De Griekse besparingen in detail

De Griekse besparingen in detail

dinsdag 6 november 2012 20:01
Spread the love

Op 6 november wordt in Griekenland de moeder van alle stakingen gehouden. 48 uren lang legt de vakbond van de openbare sector en van de privésector het werk neer. Het land wordt compleet lam gelegd. In Athene is er geen vervoer: zij die nog een auto hebben, kunnen zich nog verplaatsen.

Reden voor de staking is niet dat de Grieken willen volgen wie er vandaag de nieuwe president wordt in de Verenigde Staten. Daar zal men in Brussel wellicht iets meer mee bezig zijn. Nee, hier gaat het om het protest tegen de nieuwe besparingsmaatregelen die voor het Griekse parlement zijn gebracht en waarover dat parlement morgen, woensdag 7 november, om middernacht zal stemmen.

Het zijn spannende momenten, want wellicht hangt de uitbetaling van de volgende schijf van de noodlening aan Griekenland af van het feit of de besparingen worden gestemd of niet. Spannend ook omdat één van de coalitiepartijen in de regering al heeft laten weten om tegen te stemmen tegen de hervormingen in de arbeidswetgeving.

Die hervormingen maken namelijk deel uit van het wetsvoorstel dat morgen moet worden gestemd. Alle structurele hervormingen en besparingen worden in 1 wettekst gegoten, zodat de parlementsleden moeten stemmen voor het hele pakket. Dat maakt de taak nog moeilijker.

Het zal me benieuwen of de parlementsleden genoeg tijd hebben gehad om de hele tekst te lezen. Naar verluidt zou het hele wetsvoorstel een kleine 500 pagina’s bedragen. Toen de eerste maatregelen door het parlement werden gesluisd onder Georgos Papandreou, werd de omvangrijke tekst slechts kort voor de stemming rondgedeeld, waardoor parlementsleden toen geen tijd hadden om alles te lezen en sommigen hebben toen ingestemd met maatregelen waarvan ze het bestaan niet eens vermoedden.

Premier Samaras doet zijn best om zijn partijleden te overtuigen om voor te stemmen. Ik snap niet hoe hij dat kan, want in april 2012, in zijn verkiezingscampagnes en in zijn talrijke toespraken in het Zappeio waar hij zijn partijpolitieke programma voorstelde, zei hij net dat hij tegen alle maatregelen was die hij nu neemt. Qua bocht van 180 graden is dit niet te onderschatten.

Maar goed: waarvoor gaan de parlementsleden moeten stemmen? Over besparingsmaatregelen van in totaal 10,9 miljard euro voor 2013 alleen. 7,6 miljard euro komt van het besparen in de uitganve, en 1,8 miljard euro van belastingen en taksen. Concreet ziet het er zo uit:

Vermindering van 1,17 miljard euro in de salarissen.

 • Ongeveer 260 miljoen euro zal worden bespaard in  de lonen van de geuniformeerde diensten (politie, leger, brandweer en zo meer).
 • Afschaffen van de 13de en 14de maand (elders in Europa vakantiegeld genoemd) in de openbare sector: 430,6 miljoen euro.
 • Vermindering van de lonen voor de locale besturen: 54,9 miljoen euro.
 • 291,5 miljoen euro zal worden bespaard door minder bonussen te geven in de openbare sector voor “het snel afwerken van een dossier” en voor het “snel bereiken van budgettaire doelen”.

Vooral de gepensioneerden (waren het niet zij die voor Nea Dimokratia hebben gestemd?) worden nog maar eens geraakt: 4,6 miljard euro besparingen.

 • Verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 zou een besparing opleveren van 631 miljoen euro.
 • Aanpassen van het uitbetalen van de epafax (pensioen in 1 keer) voor 2013 en 2014 bespaart 247,3 miljoen euro.
 • Geschaalde vermindering van de pensioenen van 5% voor de laagste pensioenen tot 15% voor de hoogste, zullen 1,08 miljard euro opbrengen.
 • Pensioenen die ten onrechte werden uitbetaald zijn ondertussen opgespoord en brengen de schatkist 112,2 miljoen euro in het laatje.
 • 2,34 miljard euro wordt bespaard door gepensioneerden geen 13de en 14de maand meer uit te betalen.
 • Vermindering van de pensioenen voor gepriviligeerde beroepsgroepen: 99,7 miljoen euro.

Verder wordt 210,5 miljoen euro uitgespaard door een vermindering van de sociale toelagen, waarvan 12,5 miljoen euro van de pensioenen voor onverzekerde gepensioneerden , 86 miljoen euro aan gezinstoelagen en 30 miljoen aan speciale werkloosheidsvergoedingen.

82 miljoen euro wordt bespaard in de terugbetaling van vergoedingen voor ziekenvervoer en 25 miljoen in de uitgaven voor speciale landbouwprogramma’s.

Er zal 455,3 miljoen euro minder worden uitgegeven in de gezondheidszorg. 390 miljoen euro komt van de uitgaven voor medicijnen, 36 miljoen van de herorganisatie van de ziekenfondsen en 29,3 miljoen euro van de vermindering van de werkingskosten van hospitalen.

Bij defensie zal men ook een duizelingwekkend 303 miljoen euro gaan besparen. Dat moet zeker 1% van het budget zijn.

122,6 miljoen euro wordt bespaard in onderwijs.

248,7 miljoen euro wordt bespaard in de openbare nutsbedrijven.

Hervormingen in de openbare sector zouden 384,5 miljoen euro moeten opbrengen.

1,78 miljard euro zal worden opgehaald via belastingen en taksen.

 • Belastingen op geluksspelen van OPAP moeten 388,5 miljoen euro opbrengen
 • Er wordt een nieuw plafond opgesteld voor verzekeringen: meerkost voor de verzekerden: 608,7 miljoen euro.
 • Rookbelasting (wil je dat je klanten mogen roken, dan betaal je daar een belasting voor): 36 miljoen euro.
 • Vermindering van belastingsteruggave aan de boeren: 152,1 miljoen euro.
 • Extra belastingen door de verhoging van de pensioenleeftijd zullen oplopen tot 8 miljoen euro.
 • Verminderen van toelagen voor de inkoop van diesel voor landbouwers zal 129,5 miljoen euro opbrengen.
 • Vermindering van gezinstoelagen (kindergeld en zo meer): 379 miljoen euro.
 • Taks op bulktransport van vrachtschepen: 80 miljoen euro. Laten we dat gemakshalve de bijdrage van de grote Griekse reders noemen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!