Foto: Luc Janssens
Reportage, Nieuws, Politiek, België, Antwerpen, Hoofddoekenverbod, Meyrem Almaci, Antwerpen, Peter Mertens, Samenlevingsopbouw, Patrick Janssens, Annemie Turtelboom, Monica de coninck, Woonbeleid, Arbi El Ayachi, Verkiezingen2012, GAS-boetes, Ieders Stem Telt, Gemeenteraadsverkiezingen 2012, Sociale politiek -

Feest van de sociale politiek in Antwerpse Roma

ANTWERPEN - Maandagavond stroomde de Roma helemaal vol voor het Feest van de Sociale Politiek. Deze avond was bedoeld als afsluiter en hoogtepunt van het samenwerkingsverband 'Ieders stem telt'. Met dit initiatief verzamelde Samenlevingsopbouw en partnerorganisaties in de aanloop van de lokale verkiezingen de zorgen en ideeën van mensen in een kwetsbare positie in onze maatschappij, en dat in verschillende steden.

dinsdag 9 oktober 2012 15:15
Spread the love

In Antwerpen werd op basis van een duizendtal gesprekken een beleidsnota gemaakt met 12 prioriteiten voor de volgende bestuursperiode. Dit om de lokale politici aan te porren werk te maken van een lokaal sociaal beleid. 

Op de slotavond maandagavond zouden de grote lokale kleppers met elkaar in debat gaan over de thema’s jongeren, wonen en ‘meetellen in Antwerpen’, een veelbelovende affiche.

De prachtige zaal Roma in het hart van Borgerhout was de perfecte setting voor dit evenement. Het viel op dat jongeren, etnisch culturele minderheden en de andere zogenaamde ‘doelgroepen’ over wier hoofden meestal heen wordt gesproken,  massaal en vaak luidruchtig aanwezig waren. Bijna 1.300 mensen woonden het debat bij.

De feeststemming werd nog versterkt door de hilarische Arbi El Ayachi, een komiek, die de avond aan elkaar mocht praten. Grote tegenvaller voor velen: zowel Bart De Wever (N-VA) als burgemeester Patrick Janssens (SP.A) hadden hun kat gestuurd.

Minister van Werk Monica De Coninck verving Janssens en De Wever werd vertegenwoordigd door Luk Lemmens. Een gemiste kans voor beide heren, die deze avond hadden kunnen aangrijpen om de nodige ‘strategische stemmen’ te ronselen (PJ) of om weer in de gratie te komen bij de etnisch culturele minderheden (BDW en de al dan niet meetel-discussie). 

Entertainment afgewisseld met (te) korte inhoudelijke momenten

Het Feest van de Sociale Politiek was veeleer dan een interessante debatavond een echt feest. Vaak deed de avond denken aan een zondagmiddagshow op TV: entertainment werd afgewisseld met korte inhoudelijke momenten, helaas te kort om enige diepgang te krijgen. De politici werden twee-aan-twee georganiseerd en deden ofwel een gezellige babbel over hun privéleven en ‘wat hen drijft’ ofwel beantwoordden ze in 8 minuten tijd enkele vragen over de thema’s wonen, jongeren, meetellen. 

Tussendoor nog werd via een applausmeter het publiek de keuze gelaten tussen twee vragen waarop de politici in 30 seconden het partijstandpunt moesten geven. Grappig, dat wel, maar spijtig dat bijvoorbeeld een vraag over het hoofddoekenverbod, waarbij een van de belangrijkste problemen het gebrek aan communicatie was, ook hier in oneliners moest worden beantwoord.

De korte discussie over (sociaal) wonen tussen Meyrem Almaci (Groen) en Monica De Coninck (SP.A), en die over jongeren tussen Peter Mertens (PVDA) en Annemie Turtelboom (Open VLD) zorgde wel nog voor interessante momenten. 

Het publiek liet het alvast niet aan zijn hart komen: uitspraken van politici werden vaak op gejuich (Peter Mertens was in topvorm) of luid boegeroep (Annemie Turtelboom kreeg vaak de wind van voren) onthaald. Hete hangijzers waren de GAS-boetes, openbare ruimte en zoals gezegd, het hoofddoekenverbod. 

Bob Jacobs, directeur van Kras Jeugdwerk vzw Borgerhout: “Ik ben zeker tevreden over deze avond en over dit initiatief.  De jongeren met wie wij werken, hebben vaak heel weinig vertrouwen in de publieke instellingen en velen haken al vroeg af.  Vanavond zit een grote groep van onze jongeren in de zaal. Met dit initiatief is bewezen dat deze jongeren wel gebeten kunnen zijn door lokale politiek, en dat ze zeer betrokken zijn bij de verkiezingen.”

Kortom, het Feest van de Sociale Politiek was inhoudelijk niet de interessantste avond, maar was wat het was, een feest, waar Antwerpenaars samen waren om plezier te beleven, om elkaar te ontmoeten, om deel uit te maken van dit gebeuren en om en passant de lokale politici eraan te herinneren dat alle bewoners deel uitmaken van de stad en haar mee vorm willen en zullen geven. 

Reacties uit de zaal

Na het debat sprokkelden we enkele reacties bij de mensen in de zaal. Wat vonden ze van het debat en welke thema’s vonden ze vooral belangrijk? En heeft het debat hun voorkeur voor een bepaalde partij al dan niet bevestigd?

Abdel is 42 en actief in het verenigingsleven op het Kiel: “Ik stem zeker niet voor Patrick Janssens. Ik heb altijd voor hem gestemd, maar in plaats van het racisme aan te pakken, heeft hij het hoofddoekenverbod ingevoerd. En kijk naar de wijk het Kiel. Daar zijn enkele duizenden kansarme jongeren en het enige jeugdhuis dat er is, zal binnenkort verdwijnen.”

“Maar de stad heeft wel geld om tientallen dure camera’s te installeren in de straten. Er is op het Kiel een enorme nood aan jeugdhuizen en huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren. Dat het stadsbestuur het geld eens investeert in die doelgroep, want zij is de toekomst van de stad.”

Naim is 35 en technicus. Zijn vriend Mohamed is 34 en arbeider. Ze komen beiden uit Hoboken. Ze kwamen zich naar eigen zeggen informeren over de verschillende standpunten. Naim: “Ik ben helemaal niet tevreden over het beleid van Patrick Janssens. We stemden vroeger altijd voor SP.A, maar nu niet meer. Janssens heeft niet alleen het hoofddoekenverbod ingevoerd, maar stelt allochtonen ook meestal in een slecht daglicht. Kijk naar dat gedoe met de halvegaren van Sharia4Belgium. En ook de GAS-boete vind ik geen goed idee.”

“Jongeren mogen meestal nergens binnen. Waar moeten ze dan heen als ze ook al niet meer op een straathoek mogen staan. Ik vind dat de PVDA altijd consequent bij haar standpunten is gebleven en ook vanavond heeft ze me overtuigd.

Ook Mohamed gaat voor de PVDA stemmen: “Patrick Janssens heeft een vuil spel met ons gespeeld. Ons eerst versieren en dan een mes in de rug steken. Naast het hoofddoekenverbod vind ik ook GAS-boetes en onderwijs belangrijke thema’s. Ik heb zelf een kind van één jaar en maak me zorgen om een goede school te vinden. Goede scholen zitten sneller vol terwijl in de minder goede altijd nog wel plaats is.”

Annie is 71 jaar en gaat voor Patrick Janssens stemmen: “Mijn stem is niet gebaseerd op het debat van vandaag. Maar ik vind gewoon over het algemeen dat Antwerpen er de laatste jaren op vooruit is gegaan. Het is een plezantere stad geworden.”

Bart is 35 en bediende: “De socialistische partij is volgens mij niet meer socialistisch. Er is wel geld voor megalomane projecten op het Eilandje om de stad te promoten, maar niet voor sociale woningen, scholen, etc. Ik heb vroeger een paar keer voor Groen gestemd, maar ik denk dat ik nu voor de PVDA ga omdat haar visie op een waardige samenleving opbouwen samen met iedereen ongeacht kleur, beter aansluit bij de mijne.”

Nancy is 52 en bejaardenverzorgster: “Ik ben in principe voor Groen omdat ik groene zones belangrijk vind in de stad, maar ik twijfel nog tussen SP.A en Groen. Ik vind sociale thema’s ook belangrijk, want de stad verandert snel en als er niet dringend meer gedaan wordt aan sociale voorzieningen zal het niet goed komen met onze stad. Ik vind dat Groen te veel bezig is met de overkapping van de Ring en de rest wat vergeet.”

Katrien is 38 en werkt voor het OCMW: “Ik wist al voor wie ik ga stemmen voor ik naar het debat kwam. Mijn mening hou ik voor mezelf. Het debat heeft me wel een beetje doen twijfelen. Het thema wonen vind ik heel belangrijk. Zowel betaalbare – als sociale woningen. Ik vond de standpunten vanavond heel divers en sommige veel realistischer dan andere. Ik vind Patrick Janssens wel een goede manager. Hij heeft de stad kunnen verkopen.”

Filip is 33 jaar en jeugdwerker: “Voor ik naar het debat kwam, heb ik de sociale stemtest gedaan en op één stond Groen, op twee PVDA en op drie de Stadslijst. De eerste twee hebben het vanavond goed gedaan. Ze hebben uit hun hart gesproken. Ik vind vooral het samenleven tussen ouderen en jongeren in deze stad heel belangrijk. We zijn allemaal jong geweest. Laat diegenen die jong zijn toch jong zijn. Laat ze experimenteren en het mag ook al eens fout lopen. Niet alles hoeft meteen repressief te worden aangepakt. GAS-boetes lijken me daarom geen goede oplossing.”

Zohra is 25 en student, ze draagt een hoofddoek: “Ik weet in elk geval voor welke partij ik niét ga stemmen. Voor mij zijn vooral de standpunten over het hoofddoekenverbod belangrijk, maar ook sociale huisvesting en arbeidsmarkt. SP.A praat over de minderheden, maar niet met de minderheden zelf. Het hoofddoekenverbod is zonder enige consultatie van de doelgroep ingevoerd.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!