Verslag, Nieuws, Politiek, België, Lokaal, Gent, Gent, Kopstukkendebat Gent -

“Een tegen allen” op Kopstukkendebat Gent

De ogen van de media lijken hoofdzakelijk gericht op de strijd om de sjerp in Antwerpen. Je zou bijna vergeten dat er ook in die andere grote Vlaamse stad, Gent, wordt gewedijverd om de gunsten van de kiezer. Na het succes van het middagdebat op 3 oktober, specifiek gericht op sociale thema’s en politieke participatie van kwetsbare Gentenaars, liep de theaterzaal van Vooruit ook ’s avonds flink vol voor het Kopstukkendebat.

donderdag 4 oktober 2012 16:23
Spread the love

Op het eerste zicht lijkt Gent op 14 oktober geen aardverschuiving tegemoet te gaan. Daniël Termont is een van de populairste burgemeesters van Vlaanderen en de Gentse kiezer stemt sinds jaar en dag eerder progressief.

Maar dat wil niet zeggen dat de strijd al is gestreden en dat de buit binnen is voor de huidige paarse coalitie. Want paars wordt het volgende bestuur in geen geval, aangezien SP.A aan de verkiezingen deelneemt in een kartel met Groen. Een beslissing die hard aankwam bij de Gentse liberalen, na zoveel jaren paarse coalitie en een -naar eigen zeggen- constructieve samenwerking. Eerder vielen termen als ‘mes in de rug’ en ‘diepe ontgoocheling’. Maar intussen, afgaand op het Kopstukkendebat, lijken de plooien weer gladgestreken.

Zes partijen namen deel aan het debat: PVDA+, SP.A, Groen, Open VLD, CD&V en N-VA. CD&V-kopstuk Veli Yüksel liet zich noodgedwongen vervangen door fractieleider Paul Goossens, omdat hij zich in diverse tv-programma’s mocht gaan verdedigen voor een omstreden brief die hij vorig jaar, in een vlaag van acuut dienstbetoon, schreef naar een vrederechter. 

Thema’s

Inhoudelijk liet het debat weinig nieuws optekenen. De vier grote thema’s waren: wonen, werk, mobiliteit en migratie.

Gent kampt met een nijpend tekort aan woningen, zowel sociale woningen als gezinswoningen. De huur- en vastgoedprijzen zijn astronomisch hoog geworden en de wachtlijsten voor een sociale woning ellenlang. Bovendien zijn er heel wat ouders die een gezinswoning kopen of huren voor hun studerende kinderen en zo woningen in beslag nemen die eigenlijk voor gezinnen bedoeld zijn.

De stad telt ongeveer 14.000 werklozen, een vrij hoog cijfer in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De N-VA wil het stadspersoneel met 25 procent inkrimpen: een opmerkelijk programmapunt voor een partij die ‘iedereen activeren’ als oplossing ziet voor zowat elk probleem. Discriminatie op de arbeidsmarkt is een wezenlijk probleem, geven alle aanwezige partijen toe.

Inzake mobiliteit is het water behoorlijk diep tussen het kartel en haar favoriete coalitiepartner Open VLD. SP.A en Groen gaan onomwonden voor een autoluwe stad; Open VLD wil de stad niet ‘op slot doen’ maar pleit voor meer ondergrondse parkeergarages aan de rand van de stad. De partijen waren het er wel over eens dat de recente beslissing van De Lijn, om na 23u geen bus- of tramverkeer meer aan te bieden in Gent, nefast is voor de mobiliteit in een bruisende stad en dus dringend moet herroepen worden.

Het thema migratie gaat in Gent in de eerste plaats over de Roma. Het is een feit dat de stad de afgelopen jaren een aanzienlijke instroom aan Oost-Europese migranten te verwerken kreeg. Over de aanpak van de problemen die deze instroom meebracht, daarover verschillen de meningen. Burgemeester Termont wees erop dat migranten ook zelf een inspanning moeten leveren om te integreren in de maatschappij. Tom De Meester van de PVDA+ benadrukte dat migranten meestal naar België komen omdat zij geen alternatief hebben.

Schouderklopjes

Elke Decruynaere van Groen riep iedereen op om het nu eens echt over Gent te hebben en het federale niveau te laten voor wat het was. Haar oproep leek evenwel voor dovemansoren bestemd. Met de regelmaat van de klok werd de federale paraplu geopend en opgestoken. Maar dit is wellicht niet zo verwonderlijk aangezien het beleid inzake heel wat thema’s (leeflonen, openbaar vervoer) op federaal niveau wordt beslist.

Het kartel SP.A-Groen en Open VLD waren opvallend aardig voor mekaar; er werden nog net geen schouderklopjes uitgedeeld. Die vriendelijke houding stond in schril contrast met de toon die het kartel en de liberalen reserveerden voor Siegfried Bracke van N-VA. Zittend burgemeester Termont deelde menig spottende sneer uit in de richting van Bracke en kreeg zo vlot de zaal op zijn hand. Maar vooral Mathias De Clercq van Open Vld toonde zich opmerkelijk bitsig en scherp naar Bracke toe. Toen die laatste hem een socialist noemde, beet De Clercq hem toe: “U was vroeger een socialist, nu een nationalist. Wel, in Gent noemen we dat een opportunist”. Een gevatte repliek die op luid gejoel en applaus van het publiek werd onthaald.

Houtworm

Termont kon het niet laten om nog eens te verwijzen naar de ‘houtworm’-affaire (Bracke had horen waaien dat de nieuwe, omstreden stadshal niet bestand zou zijn tegen houtworm en meende daarover publiekelijk z’n bezorgdheid te moeten uiten. Het bleek echter om een flauwe grap te gaan van het Gentse lolbroekencollectief Cirq). Termont haalde dit incident aan om Bracke een gebrek aan dossierkennis te verwijten naar aanleiding van wat gehakketak over cijfers. “U bent intellectueel oneerlijk”, concludeerde hij.

Bracke liet zich niet uit het lood slaan, maar werd naar het einde van het debat toe opmerkelijk stiller en gedroeg zich meer en meer als een kat in het nauw. “Het is hier één tegen allen” liet hij zich ontvallen; een uitspraak die in het verlengde ligt van de slachtofferrol waarin de N-VA en haar voorzitter zich maar al te graag lijken te wentelen. Op medeleven van het publiek moest hij niet rekenen. Het debat vond dan ook plaats in ‘rood’ Gent en meer bepaald in de ‘rode’ Vooruit.

Onderonsje

Het debat werd dus vooral een onderonsje tussen het SP.A-Groen-kartel en Open VLD enerzijds en de N-VA anderzijds.
De CD&V liet zich enkel en alleen opmerken door wat flauwe grappen en lege oneliners van Paul Goossens, die niet bepaald in goede aarde vielen bij het publiek. Zijn opmerking dat de provincie West-Vlaanderen maar moest betalen voor nieuwe studentencomplexen in Gent, leverde hem de spottende reactie op: “Moet Nederland dan ook gaan meebetalen?”. PVDA+-boegbeeld Tom De Meester slaagde er te weinig in om zich te profileren temidden van het bitse gekrakeel tussen de huidige coalitie en uitdager N-VA.

Op het einde van het debat voelde de burgemeester zich geroepen om te verwijzen naar de open brief die diezelfde dag door de Gentse organisaties Victoria Deluxe, vzw Vrede, Samenlevingsopbouw Gent en onderzoekers van de Antwerpse en Gentse universiteit naar diverse media werd gestuurd. Daarin riepen ze de Gentenaars onrechtstreeks op om op 14 oktober voor een linkse oppositie, meer bepaald PVDA+, te kiezen[1].

Termont leek zich bedreigd te voelen door de inhoud van deze open brief en ging er lijnrecht tegenin. CD&V, Open VLD en N-VA zouden volgens hem al samengezeten hebben om een rechtse coalitie te vormen (iets wat door de drie partijen stellig werd ontkend) en een stem voor de PVDA+ (in plaats van naar het kartel waar zijn eigen partij toe behoort) zou een dergelijk rechts verkiezingsresultaat in de hand werken. Een vreemde en overbodige uitschuiver voor wie zo stevig in het zadel zit als Termont en die zich tijdens een publiek debat vaak zo onomwonden akkoord verklaart met de standpunten van de PVDA+.

Voetnoten

take down
the paywall
steun ons nu!