De VS staat bekend voor zijn keiharde aanpak van drugsgebruik. Niet helemaal terecht. Er zijn ook staten waar gebruik van cannabis 'voor medische redenen' toegelaten is (cannabis is uitstekend om de negatieve gevolgen van chemotherapie bij kankerpatiënten op te vangen). In de noordwestelijke deelstaat Oregon wordt op de dag van de presidentsverkiezingen ook een referendum gehouden voor de volledige legalisering van cannabis.
Nieuws, Wereld, Vakbonden, Europa, Imf, Ierland, Cannabis, Eurocrisis, Bier, Klimaatopwarming, Taalontwikkeling, Emigratie van jongeren, Single, Sociale afkomst -

Wist je dat het legaliseren van cannabis tientallen miljarden euro zou kunnen opleveren?

'Daten' is goed voor het klimaat, het legaliseren van cannabis kan heel veel geld opbrengen en de hoge werkloosheid is functioneel om de macht van de vakbonden te breken. Marc Vandepitte vervolgt zijn 'Wist je dat' reeks met leuke weetjes en relevante informatie.

zaterdag 13 oktober 2012 16:46
Spread the love

Singles

We beginnen eens niet met de grote politiek maar met het liefdesleven. Wist je dat ‘daten’ goed is om de klimaatopwarming tegen te gaan? Eenpersoonshuishoudens hebben namelijk een grotere voetafdruk per capita. Nog afgezien van de hogere kostprijs om alleen te leven, blijken singles in verhouding ook meer psychologische en gezondheidsproblemen te hebben dan personen met een stabiele partner. Ze blijken ook minder gelukkig te zijn.

Desondanks zijn er wereldwijd steeds meer singles. De afgelopen tien jaar is hun aantal met bijna een derde gestegen. Tegen 2020 zou er nog eens een vijfde bijkomen. In Europa staat het aantal eenpersoonsgezinnen vandaag op 31% van het totaal en in de VS op 28%. Na ‘singing’ nu ook ‘dating for the climate’?

De eerste levensjaren

In het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan een goed taalbeleid, terecht, maar eigenlijk komt taalonderwijs vanaf zes jaar al te laat. De eerste drie levensjaren zijn namelijk cruciaal. In de eerste jaren van het leven worden elke seconde 700 nieuwe neurale verbindingen gevormd in de hersenen.

Die ontstaan uit de interactie van de genen en de ervaringen uit de omgeving van de baby. Vooral de intieme en intensieve communicatie met volwassenen (gebaren, kreten, brabbelen en woordjes) zijn daarin heel belangrijk. Deze neurale verbindingen zijn de fundamenten voor het latere gedrag, de leerprocessen en de gezondheid.

Al van in de moederschoot zorgen goede ervaringen voor sterke fundamenten en slecht ervaringen voor zwakke. Tot aan het eerste levensjaar heeft de baby geen weerstand tegen giftige stoffen zoals nicotine en pesticiden. Bij geweld wordt de cortex – het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het overleven – overontwikkeld, terwijl de frontale kwabben – die verantwoordelijk zijn voor dingen zoals een hogere cognitieve functies en empathie – zich onderontwikkelen.

Wist je dat in de VS een kind van hoogopgeleide ouders gemiddeld 1200 woorden kent vóór zijn derde verjaardag terwijl een kind van steuntrekkende ouders er amper 400 kent. Die achterstand wordt later slechts zelden ingehaald, maar wordt integendeel vaak nog veel groter.

Bier

Vloeibaar graan kan zo lekker zijn, maar het is voor de ene al toegankelijker dan voor de andere. Gemiddeld moet een aardbewoner zo’n twintig minuten werken om zich een halve liter bier te kunnen veroorloven. Maar wist je dat een Indiër daar gemiddeld bijna een uur moet voor werken, een Nigeriaan een half uur, een Brit een kwartier, een Chinees een kleine tien minuten en een VS-burger slechts vijf minuten.

Voor België vonden we geen cijfers, maar op basis van een vergelijking met de kostprijs en de loonhoogte vermoeden we dat we ergens tussen Duitsland (7 min) en Nederland (8 min) zitten. Na een uurtje ‘werken’ kan je dus behoorlijk lazarus zijn.

Cannabis

Omdat het bezit en gebruik van drugs illegaal is betaal je buitensporig veel voor het goedje. De jaarlijkse omzet wordt op enkele honderden miljarden dollar geschat, zowat drie tot viermaal de totale ontwikkelingshulp. Waar veel geld te verdienen valt loert de zware criminaliteit om de hoek. In de drugsoorlog in Mexico kwamen de afgelopen jaren al meer dan 50.000 mensen om het leven.

Maar wist je dat het legaliseren van cannabis jaarlijks alleen al in de VS 72 miljard dollar zou opleveren? Het zou niet langer nodig zijn om jaarlijks 26 miljard te pompen in de mislukte drugsoorlog en bovendien zou er naar schatting nog eens 46 miljard vrijkomen aan taksen. In Europa zou dat wellicht over een gelijkaardig bedrag gaan, waardoor de totale ‘winst’ ongeveer zou neerkomen op het budget van de officiële ontwikkelingshulp van de rijke landen.

En de publieke opinie? Die is meer en meer te vinden voor legalisering, althans in de VS. Een Gallup poll in 2011 constateerde voor het eerst een meerderheid vóór legalisering (voor Europa vond ik geen recente cijfers). De ‘decriminalisering’ van drugs in Portugal heeft het aantal verslaafden in dat land in elk geval drastisch doen dalen.

Eurocrisis en het breken van de vakbondsmacht

Werkloosheid is voor de ene een gesel maar voor de ander een zegen. In zijn laatste, veelbesproken rapport trekt het Internationaal Muntfonds (IMF) lessen uit de situatie van het Verenigd Koninkrijk tussen de twee wereldoorlogen. Net zoals Spanje en Italië vandaag, had het VK toen een hoge schuld, een overgewaardeerde vaste munt en een zwakke concurrentiële positie. Om die schuld af te lossen en de competitiviteit te herwinnen moesten de lonen omlaag.

Hoge werkloosheid was het mechanisme om dat te bereiken.[1] Het bleek achteraf een fatale aanpak: in 1938 was het bruto nationaal product (bnp) nauwelijks hoger dan in 1918 en dat was niet alleen als gevolg van de depressie. In 1928 was het bnp zelfs lager dan in 1918.

Martin Wolf, chief economist van de Financial Times, stelt in zijn bespreking van dat rapport dat, om dat doel te bereiken, de macht van de vakbonden gebroken moest worden: “Het doel was de georganiseerde arbeiderswereld te breken”. Hij merkt daarbij fijntjes op dat de voorwaarde van hoge en langdurige werkloosheid vandaag in Spanje aanwezig is.

Maar dat is niet alleen in Spanje zo. In dat land staat de werkloosheid nu op 25% en de jeugdwerkloosheid op een onwaarschijnlijke 53%. In Griekenland gaat het om resp. 24% en 55%, en in Portugal om 16% en 34%. Ter vergelijking, in het VK schommelde de werkloosheid tussen 11% en 16% tussen de twee wereldoorlogen.

Volgens de werkloosheidsstatistieken doet Ierland het iets beter: 15% werklozen en 22% jeugdwerklozen. Maar dat laatste cijfer verbergt een ware exodus onder de jeugd. Wist je dat er sinds de crisis bijna 200.000 jonge Ieren hun land verlaten hebben? Dat gaat over twintig percent van alle jongeren tussen 15 en 29 jaar. Eén vijfde op vier jaar tijd, het is onwaarschijnlijk. Het is in verhouding ook zestien maal zoveel als er Cubanen hun land verlaten.

Citaat van de week:

“We kunnen geen problemen oplossen met hetzelfde soort denken als waarmee we de problemen gecreëerd hebben.”
Albert Einstein

Leestip:

Eric Hobsbawm, ‘Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw, 1914-1991’, Den Haag 1995.

Noot

[1] “Indeed, the weakness of the labor market was part and parcel of the policy to induce large reductions in prices and, perforce, wages.” (Inderdaad, de zwakte van de arbeidsmarkt was een onderdeel van het beleid van verlaging van de prijzen en, noodgedwongen, de lonen.) (p. 110-1)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!