Gespleten solidariteitspersoonlijkheid is…

Gespleten solidariteitspersoonlijkheid is…

woensdag 14 november 2012 19:11
Spread the love

Beste Sarah,

Ik heb met stijgende verbazing en ongeloof uw recensie van 14/11 over uw persoonlijke mening van “solidariteit” gelezen in De Standaard. (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121113_00367871)

Laat me toe te stellen dat uw recensie kop noch staart bezit en evenmin gespijsd is van enige body. Doch wat nog erger is, u getuigt over u zelve in het bezit te zijn van een non consistente persoonlijkheid. Een gespleten persoonlijkheid zelfs.

U zult zichzelf waarschijnlijk heel intelligent vinden door een metafoor te gebruiken klinkend als “een naar zuurstof happende economie”. Wat deze journalisitieke kromtaal correct betekent heeft prof. Jan Blommaert afgelopen weekend weergegeven, nl. “‘Onze bedrijven weer zuurstof geven’ betekent concreet evenveel als: onze bedrijven meer winsten laten maken. En de maatregelen die men dan in gedachten heeft zijn maatregelen die erop gericht zijn de winstmarges van bedrijven te vergroten. Dit laatste heet dan – alweer een geval van kromtaal – economische ‘groei’, of nog, ‘concurrentievermogen’.’ Zuurstof geven’ staat dus voor niets anders dan ‘geld geven’, het verbeteren van de kapitaalsaccumulatie in bedrijven. … … De maatregelen die onze bedrijven ‘zuurstof’ moeten ‘geven’, stellen een particulier belang boven het algemeen belang, en houden dus enorme sociale en politieke risico’s in, want hoe vaak men ook beklemtoont dat ‘er geen alternatief is’, mensen wier welvaart in vrije val raakt, en die in die val geen enkele steun of solidariteit ervaren van de samenleving in haar geheel – zo’n mensen worden boos, wanhopig en opstandig. Er zijn al miljoenen dergelijke mensen in de EU en tienduizenden in België. Dit spelletje kan dus niet erg lang meer volgehouden worden.” (http://blerilleshi.wordpress.com/2012/11/11/zuurstof-geven/)

De cijfers die U weergeeft om uw verontwaardiging te staven (een verontwaardiging waar ik later op terug kom) over de kost van een dagje spoorstaking in oktober 2010, nl. 100 miljoen €, daarover vraag ik mezelf af of U daar écht zo verontwaardigd over bent?!

Hoe groot moet uw verontwaardiging dan wel niet zijn wetende dat het risico van België op de banken- en schuldencrisis 100 MILJARD € bedraagt, doch het theoretische plafond (inclusief gegarandeerde spaarproducten) een veelvoud daarvan bedraagt, nl. zo’n 300 MILJARD €?! (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=HO3F9FQ6) Mis ik hier uw verontwaardiging?

Staken kost de samenleving volgens U handenvol geld. Een risico van minimum 100 MILJARD € voor een samenleving noemt U dus niet handenvol geld?! Ik lees dat “als je het werk neerlegt je economische schade toebrengt” … Heb jij je al ooit durven afvragen hoeveel de schade nu reeds bedraagt aan de werkende en niet werkende mensen … én hoe groot de schade voor deze mensen nog gaat worden in de (nabije) toekomst?! Mis ik hier uw verontwaardiging?

Charlie Chaplin en de indignado’s…

U zult het ongetwijfeld herkennen! Eveneens een recensie in De Standaard van uw hand, dd. 12/05/’12. (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=SV3Q0PM4)

Amper een half jaar geleden ging U nog volmondig akkoord met het uiten van verontwaardiging door de grote massa. In de volksmond noemt men dit het tonen van onderlinge solidariteit… samen opkomen… verenigde slagkracht tonen… Net wat de vakbonden en stakers vandaag hebben gedaan maar wat U nu plots aanzet tot wat laaghartig gebash over solidariteit… Ook zij ‘protesteerden onder meer tegen de sociale ongelijkheid en de graaicultuur’ (letterlijk citaat uit uw Chaplin recensie)! Net zoals ik daarin lees dat uw eigenste verontwaardiging daarover er een van velen is!  Van een gespleten persoonlijkheid gesproken…

Nog een citaat van uw hand: ‘En dan hebben we het nog niet gehad over brugpensioen, de bankbonussen, het driekoppige monster genaamd NMBS of de notionele intrestaftrek voor bedrijven.’

Allemaal net dat waar de vakbonden vandaag en anders ook tegen opkomen maar wat U vandaag aanzet om stakers en vakbonden te schofferen tot het grootste grut der aarde!

Welke verontwaardiging is er gespeeld beste Sarah?! Welke persoonlijkheid is de echte Sarah?! Want blijkbaar bestaat er een Sarah die oproept tot samenkomst aan het Noordstation voor een verontwaardigde mars én een Sarah die niet moet weten van gezamenlijke verontwaardiging met bv vertrek aan het Noordstation. (Nb. al zovele malen aankomst en vertrek van verontwaardigde vakbondsmarsen!)

Blijkbaar bestaat er dus een solidaire Sarah én een niet solidaire Sarah binnen één persoon?!

Wil de ware solidaire Sarah opstaan, zoniet wil ze dan er het zwijgen toe doen… Want met nog meer psychoses te kweken is niemand gebaat!

Zo maak je je niet populair maar wordt je gedumpt…

rAyn And

take down
the paywall
steun ons nu!