Protestschip naar Gaza onderschept door Israëlisch leger / Commentaar op NOS-berichtgeving
Gaza,Blokkade Gaza,Israel -

Protestschip naar Gaza onderschept door Israëlisch leger / Commentaar op NOS-berichtgeving

zondag 21 oktober 2012 03:37
Spread the love

AAN DE NOS TELETEKSTREDACTIEUW BERICHTGEVING DD 20 OKTOBER  ”ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP”  Geachte Redactie
In uw berichtgeving ”Leger Israel stopt activistenschip” dd 20 october vermeldt u,dat de Israelische marine aan boord is gegaan [euphemisme voor ”schip geenterd] vaneen schip met activisten, dat op weg was naar GazaNa enige informatie te hebben gegeven over schip en opvarenden bericht u, dat zijvolgens het Israelische leger de Gaza blokkade wilden doorbreken.Vervolgens vermeldt u, dat de blokkade van Gaza van kracht is vanaf 2007, nadat de ”terreurgroep” [uw karakterisering] Hamas aan de macht kwam en dat Israel wilvoorkomen, dat er via zee wapens naar het gebied worden gesmokkeld.In uw slotzin vermeldt u, dat ”Israelische mariniers in 2010 aan boord van een Turks schip gingen” [uw berichtgeving] en dat daarbij negen Turken om het leven kwamen Einde van uw berichtgeving [1] Uw berichtgeving schendt niet alleen de journalistieke principes van hoor en wederhoorZij is bovendien tendentieus en incompleet en bagatelliseert zowel het recente als eerdereIsraelische marine en commando optredenBovendien bagatelliseert u de ernst en de aard van de Gaza blokkade HOOR EN WEDERHOOR Volgens goede journalistieke principes dient bij nieuwsfeiten de lezing van beide partijen gehoord te wordenU hebt in uw teletekstberichtgeving de neiging, slechts de Israelische lezing van gebeurtenissen  te vermelden [2], hetgeen helaas ook hier het geval isU vermeldt de Israelische legeractie tegen het schip ”De Estelle”, maar vermeldt er niet bij, dat volgens de lezing van de opvarenden, Israel de actie in internationale wateren zouhebben verricht [3]Zoals u weet is een militaire aanval in internationale wateren verboden volgens het ZeerechtDat deze lezing van de gebeurtenissen door de opvarenden/demonstrantenwas genoemd, had u moeten vermelden TENDENTIEUS EN INCOMPLEETISRAELISCHE MILITAIRE ACTIES TEGEN GAZA SCHEPEN Uw incomplete berichtgeving over de recente Israelische legeracties is al besprokenWanneer er echter doden vallen, zoals op de Gaza Flotilla, is uw falen nog ernstigerU vermeldt namelijk in de laatste zin van uw berichtgeving als volgt:”In 2010 gingen Israëlische mariniers aan boord van een Turks schip dat de blokkade van Gaza wilde doorbreken. Daarbij kwamen negen Turken om het leven.” [4]Ten eerste vermeldt u niet, dat dit [toegegeven door de Israelische autoriteiten] een aanval was in internationalewateren [5]Ten tweede zijn er geen negen, maar negentien Turken om het leven gekomen [6]Ten derde wordt uit uw berichtgeving niet duidelijk, dat het een commando aanval was op ongewapende mensen, wat dus een oorlogsmisdaad is. [7] TENDENTIEUS EN INCOMPLEET/HAMAS ALS ”TERREURGROEP” Ik citeer u opnieuw”De blokkade is van kracht sinds de terreurgroep Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam. ” Ten eerste Hamas is een verzetsorganisatie tegen de nu reeds 45 jaar durende Israelische bezetting,ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel opriep. zich terug te trekkenuit de in de juni-oorlog veroverde gebieden, waaronder de PalestijnseInherent aan deze bezetting [zoals iedere ter wereld] zijn onderdrukking, vernederingen,mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [8]Verder is nog een destructief gevolg de sinds 1967 plaatsvindende bouw van in bezet Palestijns gebied gebouwdeIsraelisch-Joodse nederzettingen, die in strijd zijn met het Internationaal Recht [9]Daartegen is uiteraard al decennia;ang verzet, legaal [tegen het Israelische leger] en illegaal [aanslagen/raketaanvallen op Israelische burgers/dorpen]Hamas heeft zich van zowel legale als illegale verzetsacties bediend, maar ook inGaza een infrastructuur gecreeerd met medische zorg, onderwijs etc, taken, die Israel alsbezettende macht had moeten vervullenHAMAS IS DUS GEEN TERREURGROEP, MAAR EEN LEGITIEME VERZETSORGANISATIE Ten tweede  Hamas is begin 2007 via eerlijke verkiezingen aan de macht gekomen en heeft een regering gevormd, die van meet afaan werd geboycot door het Westen en Israel, omdat de verkiezingsuitslag ze niet bevielNa een machtsstrijd met Fatah vormde Hamas inderdaad de enige autoriteit in Gaza,maar sinds wanneer is dat een rechtvaardiging voor de uithongering van een burgerbevolkingWant dat is die Gaza Blokkade TENDENTIEUS EN INCOMPLEET/GAZA BLOKKADE De in 2008 door de Israelische autoriteiten ingevoerde Blokkade van Gaza betekende eentotale afsluiting van Gaza voor de buitenwereldDe grenzen werden gecontroleerd door het Israelische legerVoedsel, medicijnen en andere noodzakelijke levensbehoeften werden niet of met mondjesmaat doorgelatenDeze situatie is niet nieuw, want al eerder werd door het Israelische leger naar willekeur de toevoer van producten als brandstof en electriciteit tegengehouden[10]Het blokkeren van voedsel, medicijnen en andere eerste levensbehoeften treft bewust de burgerbevolkingen is daarom als collectieve straf [artikel 33, 4e Conventie van Geneve] verbodenTerecht wordt hiertegen consequent geprotesteerd door Amnesty International, Human Rights Watch, het Internationale Rode Kruis en anderen [11] In uw berichtgeving is het onacceptabele en inhumane van een dergelijke blokkade niet terug te vinden en dat vindik zeer kwalijk GAZA SCHEPEN Tegen het onrecht van deze blokkade protesteren de Gaza schepen, die, dat heeft het Israelischeleger goed gezien, proberen de blokkade te breken door medicijnen en andere hulpgoederennaar Gaza te brengenMaar ook, om zo aandacht te vragen voor deze onmenselijke blokkade, die een misdaad is tegen de menselijkheidvolgens Internationaal Recht [12]  TENSLOTTE Uit bovenstaande hebt u kunnen opmaken, wat mijn bezwaren zijn tegen uw incomplete en tendentieuze berichtgevingdie zoals gezegd, niet van vandaag dateert, al zijn er soms verbeteringen merkbaarDat was echter deze keer allerminst het geval Ik hoop, dat u uit bovenstaande lering mag trekken [en ook uit onderstaande noten], hetprincipe van hoor en wederhoor zal laten gelden in uw Israel/Palestina berichtgeving en oogzuly hebben voor de internationaalrechtelijke aspecten van het conflict, zoals de Israelische bezetting,de illegale nederzettingenpolitiek, die maar doorgaat en doorgaat, de even illegale Muurbouw en de inhumaneuithongering van de Gazaanse burgerbevolking, de zogenaamde blokkade Gaza Uw taak is het immers het teletekstlezende publiek juist te informerenNiet om de Israelische bezetting te bagatelliseren Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam  ZIE VOOR NOTEN ONDER NOS BERICHTGEVING NOS BERICHTGEVING http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html   

Leger Israël stopt activisten-schip

Een foto van het activisten-schip, uitgegeven door het Israëlische legerEen foto van het activisten-schip, uitgegeven door het Israëlische legerEPAToegevoegd: zaterdag 20 okt 2012, 12:47
Update: zaterdag 20 okt 2012, 12:53

De Israëlische marine is aan boord gegaan van een schip met activisten dat op weg was naar Gaza. Volgens een woordvoerder van het leger zijn er geen gewonden gevallen.

Het schip Estelle vertrok op 7 oktober uit Napels en vaart onder Finse vlag. Aan boord zijn 20 mensen uit acht verschillende landen. Volgens het leger wilden ze de Gaza-blokkade doorbreken.

Het schip is naar de haven van Ashdod gebracht. Het Israëlische leger zegt dat de opvarenden worden overgedragen aan de immigratiedienst.

Wapens 

De blokkade is van kracht sinds de terreurgroep Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam. Israël zegt dat het wil voorkomen dat er via zee wapens naar het gebied worden gesmokkeld.

In 2010 gingen Israëlische mariniers aan boord van een Turks schip dat de blokkade van Gaza wilde doorbreken. Daarbij kwamen negen Turken om het leven.

P/S [1] NOSLEGER ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP20 OCTOBER 2012 http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html [2] EKUDOSISRAELISCHE OUD PREMIER SHAMIR OVERLEDEN/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVINGASTRID ESSED http://www.ekudos.nl/artikel/359325/israelische_oud_premier_shamir_overledenoorlogsmisdadigercommentaar_op_nos_berichtgeving  [3] ” De demonstranten spraken zelf van een ‘aanval’ en berichtten dat hun schip is geënterd in internationale wateren.” VOLKSKRANTPROTESTSCHIP NAAR GAZA ONDERSCHEPT DOOR ISRAELISCH LEGER20 OCTOBER 2012 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3334825/2012/10/20/Protestschip-naar-Gaza-onderschept-door-Isra-euml-lisch-leger.dhtml#.UIJuW_gGsGc.twitter ”According to Dror Feiler, spokesperson for Ship to Gaza Sweden, Estelle was attacked at 10.15 AM CET. Five or six military vessels surrounded Estelle. Soldiers  wearing masks are now trying to board the ship. The attack took place on international waters: N31 26 E33 45”  ESTELLE IS BEING ATTACKED20 OCTOBER 2012 http://shiptogaza.se/Pressrum/Pressmeddelanden/estelle-being-attacked [4] NOSLEGER ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP20 OCTOBER 2012 http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html  [5] BBCISRAELI NAVY STORMS GAZA AID SHIP31 MEI 2010 http://www.bbc.co.uk/news/10195997 [6] NU.NLISRAEL VALT HULPVLOOT GAZA AAN31 MEI 2012 http://www.nu.nl/buitenland/2258658/israel-valt-hulpvloot-gazastrook.html [7]  REUTERS 
”ISRAEL FLOTILLA ACTION CRITICIZED BY FRIENDS AND FOES” 
May 31, 2010  http://www.reuters.com/article/2010/05/31/us-palestinians-israel-reaction-idUSTRE64U29N20100531  HUMAN RIGHTS WATCH 
ISRAEL: FULL,IMPARTIAL INVESTIGATION OF FLOTILLA KILLINGS ESSENTIAL 
May 31, 2010  http://www.hrw.org/en/news/2010/05/31/israel-full-impartial-investigation-flotilla-killings-essential  AMNESTY INTERNATIONAL 
ISRAELI KILLINGS OF GAZA SHIP MUST BE INVESTIGATED” 
31 May 2010  http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israeli-killings-gaza-ship-activists-must-be-investigated-2010-05-31   EKUDOSISRAELISCHE AANVAL OP HULPKONVOOI GAZA/BARBARISME OP ZEEASTRID ESSED http://www.ekudos.nl/artikel/250367/israelische_aanval_op_hulpkonvooi_gazabarbarisme_op_zee  [8] GAZA/VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKINGASTRID ESSED http://www.stopdebezetting.com/artikelen/gaza-vuile-oorlog-tegen-de-palestijnse-burgerbevolking.html  [9] BTSELEM.ORGSETTLEMENTS AND LANDLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW http://www.btselem.org/settlements/international_law  [10] HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL’S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR29 OCTOBER 2007 http://www.hrw.org/news/2007/10/28/gaza-israel-s-fuel-and-power-cuts-violate-laws-war  [11] AMNESTY INTERNATIONALISRAEL GAZA BLOCKADE MUST BE COMPLETELY LIFTED17 JUNI 2010 http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-gaza-blockade-must-be-completely-lifted-2010-06-17  THE INTERNATIONAL RED CROSSISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES: PROVIDING SUPPORTIN GAZA AND MONITORING DETAINEES IN HUNGER STRIKE15 AUGUSTUS 2012 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/palestine-israel-update-2012-08-15.htm  HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/GAZA/EASING BLOCAKDE OF IMPORT A FIRST STEP21 JUNI 2010 http://www.hrw.org/news/2010/06/21/israelgaza-easing-blockade-imports-first-step  [12] BBC NEWS 
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES 
10 December 2008 

”The UN special rapporteur on human rights in the Palestinian territories has said Israel’s policies there amount to a crime against humanity. 
Richard Falk’s statement came as UN human rights delegates urged Israel to take nearly 100 measures including ending its blockade of the Gaza Strip. ”  http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!