Politieagent onderzoekt een document waarin staat dat de manifestanten het verkeer niet zullen blokkeren tijdens demonstraties over gronddispuut in de provincie Kandal.
Opinie, Nieuws, Wereld, Economie, Wereldbank, Landroof, Oxfam, Voedselproductie, Internationale Financieringsmaatschappij (IFC), Wereldvoedselprijzen - Bert Dhondt

Oxfam-rapport: “Wereldbank moet investeringen in land bevriezen”

"De Wereldbank moet haar investeringen bevriezen om arme mensen tegen landroof te beschermen", zegt Oxfam in haar recentste rapport 'Our Land, Our Lives'. Want de voorbije tien jaar werd 65 keer de oppervlakte van België verkocht. Die hoeveelheid land had volstaan om één miljard mensen, die vandaag honger lijden, genoeg voedsel te bieden.

donderdag 4 oktober 2012 13:20
Spread the love

In haar rapport ‘Our Land, Our Lives‘ dat donderdag 4 oktober wordt voorgesteld, trekt de internationale ontwikkelingsorganisatie Oxfam aan de alarmbel. Want tussen 2000 en 2010 ging 60 percent van de buitenlandse investeringen in landbouwgrond naar ontwikkelingslanden waar de bevolking honger lijdt.

En twee derde van de investeerders exporteert de volledige opbrengst van die grond. Bijna 60 percent van de wereldwijde handel in grond had te maken met de teelt voor biobrandstoffen.

Dit rapport maakt deel uit van de Oxfam-campagne tegen landroof omdat de rechten van de armste mensen in de wereld geschonden worden. Oxfam pleit voor meer investeringen in landbouw en kleine boeren.

Maar we stellen vast dat de ongeziene landkoorts niet voldoende gereguleerd werd en dat er veel te weinig toezicht was om landroof te voorkomen. Het gevolg is dat arme mensen nog voortdurend van hun grond verdreven worden, vaak met geweld, zonder dat ze gehoord worden of een compensatie ontvangen. Velen verliezen hun woning en blijven berooid achter, zonder toegang tot de grond die ze nodig hebben voor hun voedselproductie en om een inkomen te hebben.

“Op het land dat de voorbije tien jaar verkocht is, zou voldoende voedsel voor een miljard mensen kunnen groeien”

In arme landen wordt om de 6 dagen een gebied zo groot als de stad Londen verkocht. Zo leidde de grondhandel in Liberia in amper 5 jaar tijd tot de verkoop van zomaar eventjes 30 percent van het land. Volgens de berekeningen van Oxfam verdrievoudigde de grondhandel tijdens de voedselcrisis van 2008 en 2009, omdat land steeds meer als een winstgevende investering beschouwd werd.

Nu de wereldvoedselprijzen weer recordhoogten bereiken, is dringende actie meer dan nodig. Het gevaar voor een nieuwe golf van landroof is immers heel reëel.

“De Wereldbank moet haar investeringen in landbouwgrond tijdelijk bevriezen”, vindt Oxfam. Daarna kan zij ontwikkelingslanden aangepast advies geven, betere regels opleggen aan investeerders en een sterker beleid ontwikkelen om landroof te stoppen. De Wereldbank bekleedt een unieke positie: ze is tegelijk investeerder en adviseur.

De voorbije tien jaar namen de investeringen van de Wereldbank in landbouw met 200 procent toe. Anderzijds legt haar instrument voor de privésector, de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC), de regels vast die door vele investeerders gevolgd worden.

Uit onderzoek van de Wereldbank zelf blijkt dat de landen die de meest grootschalige landroof kennen, het recht op land van hun bevolking het minst beschermen. Sinds 2008 werden door de getroffen bevolkingen al 21 formele klachten ingediend omdat de projecten van de Wereldbank hun recht op grond met voeten treden.

Stefaan Declercq, algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit: “Momenteel beleven we een ongebreidelde landkoorts waardoor arme mensen blootgesteld worden aan honger en geweld. Zij dreigen levenslang in armoede te moeten leven. De Wereldbank kan voor een ommekeer zorgen en beletten dat dit een van de grootste schandalen van de 21ste eeuw wordt.”

“Met een tijdelijke bevriezing en een herziening van haar beleid kan de Wereldbank een voorbeeld stellen voor alle investeerders en regeringen die het misbruik van de mensenrechten kunnen stoppen. Zo kan zij ook verzekeren dat investeerders werkelijk bijdragen tot ontwikkeling in sommige van de armste landen. Want, investeringen horen toch goed nieuws te zijn voor ontwikkelingslanden. Voorwaarde blijft uiteraard dat ze werkelijk voordelig zijn, de bevolking niet benadelen en deze zeker niet veroordelen tot nog diepere armoede, honger en ontbering.”

Van 12 tot 14 oktober vindt in Tokio de jaarlijkse bijeenkomst van de Wereldbank plaats, de eerste sinds Jim Kim het voorzitterschap van de bank overnam. Oxfam wil daar stappen richting bevriezing vaststellen. Deze bevriezing moet wereldwijd een sterk signaal sturen naar investeerders om landroof te stoppen en ook de regels verbeteren.

Die regels hebben betrekking op:

– transparantie: het verzekeren dat informatie over landhandel openbaar is voor de betrokken bevolking en voor de regeringen;
– overleg en instemming: garanderen dat de bevolking vooraf informatie krijgt en dat zij projecten kan goedkeuren of afkeuren;
– landrechten en beleid: de rechten op land en grondstoffen van de bevolking verzekeren, vooral van vrouwen, via een beter beleid rond toegang tot land zoals voorgeschreven door het Comité voor Voedselzekerheid (CFS);
– voedselzekerheid: garanderen dat investeringen in land de lokale en nationale voedselzekerheid niet ondermijnen.

Stefaan Declercq: “De Wereldbank heeft als missie armoede wereldwijd te bestrijden. Zij moet landroof dus mee helpen stoppen en dringend in actie schieten. Want de landkoorts zal hoogstwaarschijnlijk nog toenemen nu de competitie voor voedsel en grondstoffen sterker wordt. Zij moet zorgen dat de rechten van de bevolking beschermd zijn.”

Volgens de Internationale Landcoalitie werden tussen 2000 en 2010 zo’n 203 miljoen hectare land verhandeld bij grote transacties. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat tussen 2000 en 2010 in ontwikkelingslanden 106 miljoen hectare land werd opgekocht door buitenlandse investeerders.

De campagne tegen landroof is een onderdeel van de Oxfam-campagne GROEI. Voedsel. Leven. Aarde die wil zorgen dat iedereen in de toekomst genoeg te eten heeft.

Bert Dhondt

Bert Dhondt is verantwoordelijke campagnes bij Oxfam Solidariteit België.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!