Verschillende groepen bomspotters begaven zich op de basis om de nucleaire oefening een halt toe te roepen.
Nieuws, België -

Nucleaire NAVO-oefening is afgerond

Steadfast Noon, de nucleaire NAVO oefening, is ten einde. Er werd geoefend op het vervoer van kernwapens, het laden aan de vliegtuigen en het houden van vluchten. Samen met de oefening eindigt ook het Nucleair Alarm dat Vredesactie vorige week afkondigde. Op tien dagen tijd voerden zes groepen geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid aan en op de basis en op tientallen plaatsen in het land dienden mensen klacht in.

zaterdag 27 oktober 2012 10:29
Spread the love

Het gebruik van kernwapens en de voorbereiding daarop is in strijd met het internationaal humanitair recht. Het Internationaal Gerechtshof heeft in zijn uitspraak van 8 juli 1996 de fundamentele regels van het oorlogsrecht aangeduid die van toepassing zijn op kernwapens. Zo maken ze ten eerste geen onderscheid tussen oorlogsvoerenden en burgers, en ten tweede brengen ze onnodig lijden toe aan de oorlogsvoerenden.

Toch bevestigde de NAVO in 2010 in haar Strategisch Concept de voortzetting van de nucleaire strategie. Ook de Belgische regering, die nota bene via resoluties van parlement en senaat al verschillende malen werd opgeroepen om werk te maken van nucleaire ontwapening, heeft tot nu toe niets ondernomen. Parlementaire vragen over de oefening in Nederland, Duitsland en België worden steevast onbeantwoord gelaten door de bevoegde ministers.

Nucleair Alarm

Naar aanleiding van Steadfast Noon sloeg Vredesactie vorige week Nucleair Alarm. De oefening was een actieve voorbereiding op het inzetten van kernwapens – en dus een actieve voorbereiding van oorlogsmisdaden. Van 15 tot 25 oktober hebben mensen over heel België het verzet tegen kernwapens en tegen deze nucleaire NAVO oefening zichtbaar gemaakt.

Zes groepen uit oa Luik, Brussel, Gent, Antwerpen, Brecht, en Limburg en evenveel acties van burgerlijke ongehoorzaamheid verstoorden de oefening. In totaal werden ongeveer 40 mensen administratief aangehouden na het betreden van de militaire basis.

Verontwaardigde burgers dienden op talloze plaatsen in het land klacht in tegen de voorbereiding van oorlogsmisdaden. Op 9 oktober stapten Belgische vredesbewegingen – Vredesactie, Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, CNAPD, Action pour la Paix en MIR-IRG – al naar de politie om klacht neer te leggen tegen de oefening. Tom Sauer (professor Internationale Politiek, UA) diende mee klacht in: “Ze zijn nutteloos en gevaarlijk. Het is onaanvaardbaar dat Belgische piloten oefenen op de inzet van massavernietigingswapens.”

Relicten uit de Koude Oorlog?

De B61 kernwapens in Kleine Brogel zijn een onderdeel van het Amerikaanse kernwapenarsenaal. Onlangs werd bekend dat de VS van plan zijn de 400-tal B61 bommen in hun bezit te willen moderniseren. Een operatie die om en bij de 10 miljard dollar zal kosten.

“De Amerikaanse kernwapens op Kleine Brogel zijn niet louter relicten uit de Koude Oorlog. Deze NAVO-oefening maakt duidelijk dat de inzet ervan actief wordt voorbereid. Als deze kernwapens geen militair nut meer hebben, zoals wordt beweerd, welke scenario’s worden dan geoefend?”, zegt Hans Lammerant van Vredesactie.

Voor meer informatie: www.vredesactie.be

Voor foto’s: http://www.flickr.com/photos/vredesactie

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!