Kindergeld voor iedereen in vraag gesteld?

Kindergeld voor iedereen in vraag gesteld?

woensdag 14 november 2012 09:47
Spread the love

Kinderbijslag , evenveel voor iedereen Is zeker een onderwerp om over na te denken , kindergeld is een onderdeel van het systeem van sociale zekerheid. Voor hogere inkomens die geen gezondheidsproblemen hebben zowat het enige waarop zij recht hebben. Wanneer we dat voor hogere inkomsten zouden beperken of zelfs afschaffen zouden de middenklasse en de hogere klasse wel eens hun belangstelling voor de sociale zekerheid kunnen verliezen en opteren voor persoonlijke privé-verzekeringen. Het draagvlak voor de sociale zekerheid zou er door verminderen. Misschien moeten we de kansarme gezinnen via de herverdelende progressieve belastingschalen extra helpen. Kinderrijke gezinnen een extra aftrek geven en zij die omwille van armoede geen belasting betalen een belastingkrediet in de vorm van subsidies geven. Resultaat : Iedereen blijft kinderbijslag krijgen , de hogere inkomens hebben dan ook belang bij een sterke sociale zekerheid en de steun aan kansarmen komt er via een sterk herverdelend progressief belastingsysteem , een systeem dat vermogens niet ongemoeid laat.

take down
the paywall
steun ons nu!