België moeten reageren op Israëlische entering ‘Estelle’
Opinie, Nieuws -

België moeten reageren op Israëlische entering ‘Estelle’

De Israëlische marine heeft de 'Estelle', een schip met hulpgoederen voor Gaza, in internationale wateren geënterd en gedwongen aan te meren in de Israëlische haven Ashdod. 30 activisten, onder wie 4 parlementsleden zijn gearresteerd. Vermoedelijk zullen de Israëlische autoriteiten de opvarenden, zoals eerder het geval was, er van beschuldigen Israël illegaal te willen betreden, hoewel Gaza Palestijns gebied is.

zondag 21 oktober 2012 14:35
Spread the love

Israël handhaaft al meer dan 5 jaar een blokkade tegen Gaza met zware humanitaire gevolgen. De blokkade hindert de wederopbouw van de infrastructuur, zoals ziekenhuizen, woningen en waterzuiveringsinstallaties, vernietigd als gevolg van zware Israëlische bombardementen in de winter van 2008/2009. 

De inwoners van Gaza hebben daardoor nog steeds te maken hebben met dagelijkse stroomonderbrekingen van 6 à 8 uur. De ernstige beperkingen op de in- en uitvoer van goederen hebben de economie in Gaza verlamd en de 1,6 miljoen inwoners afhankelijk gemaakt van hulp.

Vissers mogen niet verder dan 3 zeemijl (5,556 kilometer) van de Gaza-kust uitvaren. De VN zegt dat 38 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft en meer dan de helft met voedselonzekerheid kampt. Volgens het Internationale Comité van het Rode Kruis is de blokkade een duidelijke vorm van collectieve bestraffing.

De afgelopen jaren vaarden al verschillende boten naar Gaza om de blokkade te doorbreken maar telkens intervenieerde het Israëlische leger op gewelddadige manier. In juni 2010 vielen daarbij negen doden.

De humanitaire acties zijn nodig omdat de internationale politieke wereld de Israëlische inbreuken op het internationaal humanitair recht onbestraft laat.

België en de Europese Unie moeten het respect voor het internationale recht afdwingen. Ze moeten  sancties nemen tegen deze illegale Israëlische actie en er voor zorgen dat er een einde komt aan de onmenselijke collectieve bestraffing van de bevolking van Gaza.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!