Nieuws, Samenleving, Antwerpen, Lokaal, Kav, Antwerpen, Vrouwenrechten, Kleur-rijk, Femma, Kleurrijk, Multiculturele relaties -

1001 Kleur-rijke gezinnen

ANTWERPEN - Leven met verschillende culturen leidt in de maatschappij vaak tot misverstanden en conflicten. Als een gezin bicultureel is, ontstaat vaak een specifieke problematiek waar nog te weinig aandacht aan geschonken wordt. Femma (het vroegere KAV) probeert vrouwen die zich in een dergelijke situatie bevinden een steuntje in de rug te bieden met informatieve workshops en gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Zondag waren ze in het Atlas-gebouw.

dinsdag 23 oktober 2012 10:55
Spread the love

Een relatie aangaan met iemand uit een andere cultuur kan een hele job worden. Andere waarden, begrippen en omgangsvormen worden niet van dag op dag geassimileerd. Omdat men niet alleen is, moet ook rekening gehouden worden met de ouders en schoonouders en de waarden die zij aanhangen.

Als er kinderen komen, wordt de vraag gesteld hoe ze opgevoed moeten worden, wat ze van beide culturen overerven. Een veelheid van vragen rijst waar voornamelijk de vrouwen mee blijven zitten.

Birgit Kennis en Corinne Schrauwen van de KAV (nu Femma) startten in 2008 met het Kleur-rijk-initiatief om vanuit hun eigen ervaringen vrouwen te helpen en te informeren.

De problemen waar vrouwen in een biculturele relatie mee te maken krijgen, zijn van allerlei aard, heel vaak relationeel. Als de relatie stukloopt, komen de vrouwen in een penibele situatie omdat ze én kostwinner, én opvoeder én manager van de familiale relaties (ook in het buitenland) worden.

De kinderen die uit zulke relatie voortkomen, hebben dan weer hun specifieke noden. Zij zijn vaak gedesoriënteerd en vinden moeilijk een eigen identiteit. Door hun ander kleurtje worden ze soms door beide culturen afgestoten. Voor hen werden de workshops Mixed ID in het leven geroepen, met begeleiding van lotgenoten, opvoeders en therapeuten.

take down
the paywall
steun ons nu!