Foto van Naeemullah die het slachtoffer werd van een drone afgevuurd door de Nobellaureaat voor de vrede, Barack Obama. Naeemullah stierf een uur na het nemen van deze foto.
Nieuws, Wereld, Politiek, Afghanistan, Verenigde Staten, Pakistan, Irak, Iran, Syrië, Nobelprijs voor de vrede, Jemen, Patriot Act, President Barack Obama, Drones, US Special Forces, Disposition matrix -

Barack Obama: de keuze van het minste kwaad?

Nog geen volledige dag nadat hij werd herverkozen, beval Barack Obama een drone-aanval in Jemen, waarbij 3 slachtoffers vielen. Op 11 oktober 2012 vielen bij een eerdere drone-aanval in Pakistan 16 tot 26 doden, vermoedelijk allen burgerslachtoffers. Aan iedereen die de herverkiezing van Barack Obama beschouwt als een triomf van fatsoenlijke, humane waarden, één simpele vraag: keur jij dit ook goed?

maandag 12 november 2012 16:21
Spread the love

Obama, de drone man

Nog geen volledige dag nadat hij werd herverkozen, beval Obama een droneaanval in Jemen, waarbij 3 slachtoffers vielen. De president moet zijn handtekening zetten onder elke drone aanval die wordt uitgevoerd. Hij moet zijn zegen geven voor elke persoon die wordt toegevoegd aan de “kill list”. Op 11 oktober 2012 vielen zo 16 tot 26 slachtoffers en 5 tot 15 gewonden, vermoedelijk allen burgerslachtoffers, in Buland Khil, Pakistan.

Aan iedereen die de herverkiezing van Barack Obama beschouwt als een triomf van fatsoenlijke, humane waarden, één simpele vraag: keur jij dit ook goed?

De dood van Naeemullah

De kleine jongen op de foto heette Naeemullah. Hij was in zijn huis aan ‘t spelen, aan ’t slapen of aan het eten – toen een Amerikaanse drone werd afgevuurd op de woonwijk waar hij woonde.

Zoals we allemaal weten, zijn deze onbemande drones, net als de president die ze beveelt, superslim, een triomf van technologie. We weten (want de president en zijn medewerkers hebben het ons herhaaldelijk verteld) dat deze wapens – gelanceerd na zorgvuldige overwegingen in deze rechtvaardige oorlog tegen “de terreur”- geen onschuldige burgerslachtoffers maken, maar alleen de “bad guys” treffen.

Sterker nog, de topraadgevers van de president getuigden onder ede dat er geen enkel onschuldig slachtoffer te betreuren valt onder de duizenden Pakistaanse burgers gedood door de dronecampagne van de Nobelprijswinnaar – dat wil zeggen, burgers van een soevereine natie die niet in oorlog is met de Verenigde Staten.

Maar op een of andere manier, als bij wonder, heeft de raket die de woonwijk trof waar Naeemullah woonde – in dit ene geval – meer dan alleen maar de “bad guys” gedood. Om één of andere reden – misschien was de raket wel besmet met Romneyluizen? -, explodeerde de raket en blies de hele woonwijk aan gruzelementen.

Onder Obama is het droneprogramma uitgegroeid tot het Amerikaanse voorkeurprogramma bij uitstek om mensen te vermoorden. Onderzoek heeft vastgesteld dat minimaal 2.800 (en waarschijnlijk maar liefst 4.100) burgers werden gedood door de geheime Amerikaanse drone-aanvallen in de afgelopen tien jaar. Dat is meer dan het aantal slachtoffers van de 11 september aanvallen op de Twin Towers. Wat begon als een incidentele tactiek, is na verloop van tijd veranderd in een geïndustrialiseerde moordmachine.

Disposition Matrix

Dat is dus de nieuwe gepolijste naam voor het moordprogramma van Obama, de president waarvoor “de hele wereld blij is” dat hij werd herverkozen. In de afgelopen twee jaar heeft de regering-Obama in het geheim een ??nieuwe blauwdruk ontwikkeld voor het opsporen van terroristen, een next-generation targeting list met de naam “disposition matrix“.

De matrix bevat de namen van terreurverdachten die moeten worden opgespoord en omgebracht door middel van drones en clandestiene operaties. Amerikaanse functionarissen zeggen dat de database is ontworpen op basis van bestaande kill-lijsten, en de in kaart gebrachte plannen voor de “disposing” (zich ontdoen) van verdachten buiten het bereik van de Amerikaanse drones.

“We kunnen misschien niet iedereen doden die ons wil kwaad doen,” aldus een hoge regeringsfunctionaris. “Maar het is een noodzakelijk onderdeel van wat we doen. . . . We zullen binnen 10 jaar niet in een wereld leven waarin iedereen elkaars handje vasthoudt en scandeert: ‘Wij houden van Amerika.

Barack Obama is de eerste Amerikaanse president die een zeer geheime praktijk van doelgericht doden heeft geïnstitutionaliseerd, een transformatie van conventionele oorlogsvoering naar een contraterrorisme-infrastructuur die in staat is om permanent oorlog te voeren. De Verenigde Staten heeft nu meerdere drone-programma’s, met inbegrip van erkende Amerikaanse militaire patrouilles op conflictgebieden in Afghanistan en Libië, en geclassificeerde CIA-surveillance vluchten over Iran.

Enkele dagen geleden werd door Iran nog gevuurd op zo’n onbemande drone, heel terecht overigens, want dit was een schending van het luchtruim van een soevereine staat, dus een schending van het internationaal recht. Maar dat had de VS zo niet begrepen en zij schreeuwden moord en brand.

Laat ons eens even veronderstellen wat er zou gebeuren als een Iraanse onbemande drone het luchtruim van de VS zou schenden. Een nucleaire aanval tegen Iran door de VS zou waarschijnlijk het gevolg zijn.

Het resultaat van de “disposition matrix” is een voortdurend evoluerende database waarin biografieën, locaties en “verdachte” personen en organisaties allemaal zijn gecatalogiseerd. In de toekomst kunnen leidinggevende figuren van protestbewegingen binnen de VS, Europa en overal ter wereld het slachtoffer worden van drones en aanvallen door patrouilles van “special forces”.

George Bush beëindigde de oorlog in Irak, niet Obama

Hoe zit het met de oorlog in Irak? Verdient Barack Obama krediet voor het beëindigen van een oorlog waartegen hij zich verzette toen hij nog senator was? De laatste Amerikaanse troepen verlieten Irak eind december 2011, terwijl Barack Obama president was, maar de “Status of Forces Agreement“, die het vertrek van de Amerikaanse troepen beheerst, was eigenlijk reeds onderhandeld tussen Iraakse en Amerikaanse functionarissen in het najaar van 2008, onder de auspiciën van president George W . Bush.

In feite was Obama geïnteresseerd om troepen in Irak te houden na de afgesproken 2011 deadline, omdat “de president uiteindelijk geen andere keuze heeft dan zich te houden aan de onderhandelde overeenkomst”… ondertekend door George W. Bush. Zes maanden voor de door Bush gestelde deadline van 2011, heeft Obama hemel en aarde bewogen om nog 10.000 Amerikaanse gevechtstroepen op te dringen aan de Irakezen na 2011.

Ondanks de officiële Amerikaanse militaire terugtrekking in december vorig jaar, keerden Amerikaanse special forces onlangs terug naar Irak voor een terrorismebestrijdingsmissie, volgens een Amerikaanse generaal die verantwoordelijk is voor wapenverkoop aldaar. Die missie werd gemeld door de New York Times.

De ironie is dat de VS een pro-Iran sjiitisch regime in Bagdad wil beschermen tegen een soennitische opstand, terwijl de VS op hetzelfde moment een soennitisch geleide beweging steunt tegen een door Iran gesteunde regering in Syrië. Maar ja, oorlog moet geld opbrengen voor de wapenproducenten.

Defensiebudget Obama groter dan dat van Bush

“In de komende 10 jaar zal de groei van het defensiebudget vertragen, maar de essentie van de zaak is dit: Het zal nog wel groeien, omdat ons leiderschap wereldwijde verantwoordelijkheden vereist. In feite zal het defensiebudget nog steeds groter zijn dan het was op het einde van de regering Bush”, aldus president Obama, in een briefing in het Pentagon op 5 januari 2012

Obama’s begroting voor 2012 was 5 procent hoger dan wat het ministerie van Defensie van plan was om te spenderen dit jaar. In inflatiegecorrigeerde dollars ligt dit cijfer hoger dan op enig moment tijdens de Bush-jaren of tijdens de Koude Oorlog. In feite komt de totale militaire begroting van dit jaar neer op zo’n slordige 750 miljard dollar, een jaarlijkse belasting van meer dan 7.000 dollar voor ieder gezin in het land.

Balans van 4 jaar Obama bewind

Commentator Max Keiser in The Independent: “Barack Obama is een enorme teleurstelling gebleken. Hij heeft geen enkele van zijn campagnebeloftes uitgevoerd, behalve één: hij kocht een hond voor zijn kinderen. Als hij herverkozen wordt, zullen we gewoon een andere versie van hetzelfde krijgen, net zoals de afgelopen 30 jaar. De man in het Witte Huis krijgt zijn orders van de financiële wereld, niet van zijn kiezers.”

Obama heeft de “war on terror” uitgebreid naar verschillende andere landen, zoals Libië, Syrië, Pakistan, een “surge” in Afghanistan, Somalië, Mali enz. Obama is niet geïnteresseerd in het elimineren of verminderen van de 5.113 Amerikaanse kernkoppen. Obama is niet van plan om de Guantanamo gevangenis te sluiten zoals hij had beloofd.

Obama is ook niet geïnteresseerd om iemand in de regering-Bush verantwoordelijk te stellen voor de martelingen gepleegd door Amerikaans personeel tegen gevangenen in Guantanamo, in Irak of Afghanistan. Obama is evenmin geïnteresseerd in de afschaffing van de doodstraf.

Obama is niet geïnteresseerd in de arrestatie en vervolging van hooggeplaatste figuren in Wall Street die verantwoordelijk zijn voor de hypotheekcatastrofe. Integendeel: hij heeft niets ondernomen om de slachtoffers van de hypotheekcrisis tegemoet te komen, maar de schuldigen werden beloond.

Onder zijn bewind werd zestien biljoen dollar uitgedeeld aan Amerikaanse banken en bedrijven en buitenlandse banken van Frankrijk tot Schotland. Hij heeft zelfs zijn goedkeuring gegeven om daar nog 800 miljard dollar aan toe te voegen.

In de periode tussen december 2007 en juni 2010 heeft de Federal Reserve op die manier veel van ‘s werelds banken, bedrijven en overheden gered. De Federal Reserve verwijst naar deze reddingsoperaties als een “leningsprogramma”, maar vrijwel niets van het geld is terugbetaald en het werd uitgeleend tegen 0 procent rente.

Obama is niet geïnteresseerd om het gebruik van drones af te schaffen die mensen in Afghanistan, Pakistan, Jemen of Somalië vermoorden. Wel integendeel. Obama heeft zich niet uitgesproken tegen willekeurige opsluitingen, onbeperkte detentie of raciale profilering in de strijd tegen “het terrorisme. ‘ Integendeel: hij heeft de “Patriot Act“ wet van Bush verlengd en zelfs nog verstrengd.

Obama was niet geïnteresseerd in de arrestatie van Osama bin Laden of Khadaffi om hen voor een rechtbank te laten verschijnen. Hij wilde ze liever dood. Obama staat helemaal niet weigerachtig om Iran te bombarderen. Obama is niet geïnteresseerd om tegemoet te komen aan de rechtmatige verzuchtingen van het Palestijnse volk. Onder zijn bewind zijn de illegale Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied verder uitgebreid.

Obama is niet geïnteresseerd in de strijd voor een leefbaar minimumloon. Obama is helemaal niet geïnteresseerd in “change” en zeker niet in “climate change”. Hij heeft recent toelating gegeven tot de exploitatie van de bijzonder vervuilende leisteen-olie. Obama is niet geïnteresseerd in het lot van de meer dan 2 miljoen mensen in de gevangenissen van de VS. Obama verzet zich niet tegen de kernenergie-industrie. In feite steunt hij haar expansie.

Aan al die mensen die vinden dat de herverkiezing van Obama een “goede zaak” is: de triomf van het minste kwaad is nog steeds een overwinning voor het kwaad.

Besluit

De verwezenlijkingen van 4 jaar Obama zijn bekend, niet echt een mensvriendelijke politiek. Het lijstje hierboven kan trouwens nog verder worden aangevuld. We weten ook wat er nog in de pipeline zit. 

Aan al die mensen die vinden dat de herverkiezing van Obama een “goede zaak” is: de triomf van het minste kwaad is nog steeds een overwinning voor het kwaad. Waarom trouwens zou een tweede ambtstermijn van Obama zo’n “goede zaak” zijn?

In plaats van tevreden te zijn met de “keuze voor het minste kwaad”, zouden we moeten rouwen om het feit dat wij, als wereldgemeenschap, worden gedwongen tot een keuze tussen moordenaars en tussen plunderaars.

Zouden we ons niet beter afvragen of we dit moorddadig systeem, deze door oorlogen geteisterde wereld, nog wel willen? Zouden we ons niet beter inzetten voor een multipolaire wereld waarin de mens centraal staat, in plaats van te juichen voor een man die de belangen dient van de 1 procent rijksten van deze planeet en willekeurig mensen kan vermoorden zonder proces in eender welk land op deze aardbol.

Change? What change?

Bronnen:

http://theintelhub.com/2012/09/02/audit-of-the-federal-reserve-reveals-16-trillion-in-secret-bailouts/

http://www.truthdig.com/report/item/the_sm_election_20121105/

http://www.informationclearinghouse.info/article32993.htm

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/max-keiser-barack-obama-is-clueless-mitt-romney-will-bankrupt-the-country-8269633.html

http://www.huffingtonpost.com/2011/10/26/obama-iraq_n_1032507.html

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/plan-for-hunting-terrorists-signals-us-intends-to-keep-adding-names-to-kill-lists/2012/10/23/4789b2ae-18b3-11e2-a55c-39408fbe6a4b_story.html

http://www.informationclearinghouse.info/article32878.htm

http://www.alternet.org/civil-liberties/15-things-neither-romney-nor-obama-brave-enough-stand?akid=9596.106306.EwFek1&rd=1&src=newsletter734154&t=6

http://www.nakedcapitalism.com/2012/05/barney-frank-obama-rejected-bush-administration-concession-to-write-down-mortgages.html#Y27hMgmyyeHHYKzV.99

http://news.xinhuanet.com/english/world/2012-11/08/c_123927106.htm

http://www.thebureauinvestigates.com/2012/11/03/ok-fine-shoot-him-four-words-that-heralded-a-decade-of-secret-us-drone-killings/

http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/president-obama-and-the-defense-budget/2012/02/13/gIQAoZXeCR_blog.html

http://thinkprogress.org/politics/2011/02/14/143911/pentagon-budget-largest/

http://www.nytimes.com/2012/09/25/world/middleeast/iraq-faces-new-perils-from-syrias-civil-war.html?ref=world

http://www.thenation.com/article/170158/us-special-forces-deployed-iraq-again#l

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!