Geen B-burgers in A
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Antwerpen, Antwerpen, Ieders Stem Telt, Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - Campagne 'Ieders stem telt'

Geen B-burgers in A

ANTWERPEN - De Roma zat afgeladen vol op maandag 8 oktober 2012. Zes Antwerpse politieke kopstukken verkondigden er hoe hun partij sociale thema’s in de praktijk wil brengen. De Turnhoutsebaan, of alleszins een karakteristieke afspiegeling ervan, luisterde mee. Met zo’n 1.300 waren ze.

zaterdag 13 oktober 2012 15:20
Spread the love

Een uitverkocht feest van de sociale politiek

De sfeer zat er goed in, in een swingende Roma. Op de affiche stond dan ook een line up om u tegen te zeggen. De heren Peter Mertens (PVDA+) en Philip Heylen (CD&V) en de dames Annemie Turtelboom (Open VLD) en Meyrem Almaci (Groen) werden door Lex Molenaar (Gazet van Antwerpen) strak gemodereerd.

Dat de twee belangrijkste gasten schitterden door afwezigheid, mocht de pret nauwelijks bederven. Antwerps burgemeester Patrick Janssens (SP.A) gaf forfait als kersverse vader. Zijn opponent Bart De Wever (N-VA) volgde. De droge mededeling werd op ongeloof en luid boegeroep onthaald. Een handvol mensen verliet verontwaardigd de zaal.

Monica De Coninck (SP.A) en Luc Lemmens (N-VA) deden hun best om als waardige plaatsvervangers op de valreep in te vallen. Voor de rest liet het publiek het niet aan zijn hart komen. Maar achteraf in de foyer toch de veelgehoorde bezorgdheid “of de twee kandidaat-burgemeesters de sociale thema’s dan niet belangrijk vonden”.

Bonte mengelmoes

Het feest van de sociale politiek was vooral het feest van ‘den Antwerpenaar’ die het moeilijk heeft. Geen klassiek debat en geen klassiek publiek. Luchtige interviews in plaats van scherpe discussies. Mensen uit kansengroepen in het publiek, in plaats van de gewoonlijke hooggeletterden.

De diversiteit van de straat in de zaal. Met als feestleuze: ‘ieders stem telt’. Aan ambiance geen gebrek: comedian Arbi El Ayachi zweepte zijn publiek op en de applausbarometer sloeg tilt. Lili Mbuyi charmeerde haar gasten met een stem van karamel in de rode peluche zetel.

Een bonte mengelmoes van mensen kwam ook zelf aan het woord: met filmpjes probeerden ze hun noden aan de politici duidelijk te maken in hun eigen woorden, en op hun eigen manier. Het hoogtepunt? Er waren er veel … Een ontwapenende jonge moslima die vertelt dat ze snakt naar keuzevrijheid en daarom gráág een hoofddoek mét de stralende A zou willen dragen, ontlokte misschien toch het luidste applaus.

De boer op

De beste feestjes vragen een goed concept, en dat was op 8 oktober in de Roma niet anders: al in september 2011 begon men met de voorbereidingen. Op basis van meer dan duizend gesprekken, distilleerde men twaalf thema’s. Om kwetsbare mensen een eigen politieke stem te geven, spaarden vrijwilligers en professionals kosten noch moeite om de verkiezingen naar de mens te brengen.

Politieke programma’s werden vertaald naar o.a. het Berbers. Er werden lokale gesprekken tussen politici en vrijwilligers georganiseerd zodat het ijs dooide. En men ging vormingen gegeven in moskeeën en aan belangengroepen.

De politieke ‘ver van mijn bed show’ kreeg een vertaling op mensenmaat. Met als sleutelthema’s: jongeren, wonen en meetellen in Antwerpen.

Elke lijsttrekker zag zijn 8 minuten spreektijd achter zich ongenadig wegtikken op een grote digitale klok. De zes sprekers gebruikten opvallend vaak het woord ‘engagement’. ‘Ieders stem telt’ wil er voor zorgen dat zo’n engagement geen droge letter blijft. En dat het engagement zich de komende 6 jaar ook echt vertaalt in een sociaal en emanciperend beleid.

De stad maken we samen

Het feest is voorbij. De krachttoer is geslaagd. De afwezigen hadden ongelijk. En er is werk aan de winkel. Hóe het stadsbestuur er na zondag 14 oktober ook uitziet. Want de stad maken we samen.

Mensen die het meeste gebaat zijn bij een menswaardig sociaal beleid, hebben immers vaak de stem die het minst luid klinkt. Hun roep om een goed bestuur wordt vaak overstemd door andere, meer populaire electorale thema’s en prestigeprojecten.

Terwijl zij het net zijn die de gevolgen van het beleid aan den lijve ondervinden. Voor hen maken de thema’s het meeste verschil: het verschil tussen léven en óverleven. Het zijn zij die wakker liggen van torenhoge huurprijzen, ongezonde woningen, het hoofddoekenverbod, ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning, vervangingsinkomens onder de Europese armoedegrens, ingewikkelde administratie en moeilijk papierwerk, nauwelijks te verwarmen huizen zodat bewoners zich noodgedwongen arm stoken …

B-burger in A

‘Ieders stem telt’ is er van overtuigd dat de stad heel wat stappen in de goede richting kan zetten in één legislatuur. Participatie is hierbij cruciaal: laten we onze oren zoveel mogelijk te luisteren leggen bij mensen die dag in dag uit de moeilijkheden beleven en ervaren.

De mensen die daardoor dus ook deskundig zijn om mee na te denken over mogelijke creatieve oplossingen. Of men oud of jong is, arm of rijk, in Antwerpen wonen mensen met een hart voor ‘hun’ wijk en hun medemens. Zij hebben ideeën en plannen.

‘t Stad moet hun recht op participatie verzekeren. En met de hand op het Antwerpse hart beloven, dat inspraak geen alibi is om al vooraf uitgedachte plannen door te drukken.

Van Antwerpen een stad maken waar het aangenaam leven is voor iedereen, dat kan het stadsbestuur niet alleen. Daar heeft het verenigingen, bewonersgroepen en middenveld heel hard voor nodig. Maar dan moeten die groepen en verenigingen constant actief betrokken worden bij het beleid.

Vanaf het moment dat men aan iets begint te denken en niet als alles al bijna vastligt. Daarvoor moeten die groepen en verenigingen ook de nodige steun en middelen krijgen. Goede kwaliteit heeft zijn prijs. Een leefbare stad maken we samen!

Zodat de feestleuze geen droge letter blijft. En niemand zich een B-burger voelt in A.

De organisatoren van de campagne ‘Ieders stem telt’

‘Ieders stem telt’ in Antwerpen stad is een campagne van Antwerpen aan ’t Woord, ACW Antwerpen, Antwerps minderhedencentrum de8, Antwerps Platform Generatiearmen, Astrov vzw, CAW De Mare, CAW De Terp, CAW Metropool, De Loodsen – Noodhulp onder protest, Free Clinic vzw, Hand in Hand tegen Racisme, KifKif, KRAS Jeugdwerk, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Uit de Marge (Steunpunt Antwerpen), Vormingplus Antwerpen en Welzijnszorg.
 

take down
the paywall
steun ons nu!