Voor de ambtenaren een nachtmerrie en voor de aanvragers willekeur en sociale selectie
Opinie, Nieuws, Samenleving, België - Eddy Maes

Voor de ambtenaren een nachtmerrie en voor de aanvragers willekeur en sociale selectie

De nationaliteitswet die de Kamer morgen in plenaire vergadering bespreekt, zou de procedures vereenvoudigen en transparanter maken. Niets is minder waar. Het aantal procedures is verminderd, maar de procedures zelf zijn ingewikkeld en arbitrair geworden.

dinsdag 16 oktober 2012 13:24
Spread the love

Dit wordt een nachtmerrie voor de ambtenaren van de burgerlijke stand. Willekeur zal schering en inslag zijn bij de beoordeling van de gestelde voorwaarden.

Eén van de strengste wetten van Europa

De nieuwe wet wordt ook een van de meest beperkende en antisociale wetten van Europa. De voorwaarde van een economische integratie komt alleen voor in landen als Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland. Die wetten kwamen daar tot stand in een politiek klimaat met een sterk anti-immigratiediscours.

De voorwaarde om een periode van 2 jaar voltijdse tewerkstelling te bewijzen tijdens de laatste 5 jaar zal voor interimarbeid(st)ers en deeltijds werkenden treffen. Vooral vrouwen worden uitgesloten door deze voorwaarde.

Deze vereiste zal eerder een negatief effect hebben op de economische integratie van mensen van vreemde origine, want de Belgische nationaliteit geeft juist meer kansen op stabiele tewerkstelling, zoals verschillende studies aantonen.[[1]]

Wat als je geen diploma hebt van het hoger secundair onderwijs?

De nieuwe wet vraagt de aanvrager om zijn of haar maatschappelijke integratie te bewijzen.

De basis criteria daarvoor zijn:

  • Ofwel een inburgeringscursus gevolgd hebben (voor heel wat mensen bestond dat nog niet toen ze naar België kwamen)
  • Ofwel een getuigschrift hebben van een erkende beroepsopleiding van 400 uur
  • Ofwel een diploma bezitten van het hoger secundair onderwijs.

Dit laatste criterium houdt helemaal geen rekening met de realiteit dat heel wat jongeren de school verlaten zonder diploma van het hoger secundair onderwijs. Een fenomeen dat sterk verbonden is met de sociaal-culturele situatie van die leerlingen. Ook dit criterium is een element van sociale selectie.

Correcte toepassing niet gegarandeerd

Vzw Objectief maakt zich ernstig zorgen over de correcte toepassing van de wet. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet in eerste instantie oordelen of de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden.

Die voorwaarden staan nu vaag in de wet en dus zullen de uitvoeringsbesluiten cruciaal zijn.

Zullen de ambtenaren voldoende vorming krijgen (gekregen hebben) om in januari de nieuwe aanvragen te beoordelen? De kans is heel klein dat dit het geval is. Dit zal ongetwijfeld heel wat discussie en spanning tussen de aanvragers en ambtenaren tot gevolg hebben.

De nieuwe wet zorgt niet alleen voor een aanzienlijke beperking van de toegang tot de Belgische nationaliteit, ze doet dit door middel van een sociale selectie.

De politiek geeft aan een grote groep niet-Belgen de duidelijke boodschap dat de toegang tot de Belgische nationaliteit niet meer voor hen is.

Uitsluiting heeft nog nooit geleid tot een beter samenleven.

Eddy Maes

Eddy Maes is medewerker bij Objectief, beweging voor gelijke rechten.

take down
the paywall
steun ons nu!