Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Arbeidsmarkt, Europese Commissie, Eurocrisis, Besparingen, Liberalisering, Publieke diensten, Vakbondsactie -

Vakbondsactie in Limburg: “Haal je broekriem maar aan”

HASSELT - Ook in Limburg werd op woensdag 14 november actie gevoerd tegen de besparingen. De drie vakbonden sloegen de handen in elkaar met een ludieke actie in hartje Hasselt. Een twintigtal actievoerders deelde niet alleen pamfletten, maar ook riemen uit aan voorbijgangers en vroegen hen de broekriem aan te spannen.

woensdag 14 november 2012 20:46
Spread the love

Jean Vrancken, voorzitter van ACV-Limburg: “We gaan akkoord dat er moet bespaard worden om de begroting in evenwicht te brengen, maar niet op de manier die Europa ons opdringt. De besparingen, die nu overal in Europa worden doorgevoerd, lossen de crisis niet op, integendeel, ze creëren armoede. Zo besliste onze regering  de werkloosheidsuitkeringen te verlagen in de tijd. Hierdoor worden duizenden gezinnen naar het OCMW gedreven. De regering wil nu ook nog de BTW verhogen, hetgeen de koopkracht doet dalen.”

Liberalisering

Bart Henckaerts, voorzitter van ABVV-Limburg: “Onder het mom van de euro, die moet gered worden, wil Europa een ultraliberaal model opleggen. De Europese Commissie weet goed genoeg dat ze een armoedespiraal in gang heeft gezet en dat dit tot nog meer bedrijfssluitingen zal leiden. Ze doet dit met een verborgen agenda. Ze wil de arbeidsmarkt liberaliseren met lagere minimumlonen, lagere uitkeringen, privatiseringen en afbouw van publieke diensten.”

Is het Europees parlement dan niet bij machte het roer om te gooien, willen we weten. Jean Vrancken: “Het is niet het parlement, maar de Commissie en de regeringsleiders die het voor het zeggen hebben, hierbij onder druk gezet door machtige lobbygroepen. Daarom is een Europese actiedag als deze zo belangrijk en bieden we weerwerk voor een sociaal Europa.”

Europa in dienst van de mensen

De vakbonden willen dat Europa in dienst staat van de mensen en niet van de banken die met ons geld gespeculeerd hebben. Ze eisen kwaliteitsvol werk, zeker nu bedrijven aan de lopende band sluitingen aankondigen. Ze komen op voor echte sociale bescherming en geen liefdadigheid. De staatsschuld kan voor hen enkel naar beneden door een rechtvaardige fiscaliteit. “ Het is niet aan ons om de schuldencrisis te betalen en te worden opgezadeld met een resem besparingen. Het is hoog tijd dat de echte verantwoordelijken de rekening betalen”, zo luidt het.

take down
the paywall
steun ons nu!