GAS-boetes: Is opkomen tegen onrecht overlast?
Opinie, Nieuws, België, GAS-boetes - Federatie sociaal-cultureel werk

GAS-boetes: Is opkomen tegen onrecht overlast?

30 sociaal-culturele bewegingen schrijven een open brief uit bezorgdheid over de GAS-boetes. De boetes dreigen fundamentele democratische rechten te ondermijnen.

woensdag 10 oktober 2012 15:30
Spread the love

Brussel, zes activisten willen de rechteloze toestand van de sans-papiers aankaarten, door een spandoek aan het balkon te hangen van het hoofdkwartier van de Parti Socialiste. Hoewel de actie vreedzaam verloopt, krijgen alle activisten later een GAS-boete in hun brievenbus.

Antwerpen, een dokter van Geneeskunde voor het Volk krijgt een GAS-boete  omdat ze een griepprikactie houdt bij een groep ouderen.

Gent, muzikanten van de Sambaband worden opgepakt omdat in hun buurt enkele ruiten gesneuveld zijn. Ze hebben er niets mee te maken, worden niet vervolgd, maar krijgen wel een GAS-boete.

Antwerpen, het Daklozen Actie Comité krijgt een GAS-boete voor een vreedzame, maar onaangekondigde betoging.

Wij als sociaal-culturele bewegingen gaan niet akkoord met de toenemende penalisering van activisme en organisaties die maatschappijkritiek uitoefenen. Het bewegingswerk in Vlaanderen heeft net de taak om door middel van sociale actie de maatschappij een geweten te schoppen en ze te veranderen. Het recht op vrije meningsuiting is daarbij essentieel. De GAS-boetes maken het voor ons echter moeilijk om sociale acties te organiseren zonder dreiging van sancties. Door vreedzaam protest over dezelfde kam te scheren als kleine criminaliteit of ‘overlast’, doen we onze eigen felbevochten democratische rechten oneer aan.

De aanwezigheid van activisme en bewegingen is een goede graadmeter voor het democratisch gehalte van onze samenleving.  Enerzijds duidt hun bestaan op de vrije ruimte die overheden (moeten) geven, om  kritische stemmen te laten klinken.

Anderzijds is het bestaan van bewegingen een voorwaarde om aan een democratie te werken, waar onrecht kan worden aangekaart en actie kan worden ondernomen om het voor alle burgers een leefbare samenleving te maken. Gelijkgestemden versterken elkaar in hun activisme om op een  zinvolle en efficiënte manier aan maatschappelijke verandering te werken. Samenlevingen waar dit recht wordt beknot, worden stil, statisch en saai.

Getekend: Bond Zonder Naam, Climaxi – beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, De Maakbare Mens, De Wakkere Burger, Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA), FairFin, GetBasic, Hand in Hand, Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS), Kif Kif, Koerdisch Instituut, Liga voor Mensenrechten, LINC, Merhaba, Mobiel 21, Netwerk Bewust Verbruiken, Onafhankelijk Leven, Pax Christi Vlaanderen, Ryckevelde, Samenhuizen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Voedselteams, Vrede, Vredesactie, Waerbeke, Welzijnszorg, Wervel, Zicht op Cultuur², zij-kant, Beweging tegen Geweld – ZIJN, FOV – federatie sociaal-cultureel werk.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!