logo cannabiskweken
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Universiteit gent, Cannabisteelt -

UGent – Kweek(te) jij cannabis?

Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek van de Universiteit Gent wil meer weten over de hobbyisten die in België cannabis kweken voor eigen gebruik. Op hun balkon, in de WC, in hun achtertuintje. Zo krijgt de kweker een stem in het debat rond deze softdrug. De gebruiker een stem? Als het van àlle Antwerpse politieke partijen afhangt: 'njet!' Daarover en méér in deze bijdrage.

maandag 1 oktober 2012 17:01
Spread the love

Volgens schattingen van criminoloog Tom Decorte (UGent) waren er eind 2007 in België 15.000 cannabistelers voor eigen gebruik. Deze softdrug is de meest populaire in de hele EU. Eén op vijf volwassenen kwam ermee in aanraking. In België is dat 10,8 procent. Het gebruik is het hoogste bij 15 tot 34-jarigen. Ongeveer 26 procent van de 15-16 jarigen rookte de drug. België kent 5 à 10 procent zware gebruikers, meer dan 40 keer per jaar. Dit zijn cijfers van enige tijd geleden, en ze stijgen.

Cannabis (marihuana) is ingeburgerd in het uitgaansleven en het dagelijks bestaan van velen. Rond het bezit en verwerven hangt nog steeds een duister, crimineel sfeertje. Zoals elke andere drug is het onverstandig gebruik ervan niet zonder gevaar voor de gezondheid. Daarenboven vormt het illegale dealen een biotoop voor vooral kleine criminaliteit.

Heel wat Belgen kweken hun wiet dan ook zelf. Thuis of in open lucht. Dat is onder voorwaarden toegestaan. Eén plant per persoon voor eigen doel.

Over dit kweken voor eigen gebruik bestaat weinig correcte informatie. Daarom start het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek van de Universiteit Gent een anonieme enquête. Help mee een objectief en genuanceerd beeld van cannabiskwekers te genereren en draag zo bij tot een beter en wetenschappelijk onderbouwd beleid inzake cannabis. Ziehier de oproep van de UGent :

“Laat je stem meetellen !

Kweek je zelf één of meerdere cannabisplanten? Heb je ooit zelf cannabis verbouwd? Ken je mensen die cannabis telen of ooit hebben geteeld?

Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek van de Universiteit Gent wil met deze onafhankelijke studie een eerlijk en genuanceerd beeld schetsen van de motieven voor en de ervaringen met het kweken van cannabis in België.

Het gebruik van cannabis is een ruim verspreid en genormaliseerd fenomeen geworden. Beleidsmakers blijven echter worstelen met een gepaste strategie ten aanzien van het kweken van cannabis. Ook de algemene bevolking heeft vaak een ongenuanceerd idee over mensen die cannabis kweken. De media berichten vooral over grootschalige plantages, en mensen die enkel om commerciële doeleinden telen.

Jij kunt ons helpen om genuanceerde en correcte informatie over de cannabismarkt te verzamelen, en op die manier stereotype beeldvorming te corrigeren. Neem deel aan onze anonieme online survey, en laat op anonieme wijze jouw persoonlijke ervaringen en je stem meetellen in het maatschappelijk debat over cannabis!

–> www.cannabiskweken.be

Als je niet in België woont, bezoek dan onze website van het internationale project waar deze studie ook deel van uitmaakt. www.worldwideweed.nl

Daar heb je toegang tot een enquête in jouw deel van de wereld.

Als je vragen hebt over deze studie kunt u contact opnemen met Prof. dr. Tom Decorte, per mail Tom.Decorte@UGent.be “

Stadstuin

Dit onderzoek van de UGent wil de stem van de kleine hobbyist die zijn plantje verzorgt laten meetellen. Zij die op 26 september in de zaal Permeke aan het De Coninckplein te Antwerpen een debat met politieke partijen hierover bijwoonden, kwamen van een kale reis thuis. De organisator was het Gebruikers Overleg Antwerpen, een platform van organisaties die ijveren voor een degelijk drugsbeleid. Dat ‘beleid’ is op dit moment hoofdzakelijk repressief en wordt beïnvloed door extreemrechts.

Aan vertegenwoordigers van SP.A, N-VA, Groen, Open VLD en PVDA+ werd het voorstel van de Stadstuin voorgelegd. Een idee van de vzw Trekt Uw Plan(t). Dit concept wil een bijdrage leveren aan de oplossing van de drugsproblematiek in Antwerpen. Het voorstel houdt in dat onder toezicht van de stedelijke overheid cannabis geteeld wordt voor een beperkt aantal consumenten. Aldus zou de illegale straathandel verminderd worden en controle bestaan op problematisch gebruik.

De idee sluit aan bij de werking van de Cannabis Social Club, waar legaal wiet gekweekt wordt binnen de mogelijkheden van de wet.

Je stem telt niet mee !

De partijvertegenwoordigers werd gevraagd hoe ze, eenmaal verkozen, op die Stadstuin zouden reageren. Niet echt onverwacht bleken ze onbekwaam om een inhoudelijk debat te voeren en betoogden ze stuk voor stuk dat ze het voorstel niet zouden steunen. Met maar één argument: het zou in strijd zijn met de wet.

Dat volgens vele belangrijke internationale politici en wetenschappers wereldwijd de ‘war on drugs’ verloren is, ontging alle dames en heren. Dat internationaal aangeraden wordt om het lokaal beleid af te stemmen op ‘harm reduction’ en de schade te verminderen in plaats van in te zetten op blinde repressie, eveneens.

Trekt Uw Plant :”Opnieuw bleek dat als het om cannabis gaat de politici niet thuis geven. Aan de ene kant wordt cannabis kweken voor persoonlijk gebruik in België niet langer vervolgd. Aan de andere kant wil geen enkele politieke partij zich uitspreken voor een door de overheid gereguleerde teelt. Daarmee verzaakt de politiek aan haar plicht om controle uit te oefenen op een product dat door tienduizenden Antwerpenaren en honderdduizenden Belgen wordt geconsumeerd.”

Gebruiker, kweker, je stem telt in de stad der Sinjoren dus niet mee. ‘t Stad is niet van iedereen…Wel van de de dodelijke harddrug zuipende consument van alcohol. Alcoholdrinkers en verslaafden zijn met veel, en zijn nuttig stemvee. Ieder jaar is de stad Antwerpen organisator van de lolbroekerij die de commerciële bedoeling heeft alcohol massaal te promoten : ‘t ‘Bollekesfeest’!

Teel cannabis als hobby

De Gentse criminoloog Prof. Tom Decorte is de drijvende kracht achter het onderzoek van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek. “De zoektocht naar een roes is een normaal menselijk gedrag. Daarom willen we de mensen die gebruiken een stem geven”, zegt hij in De Standaard. Het onderzoek wordt internationaal uitgevoerd, van Finland over Canada tot Australië.Het gaat om veertig standaardvragen die in elk land worden gesteld. Elk land voegt er nog specifieke vragen aan toe.

In 2007 organiseerde hij een gelijkaardige enquête waaraan 659 Vlamingen deelnamen. Deze keer bestrijkt ze geheel België. In september 2007 waren er volgens Decorte 200.000 regelmatige rokers, waarvan er 60.000 minstens één keer geprobeerd hebben de plant te kweken. Van deze groep bleven er toen 10.000 à 15.000 actief. Dat aantal moet gevoelig toegenomen zijn. De meeste hobbyisten verbouwen op kleine schaal en zijn twintigers en dertigers. Dit is goedkoper, qua kwaliteit veiliger en een bijdrage aan meer groen in stad en dorp.

De hennepteelt vermindert niet door blinde repressie, maar de sector krijgt er wél een meer crimineel karakter door. Nu is het kweken van één plant niet strafbaar en wordt het bezit van drie gram op straat gedoogd. 

Decorte beklemtoonde dat het vanuit het standpunt van de volksgezondheid fout is om deze kleinere, idealistische telers aan te pakken. Hij pleit voor de legalisering van cannabiskweek thuis, omdat zo criminele organisaties buiten de branche gehouden worden. Dat is ook het standpunt van Trekt Uw Plan(t) met het voorstel om een door de overheid gerunde Stadstuin aan te leggen. Het zelf zaaien, laten groeien en kweken van cannabis is redelijk eenvoudig. Op talrijke websites vindt je informatie. 

Een tevreden roker is geen onruststoker…

De gevolgen voor de gezondheid van het  gebruik en vooral misbruik van cannabis (marihuana) moet niet ontkend worden. Dat geldt voor alle drugs. Cannabis blijkt evenwel niet zo onschuldig te zijn als lang gedacht werd. Flarden uit wetenschappelijk onderzoek bereiken de massamedia.

Het IQ van pubers zou onomkeerbaar aangetast worden, psychoses en schizofrenie uitgelokt, angstaanvallen niet onder controle te krijgen, waanbeelden hardnekkig, gebruikers belanden op de spoed… De ‘bad trip’ is al decennia gekend. De totaal versufte teveel gebruikende en  langdurige verslaafde ook.

“Een tevreden roker is geen onruststoker…” riep ook ik in de jaren zestig. Nu klinkt dat cynisch, want overmatig gebruik is inderdaad een gevaar voor de gezondheid en het functioneren. Vooral de stuff die onzuiver en commercieel opgefokt wordt met een hoog THC gehalte tot een middel dat vergelijkbaar is met een harddrug. Het Nederlandse Trimbos Instituut meent dat cannabis risico’s heeft op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak.

Wij zijn ons brein

De hersenonderzoeker Dick Swaab bespreekt in zijn bestseller ‘Wij zijn ons brein’ ( Contact/2010) de invloed van cannabis op psychosen. De wetenschappelijke kennis van het brein is drastisch toegenomen dankzij de perfectionering van scans.

Een citaat uit ‘Wij zijn ons brein’ : “Volwassen mannen die dagelijks gedurende jaren joints rookten, hadden niet alleen een kleinere hippocampus (belangrijk voor het geheugen), een kleinere amygdala (veranderingen in angst, agressie en seksueel gedrag) en een verstoorde bevezeling in het campus callosum (links-rechtsverbindingen), maar scoorden ook hoger op aanleg voor een psychose.” Dit onderzoek is nog gaande.

Swaab besluit dat cannabis zijn onschuld heeft verloren. Voor sommigen kan cannabisgebruik desastreus aflopen. Doch hij relativeert : “Vergeleken met de enorme schade die alcohol en sigaretten zeer velen in onze maatschappij toebrengen, blijft het een probleem van een relatief geringe omvang.” En, het verlangen naar ‘roes’ is des mensen, heeft een functie en zien we ook bij andere dieren.

Sex en drugs

Aan mijn raam hangt een affiche van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (UGent). Centraal het logo van een gestileerd cannabisblad. De belangstelling van voorbijgangers is opmerkelijk. Gekribbelde verontwaardigde briefjes van buren dwarrelen in de bus…  Drugs en seks! Het boeit de mens. De hersenonderzoekerDick Swaab wijst er gretig op dat ons lichaam en brein kwekers zijn van talrijke soorten drugs, de actieve stoffen die de roes van marihuana veroorzaken inbegrepen.

Hoe meer van die lichaamseigen drugs genieten? Voor wie het groot brengen van plantjes een onoverkomelijke opgave is, rest er een handig en gratis alternatief: masturberen… Volkomen legaal ! Elk orgasme – vooral bij vrouwen – zorgt voor een explosie van gelukzalig makende natuurlijke drugs, verwant aan deze die illegaal de criminele markt overspoelen. Ze werken lang positief na.

Een trotse seksueel bevredigde V/M is wél een onruststoker. Dat begrijpt de katholieke kerk al tweeduizend jaar lang. Elk genot is zonde.  Bovenop weet iedere roker van marihuana – of snoeper van spacecake en andere delicatessen – dat vrijen intenser, intiemer en tederder wordt dankzij wiet. Aan u de keuze…

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!