Ministerie van Hoger Onderwijs, Bagdad 14 november 2006, na de ontvoering van 150 personeelsleden en academici.
Verslag, Nieuws, Politiek, Mensenrechten, VS, Irak, Amerikaanse bezetting -

Iraakse massagraven, met dank aan de VS

Het grootste Iraakse ontvoeringsschandaal ooit is opgelost. Verdwenen functionarissen van het Ministerie van Hoger Onderwijs, gearresteerd door de Iraakse Nationale Politie in november 2006, zijn teruggevonden… in een massagraf.

zondag 28 oktober 2012 17:54
Spread the love

* VS-bezettingsautoriteiten: schuldig. Ze creëerden, trainden en bewapenden de Nationale Politie en controleerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het beleid van de doodseskaders.

* De Iraakse regering Maliki: schuldig. Ze handelden als lokale marionetten van de Amerikanen. Zij voerden de VS counterinsurgency strategie uit, beschermden de ontvoerders en voorkwamen een ??onderzoek.

* VN-Mensenrechtenraad: schuldig door nalatigheid. Ze weigerden om een ??speciale mensenrechtenrapporteur voor Irak aan te stellen. Ze weigerden om deze misdaad tegen de menselijkheid te onderzoeken.

Massagraf in Sadr City

Op 22 oktober 2012 meldt het Iraakse nieuwsagentschap Shafaq: “Een ambtenaar van de Nationale Veiligheidsdienst onthulde maandag dat een massagraf werd ontdekt in Sada aan de rand van Sadr City, met daarin de lichamen van ambtenaren van het Ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, die verdwenen in 2006.”

“Veiligheidsdiensten vonden 16 lichamen, begraven in een massagraf in Sadr City in Bagdad. De beschikbare rapporten van inlichtingendiensten bevestigen dat de lichamen behoren tot de werknemers van het ministerie die werden ontvoerd in 2006 en daarna werden begraven in een massagraf. De bevoegde autoriteiten voeren DNA-tests uit op de lichamen om zeker te zijn van de identiteit vooraleer de families op de hoogte te brengen”.

De feiten op een rijtje

Dinsdag 14 november 2006

Op dinsdag 14 november 2006 deden paramilitaire gewapende mannen in uniformen van de Iraakse Nationale Politiecommando’s een inval in een gebouw van het Ministerie van Hoger Onderwijs in de wijk Karrada van Bagdad en arresteerden ongeveer 100 medewerkers van twee afdelingen en ongeveer 50 bezoekers, volgens lijsten samengesteld door de minister.

De inval vond plaats op klaarlichte dag, op 1 km van de Groene Zone, in een gebied met een aantal high-security gebouwen, o.a. de afdeling waar paspoorten worden afgeleverd. Volgens een BBC-correspondent is het Karrada district – een landengte in de Tigris stroom – “goed beschermd met een zware aanwezigheid van Iraakse troepen en een aantal checkpoints”.

De paramilitaire eenheden werden geschat op tenminste 50 à 100 en kwamen in een konvooi van 20 à 30 camouflage pick-up trucks van het type dat wordt gebruikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gebied werd snel omsingeld en afgezet. Zij verklaarden te behoren tot een anti-corruptie-eenheid en dat ze arrestaties verrichtten voorafgaand een bezoek van de Amerikaanse ambassadeur.

De paramilitairen deden hun arrestaties op basis van lijsten, met de bevestiging van de identiteit van de aanwezigen door hun identiteitskaarten. Geboeid en geblinddoekt werden de gedetineerden in de voertuigen geladen en afgevoerd.

De paramilitairen geraakten weg door het drukke verkeer zonder tegenstand, ondanks de gerapporteerde aanwezigheid van een regulier politievoertuig en diverse checkpoints. Volgens sommige getuigen begaven de paramilitairen zich in de richting van Sadr City.

Desinformatie door de VS en de Iraakse autoriteiten

De Iraakse regering verklaarde snel dat het aantal gedetineerden veel lager was (18 bewakers, 16 medewerkers en vijf bezoekers) en een dag later beweerde ze dat alle gevangenen waren vrijgelaten na een reeks van dramatische politie-invallen. Een aantal hoge politieofficieren, met inbegrip van de politiechef van de wijk, de commandant van een brigade van de paramilitaire Nationale Politie en drie andere officieren werden naar verluidt vastgehouden voor verhoor over mogelijke medeplichtigheid. 

Volgens één rapport opperde een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat de senior politiecommandanten “moeten worden verantwoordelijk gehouden”.

Premier Maliki verklaarde dat dit niet een geval van terrorisme was, maar een “geschil tussen ‘milities’”.

Het Ministerie van Onderwijs benadrukte dat er zowel soennieten als sjiieten waren onder deze illegaal gedetineerden.

Amerikaanse commandanten verklaarden dat zij alle inspanningen zouden ondersteunen om de gevangenen te bevrijden.

Donderdag 16 en vrijdag 17 november

Op donderdag 16 november verklaarde de Minister van Hoger Onderwijs dat ongeveer 70 van de 150 gevangenen waren vrijgelaten en meldde dat een aantal van de vrijgelatenen waren gemarteld (van sommigen waren benen en handen gebroken) en dat anderen waren gedood.

Op vrijdag 17 november verklaarde Mowaffak Rubiae, de nationale veiligheidsadviseur, dat alle gevangenen waren vrijgelaten, hoewel een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken beweerde dat al het personeel van het Ministerie van Hoger Onderwijs was vrijgelaten, maar dat sommige van de vastgehouden bezoekers nog steeds vermist waren.

Een van de gedetineerden, die weigerde om zijn werkelijke naam te onthullen, zei dat zijn arm gebroken was tijdens zijn detentie. Hij beschreef hoe hij gezien had dat drie bewakers om het leven werden gebracht door verstikking en hij hoorde het geschreeuw van academici in doodsangst, waarna – volgens zijn getuigenis – hun kreten abrupt werden afgebroken.

De getuige zei ook dat hij niet was vrijgelaten als gevolg van een politie-inval. Zijn ontvoerders hadden gewoon hem en anderen in vrachtwagens geladen en gedumpt op verschillende locaties in Bagdad. Zijn getuigenis werd bevestigd door andere rapporten, waarin wordt gesteld dat vrijgelatenen waren geblinddoekt en neergegooid in verschillende delen van Bagdad. Nog vijf andere gevangenen werden naar verluidt vrijgelaten op vrijdag. Ze waren gemarteld.

Zaterdag 18 november

Op zaterdag 18 november bleef het Ministerie van Hoger Onderwijs volhouden dat 66 mensen nog steeds vermist waren. De woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat alle gevangenen waren vrijgelaten en dat de zaak nu afgesloten was.

Gezamenlijke Amerikaanse en Iraakse troepen voerden een inval uit op een moskee in Sadr City op zaterdag. Geen van de gedetineerden werd daar gevonden.

Zondag 19 en maandag 20 november

Op zondag 19 november werden nog eens vier gevangenen vrijgelaten, die meldden dat zij gezien hadden hoe een ambtenaar van het ministerie, Hamid al-Jouani, werd gedood.

Op maandag 20 november voerden Amerikaanse en Iraakse troepen gezamenlijk een andere raid uit in Sadr City. Geen van de gedetineerden werd gevonden.

Woensdag 22 november 2006: perscommuniqué van het BRussells Tribunal

Onmiddellijke actie is nodig in detentieschandaal van ambtenaren van het Iraakse Ministerie van Hoger Onderwijs. Onbekend aantal mensen werd vermoord, tientallen worden nog steeds illegaal vastgehoudenhttp://www.brussellstribunal.org/PressRelease221106.htm

Het BRussells Tribunal verzocht om duidelijke antwoorden van de bezettingsmacht en de Iraakse autoriteiten en formuleerde relevante vragen

VS en Maliki: de grafdelvers van Irak

Uit de bovenstaande beschrijving van de gebeurtenissen, zoals uit reguliere mediabronnen kon worden opgemaakt (zie referenties aan het eind), en uit verklaringen van de overheid en ooggetuigenverslagen, is het duidelijk dat de aanval op de Ministerie van Hoger Onderwijs werd uitgevoerd als een complexe militaire operatie met een diepgaande intelligentie, zorgvuldige voorbereiding en een uitgebreide training.

In feite is alles over deze inval in overeenstemming met wat we mogen verwachten van een actie die wordt uitgevoerd door de nieuwe, door de VS getrainde, bewapende en ondersteunde speciale Iraakse counterinsurgency paramilitaire Nationale Politie-eenheden, die specifiek zijn opgeleid om operaties uit te voeren van deze soort.

Het is onmogelijk te geloven dat andere dan officiële eenheden zo’n gewaagde aanval bij daglicht konden uitvoeren in één van de meest beveiligde zones van Bagdad. Het is eveneens moeilijk te geloven dat andere militaire eenheden een vloot van camouflage pick-up trucks van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zouden kunnen op de kop tikken.

De aanwijzing dat de paramilitairen, verantwoordelijk voor deze schande, opereerden onder het commando van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt volledig bevestigd door ooggetuigenverslagen, die verklaarden dat ten minste een deel van de overvallers waren gekleed in blauwe camouflage-uniformen van een type dat zeer recent werd geïntroduceerd en specifiek bedoeld voor Nationale Politie commando’s om te voorkomen dat andere partijen zich zouden voordoen als Nationale Politie commando’s.

De digitaal ontworpen uniformen werden geleverd door de VS. Een Amerikaanse legerwoordvoerder was zo overtuigd dat het onmogelijk zou zijn om de uniformen na te maken, dat hij verklaarde dat de overvallers dergelijke uniformen niet konden dragen. Natuurlijk, hij was niet ter plaatse. Ooggetuigen spreken hem tegen.

Het feit dat de inval werd uitgevoerd door commando’s van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd bevestigd door de Iraakse regeringswoordvoerder Ali al-Dabbagh, die beweerde dat de massale arrestatie het werk was van militieleden die waren “geïnfiltreerd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken”.

Onbeantwoorde vragen uit 2006

Aangezien het bijna zeker is dat de inval werd uitgevoerd door commando’s van de Nationale Politie, is het noodzakelijk dat volgende vragen onmiddellijk en publiekelijk worden beantwoord:

• Welke eenheid van de Nationale Politie of een andere militie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voerde de inval uit?

• Onder wiens gezag werd de inval goedgekeurd?

• Van wie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de lijsten met namen verkregen op basis waarvan personen werden gearresteerd?

• Waar waren de internationale adviseurs (Special Police Transition Teams) die zijn ingebed in elk bataljon van de Nationale Politie Commando’s en dagelijks met hen werken?

• Waar hebben de politiecommando’s de gedetineerden naartoe gebracht?

• Waarom werden de teams van het toezicht vanuit de lucht niet onmiddellijk ingezet om een ??vloot van pick-up trucks te volgen door het drukke verkeer in Bagdad? Hoeveel van dergelijke luchteenheden waren actief in de Groene Zone en andere delen van Bagdad op dat moment?

• Wie heeft de leiding over het detentiecentrum waar de gedetineerden werden vastgehouden?

• Als gedetineerden werden vrijgelaten als gevolg van leger- en politie-invallen, waarom zijn er geen grootschalige arrestaties verricht en waarom heeft de enige gevangene die bereid was om te getuigen, verklaard dat dergelijke politie-inval nooit heeft plaatsgevonden?

• Wat zijn de namen van de afzonderlijke politieagenten die werden vastgehouden voor ondervraging?

• Werden ze in staat van beschuldiging gesteld en, zo ja, worden ze verder vervolgd?

• Waarom zegt het ministerie van binnenlandse zaken dat de zaak nu gesloten is, als de minister van onderwijs een lijst verstrekt met de namen van academici die nog steeds gedetineerd zijn en als de daaropvolgende vrijlating van extra gevangenen aantoont dat hij fout zit?

• Waarom beklemtoont het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat geen van de gedetineerden werd gedood als ooggetuigen meldden dat mensen op brutale wijze voor hun ogen vermoord werden?

• Hoe komt het dat paramilitaire milities / doodseskaders kunnen opereren vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met volledige gebruikmaking van door de VS geleverde apparatuur, zonder dat embedded internationale opleidingsteams en adviseurs binnen de Ministerie van Binnenlandse Zaken daar iets over weten?

Het is zeer duidelijk dat noch in dit geval, noch in één van de vele andere even schrijnende gevallen, die de betrokkenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij buitengerechtelijke executies aantonen, aan de Iraakse regering enige vorm van onderzoek kan toevertrouwd worden. Toen de Jadiriyah martelingsinstelling ontdekt werd in november 2005 beloofde de regering binnen enkele weken opheldering, maar de bevindingen moeten nog steeds openbaar gemaakt worden. 

Ook moet worden opgemerkt dat Amerikaanse functionarissen beloofden hun toezicht te verhogen op de Iraakse gevangenissen en politie commando-eenheden, door het aantal ingebedde trainers te verdubbelen. Sinds die belofte zijn de buitengerechtelijke executies uitgevoerd door milities van het ministerie van binnenlandse zaken, meestal binnen gevangenissen, exponentieel gegroeid.

Het is ook duidelijk dat de Amerikaanse autoriteiten in Irak geen interesse hebben om een onderzoek uit te voeren of om de moordenaars te vatten.

Het is daarom absoluut noodzakelijk dat een onderzoek wordt uitgevoerd door teams van internationale onderzoekers, met de volledige medewerking van de Britse en Amerikaanse troepen. Manfred Novak, de VN-rapporteur voor marteling heeft aangegeven dat hij bereid is om een ??dergelijke missie uit te voeren.

Zo’n missie moet onmiddellijk worden ondersteund door alle mensen die oprecht beweren te streven naar het stopzetten van het genocidale geweld in Irak. Degenen die een dergelijke missie niet steunen moeten worden beschouwd als medeplichtig aan misdaden tegen de menselijkheid.

Er is niets gebeurd. En nu zijn ze dood.

Dit schreven wij reeds in 2006. Zoals gewoonlijk werd er niets gedaan, noch door de bezettingsautoriteiten, noch door de Mensenrechtencommissie in Genève en zeker niet door de Iraakse autoriteiten. Noch heeft één persagentschap of regulier mediakanaal dit communiqué gepubliceerd, laat staan deze vragen gesteld.

Op 27 april 2011 heeft de Iraakse regering een commissie ingesteld om duizenden Irakezen te traceren die vermist zijn sinds de door de VS geleide invasie in 2003. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie (Islamitische Dawa Partij), Ministerie van Binnenlandse Zaken (Islamitische Dawa Partij), de Nationale Veiligheid (Islamitische Dawa-partij), Ministerie van Gezondheid (Al Sadr blok), Ministerie van Justitie (islamitische Deugd Partij) en Mensenrechten (Islamitische Dawa Partij), aangevuld met mensen uit de inlichtingendiensten en anti-terrorisme-eenheden.

Veel van die ministeries waren betrokken bij of leidden de milities waarvan wordt vermoed dat zij de meeste misdaden van buitengerechtelijke moord, aanzetten tot sektarisch geweld, marteling en gedwongen verdwijning op hun geweten hebben, op aansturen van en in samenwerking met de VS bezettingsmacht.

De notoire Badr brigades staan onder leiding van de Dawa partij; de ongemeen brutale Mehdi Army militie staat onder leiding van Moqtada Al Sadr. Hoe kan men verwachten dat een commissie met deze samenstelling de misdaden grondig onderzoekt waarvoor haar eigen milities verantwoordelijk zijn?

Hoge Raad voor de Mensenrechten: het is tijd om te handelen

Dus nu zijn we dan een deel van de verschrikkelijke waarheid te weten gekomen in deze ontvoeringszaak. Zal de Hoge Raad Voor de Mensenrechten eindelijk wakker worden en beginnen met het onderzoeken van de duizenden en duizenden oorlogsmisdaden, gepleegd door de Anglo-Amerikaanse bezettingstroepen en hun lokale Iraakse stromannen?

Zal het ICC eindelijk doen waarvoor het is opgericht: het vervolgen van oorlogsmisdadigers? Zal het ICC een onderzoek starten naar de genocide in Irak veroorzaakt door de VS? Zou dat kunnen? Na meer dan een miljoen doden en miljoenen vluchtelingen?

2013: de herdenking van 10 jaar Amerikaanse bezetting, die voortduurt tot op vandaag. Het zou maar eerlijk zijn als deze en andere duidelijke gevallen van misdaden tegen de menselijkheid op de agenda worden geplaatst van de Internationale Mensenrechtenorganisaties. Het zou maar eerlijk zijn dat de volledige waarheid van deze vuile counterinsurgency oorlog eindelijk wordt onthuld.

2013: het jaar waarin we campagne zullen voeren onder het motto “Justice For Iraq“. Iedereen die hieraan zijn steentje wil bijdragen is meer dan welkom. We kunnen en willen niet aanvaarden dat de geschiedenis wordt herschreven door diegenen die Irak illegaal zijn binnengevallen en het land illegaal hebben bezet. Onze nationale en internationale media hebben op een “objectieve” manier de geschiedenis van deze oorlog lang genoeg mee helpen vervormen, tien jaar lang. 

De tijd voor de waarheid is NU. No justice, no peace !

Referenties

Five police chiefs arrested after mass kidnapping

http://www.news.com.au/story/0,23599,20761611-401,00.html

Fate of Iraq Education Ministry abductees remains unclear

http://www.csmonitor.com/2006/1115/dailyUpdate.html

Desperate search after mass-kidnapping of Sunnis ends with hostages found alive

http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article1984455.ece

Iraq hostages ‘freed by police’

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/6149110.stm

Iraq: Kidnapped People Have Been Freed

http://www.abcnews.go.com/International/wireStory?id=2655349

Iraq minister says some hostages tortured, killed

http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=topNews&storyid=2006-11-16T123016Z_01_IBO132069_RTRUKOC_0_US-IRAQ.xml&src=rss

Iraq ministry hostages ‘tortured

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/6153316.stm

Arrest of Sunni Leader Sought in Iraq

http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,,-6219741,00.html

US warns Iraq against sectarianism

http://timesofmalta.com/core/article.php?id=243588

Coalition Forces Conduct Raid in Iraq

http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,,-6227509,00.html

Bloodshed piles pressure on Iraq govt

http://www.stuff.co.nz/stuff/0,2106,3867624a12aT,00.html

Iraq police rebrand to foil fakes

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/6034975.stm

New uniforms to tackle Iraq killings

http://english.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=36667

Iraq: Fresh effort to trace missing persons

http://www.unhcr.org/refworld/country,,IRIN,,IRQ,,4dbe609c1e,0.html

Iraq: UN calls for immediate action to free kidnapped education ministry workers

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20593

Iraq’s white-collar crime

http://www.salon.com/2006/11/20/cole_kidnapping/

Mass Grave found in Sadr city

http://www.shafaaq.com/en/news/3871-mass-grave-found-in-sadr-city-.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!