview met tv-presentator Wael El-Ebrashy. Hij stelde dat de Egyptische huwelijkswetten in strijd zijn met de sharia, de islamitische wet. Meisjes moeten volgens hem trouwen zodra ze de puberteit bereiken, of eerder “als dat kan.”

“Als de islam het toestond in de tijd van de profeet, dan is het toegestaan tot het einde der tijden”, stelde Borhamy.

Imagoschade

Hoewel de salafisten een kleine minderheid vormen in Egypte, hebben ze na de recente verkiezing van een islamistisch parlement en een islamistische president meer invloed gekregen. Waar mensenrechtenactivisten zich vooral zorgen om maken, is het feit dat El-Azhary en Borhamy lid zijn van de commissie die de nieuwe Egyptische grondwet moet opstellen. En zij zijn niet de enige hardliners. Van andere leden van de commissie is bekend dat ze dezelfde ideeën hebben over kindhuwelijken.

“We hebben jaren gestreden om de huwbare leeftijd voor meisjes van zestien naar achttien jaar te verhogen en nu willen de islamisten die weer verlagen”, zegt vrouwenrechtenactiviste Azza Kamel. “Er zijn salafisten die de leeftijd zelfs willen verlagen tot negen jaar.”

De strijd is wellicht al deels verloren. Toen vorige week een conceptversie van de grondwet openbaar werd, bleek dat het voorgestelde verbod op vrouwenhandel ontbrak. Salafistische leden van de grondwetcommissie hadden de clausule geschrapt met het argument “dat vrouwenhandel niet bestaat in Egypte.” Ernaar verwijzen zou “het imago van Egypte bezoedelen.”

Zomerbruiden

Internationale organisaties wijzen erop dat mensenhandel wel degelijk bestaat in Egypte. Uit een rapport dat in 2010 werd gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, blijkt dat het voorkomt op vele niveaus. Het land is een doorgangshaven en bestemming voor Afrikaanse en Aziatische vrouwen en kinderen die in de prostitutie belanden of te maken krijgen met dwangarbeid.

Ook Egyptische vrouwen worden verhandeld, inclusief jonge meisjes die misbruikt worden onder het mom van ‘huwelijk’. Kindhuwelijken zijn een wijdverbreid verschijnsel in Egypte, stelt de plaatselijke niet-gouvernementele organisatie Memphis Foundation for Development. Vooral op het platteland worden meisjes vaak jong uitgehuwelijkt uit armoede. Onderzoek uit 2008 wijst erop dat bijna een kwart van alle huwelijken meisjes betreft die jonger zijn dan zestien jaar.

Afaf Marei, directeur van de Egyptische Associatie voor Maatschappelijke Participatie (Eacpe), zegt dat veel van deze minderjarige meisjes door hun ouders verkocht worden aan rijke Arabieren die naar Egypte komen om “zomerbruiden” te zoeken.

De huwelijken worden geregeld door advocaten die als tussenpersoon optreden. Ze kunnen uren of maanden duren, afhankelijk van de hoogte van de “bruidsschat” die aan de ouders is betaald. Vaak worden dergelijke transacties geregeld zonder medeweten of toestemming van het meisje.  “Deze huwelijken zijn een vorm van mensenhandel die plaatsvindt onder mantel van de islamitische wet”, zegt Marei.

Moslimbroederschap

De Moslimbroederschap, de conservatieve islamitische groepering die dit jaar de verkiezingen won,  houdt zich op de vlakte in de discussie over kindhuwelijken. Sommige hervormingsgezinden binnen de partij verwerpen de praktijk, maar de partijleiders waren in 2008 de belangrijkste tegenstanders  van het verhogen van de huwbare leeftijd van meisjes van zestien naar achttien jaar.

Nu de druk toeneemt om de conceptgrondwet af te hebben voor de deadline van 12 december, kan de invloed van de Moslimbroederschap doorslaggevend zijn. Over de grondwet moet gestemd worden in een referendum. “Als de clausule over vrouwenhandel ontbreekt, zal de grondwet waarschijnlijk worden goedgekeurd omdat de Broederschap in staat is de steun van het publiek te verwerven”, zeggen liberale activisten.

take down
the paywall
steun ons nu!