Het U.S. Army Corps of Engineers in overstroomde gebieden in Burlington, North Dakota in juni 2011 (Foto: U.S. Army Corps of Engineers / Patrick Moes / IPS)
Nieuws, Milieu, Politiek, Klimaatverandering, VS, Amerikaanse verkiezingen -

Klimaat taboe in Amerikaanse verkiezingsdebatten

NEW YORK — De Verenigde Staten hadden dit jaar met de warmste zomer ooit te kampen en de schade door extreme weersomstandigheden is volgens verzekeringsbedrijf Munich Re bijna verviervoudigd sinds 1980. Klimaatverandering was echter geen onderwerp in de recente Amerikaanse verkiezingsdebatten.

woensdag 24 oktober 2012 15:13
Spread the love

Tijdens de vier nationale verkiezingsdebatten – drie presidentiële en een met de vicepresidenten – werd de klimaatverandering zelfs maar genoemd door de zittende Democratische president Barack Obama en zijn Republikeinse uitdager Mitt Romney.

“Dit is een gemiste kans om te praten over een van de meest ernstige uitdagingen waar we mee te maken hebben”, zegt Bob Deans, adviseur bij het Natural Resources Defence Council Action Fund. “Volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Texas, gelooft 73 procent van de Amerikanen dat er een klimaatverandering gaande is. In een recente studie van Yale is dat 70 procent. Dit zijn onderzoeken uit september. Zeven van de tien Amerikanen erkent dus dat er een probleem is”.

Hij citeert een recent rapport van verzekeringsbedrijf Munich Re, waarin gesteld wordt dat frequentie van natuurrampen in Noord-Amerika sneller is toegenomen dan waar ook in de wereld sinds 1980. Tussen 1980 en 2011 veroorzaakte extreem weer voor 510 miljard dollar schade.

Dat laat zien dat klimaatverandering niet meer alleen een milieukwestie is, maar ook een financiële kwestie, zegt Deans. “Als mensen het extreme weer zelf ervaren, realiseren ze zich dat het hier om een serieus economisch probleem gaat en niet om een hobby van bomenknuffelaars. Als de zeespiegel stijgt en je huis risico loopt, krijg je geen hypotheek. En de maïsboeren hebben al jaren geen fatsoenlijke oogst meer gehad”.

Slecht milieubeleid

Tijdens de openbare debatten, inclusief die van afgelopen maandag over het buitenlandse beleid, wezen Romney en Obama allebei op het belang van lagere benzineprijzen. Over vermindering van de uitstoot van broeikasgassen werd echter niets gezegd.

“Hoewel uit recente opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de Amerikanen zich zorgen maakt over de klimaatverandering, beschermen beide presidentskandidaten het gebruik fossiele brandstoffen. Daarmee werken ze oplossingen voor het klimaatprobleem tegen”, zegt Kyle Ash, campagnevoerder van Greenpeace USA.

“Het grootste verschil tussen Obama en Romney is dat de Republikeinen de klimaatverandering ontkennen. Maar zowel de Democraten als de Republikeinen hebben in het verleden beleid gevoerd dat slecht was voor het milieu”, zegt hij.

Uiteindelijk lopen Obama en Romney het risico stemmen te verliezen, als ze de opwarming van de aarde blijven negeren, zegt Ash. “Honderdduizenden Amerikanen hebben er al bij de kandidaten op aangedrongen hun visie op het klimaatbeleid te geven, omdat ze het een zaak van groot belang vinden”.

Hoewel geen van beide kandidaten zich voldoende uitspreekt over de klimaatverandering, zijn er wel duidelijke verschillen te zien tussen Obama en Romney, zegt Daniel Kessler van de actiegroep 350.org. “Het lijkt erop dat de Romney een ramp wordt voor zowel het milieu als het klimaat. Hij wil het Milieuagentschap EPA de autoriteit ontnemen de CO2-uitstoot te reguleren, belastingkredieten voor duurzame energie afschaffen en flinke subsidies geven aan de olie- en steenkoolsector. Terwijl bedrijven in die sector al tot de meest winstgevende in de wereld behoren”.

“Het beleid van Obama is niet sterk genoeg om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te kunnen, maar hij wil het EPA beschermen, werken aan schonere auto’s en hij heeft de grootste investering in de geschiedenis in schone energie gedaan.”

take down
the paywall
steun ons nu!