Reportage, Nieuws, Economie, België, Lokaal, Arbeidsmarktbeleid, Open bedrijvendag, BW IMSIR, Sociale tewerkstelling -

Beschermde werkplaatsen in de kijker

Open Bedrijvendag 2012. Bij IMSIR in Boom, dat al 45 jaar bestaat, heeft men zes afdelingen ontwikkeld waar 160 werknemers met een arbeidshandicap werk vinden. Er zijn afdelingen voor fietsbouw, recyclage, elektro, metaal, verzendingen en verpakkingen.

maandag 8 oktober 2012 11:41
Spread the love

Beschutte werkplaatsen dragen bij tot maatschappelijke integratie door werk te verschaffen aan personen die tijdelijk of definitief niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. In Vlaanderen zijn er 67 beschutte werkplaatsen, die 17.000 mensen tewerkstellen. Een niet te verwaarlozen sociale, maatschappelijke en economische factor.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!