© Lode Vanoost
Opinie, Nieuws, Economie, België, Spoorwegen, Mobiliteit, NMBS - Michel De Wilde - treinbestuurder NMBS

Het moet maar eens gezegd, en het moet maar eens uit de buik komen. Waarom staken?

Maanden werd tussen Paul Magnette en de vakbonden gepraat, zonder resultaat. Er ligt niks op tafel, of toch niks dat de NMBS vooruit helpt. De reiziger niet, de werknemers niet en dus ook onze mobiliteit niet. Dit kan niet langer blijven duren. Als je na 5 maanden niks hebt, dan moet je geen illusies hebben dat er nog iets uit de bus zal komen. Daarom actie, nu en liefst met alle partijen samen.

maandag 1 oktober 2012 23:07
Spread the love

De splitsing was eigenlijk de kers op de taart na de veel te zware bezuinigingen in de jaren ‘80 onder leiding van toenmalig minister van Verkeer Herman De Croo, later verder gezet door Karel Vinck. Het gevolg van die liberale aanval op de NMBS was dat we sinds 2000 met sterk verouderd en slecht onderhouden materieel zitten. Veel pannes, afgeschafte treinen, …. Onnodig te zeggen dat ook de veiligheid daardoor in het gedrang komt. De splitsing in 3 entiteiten zorgde voor nog meer verwarring, frustraties, nog grotere vertraging, nog slechtere dienstverlening.

Het woord is gevallen: de splitsing…maar Europa vraagt geen splitsing. Lang werd verteld dat dit wel het geval was. Niet dus, enkel een boekhoudkundige aparte cel waar eventuele privé-partners kunnen in ondergebracht worden. DB (nvdr de Duitse spoorwegmaatschappij) heeft het zo gedaan, zoals het hoort. Dit kan dus bij ons ook.

De splitsing veroorzaakt problemen

Wat is het gevolg van die 3-ledige splitsing? Alle diensten werden in 3 gedeeld, met elk een baas en dat op alle niveau’s. Bij problemen werkt men bijgevolg niet langer samen, maar tegen elkaar. Elk in zijn domein, elk bang om zijn bevoegdheid te overschrijden, niemand wil nog verantwoordelijkheid nemen. Van collegialiteit en hulp is nog weinig sprake en dat zorgt voor veel problemen en frustraties. Bij een probleem bellen verschillende diensten de treinbestuurder en treinbegeleider op, die zelf ook nog eens alle diensten moet verwittigen. Dat geldt ook voor seinposten, stationschefs, e.a..  Al die diensten moeten dan overleggen, elk met hun reglementen en bevoegdheden. Gevolg: veel tijdverlies, nervositeit, twijfel…zo werkt het niet, en zal het nooit werken. Of het nu een 2-ledige, 3-ledige…of welke splitsing ook gaat.

Dit alles leidt uiteindelijk – terecht – tot zeer groot ongenoegen bij de reiziger, maar evenzeer bij het personeel.

Dit alles leidt uiteindelijk – terecht – tot zeer groot ongenoegen bij de reiziger, maar evenzeer bij het personeel. Dagelijks moeten zij roeien met de riemen die ze hebben, de miserie ondergaan en zo goed mogelijk oplossen. Dit onder toenemende tijdsdruk die ook al niet bevorderlijk is voor de veiligheid, allerhande en vaak weerkerende testen, continu wijzigende reglementeringen, tegenwerkingen… komt daar nog bij dat treinbestuurders en treinbegeleiders het gevoel hebben dat ze geviseerd worden in plaats van geholpen, laat staan gewaardeerd. Nochtans is de fysieke belasting die deze job met zich meebrengt niet te onderschatten. 24/24, 7/7 en dat een heel jaar door flexibel zijn: midden in de nacht, op verschillende uren beginnen of eindigen, weekends, feestdagen… dit verdient meer waardering en ondersteuning.

Geef ons een eenvoudige structuur waarin we kunnen samenwerken

Dat deze situatie niet kan blijven duren, is duidelijk. Een goede werking kan pas onder 1 baas in 1 bedrijf. Een duidelijke transparante, eenvoudige structuur waarbij mensen samen kunnen werken. Alleen zo kan men problemen kordaat aanpakken, de werking verbeteren en dus ook een betere service bieden aan de klant.

In hokjes kruipen… is achteruit gaan. De NMBS is daar, jammer genoeg, hét voorbeeld van. Maar het kan anders.

Mobiliteit is hét probleem in ons land. Zowel op vlak van milieu, economie, leefbaarheid, veiligheid, … Het openbaar vervoer is dan ook DE oplossing om onze mobiliteitsproblemen aan te pakken. Investeer dan ook in plaats van te bezuinigen. Steun uw mensen in plaats van ze af te breken. Alleen door samen te werken kan een maatschappij, een bedrijf er op vooruit gegaan. Splitsen, in hokjes kruipen…is achteruit gaan. De NMBS is daar, jammer genoeg, hét voorbeeld van. Maar het kan anders.

Alleen overheid kan voor iedereen openbaar vervoer garanderen als alternatief voor dichtgeslibd wegennet

Tot slot: al jaren wordt ingebeukt op vakbonden en wordt liberaliseren verheven tot kunst. Ons ingepeperd door allerhande liberale instanties en partijen. Niets is minder waar. Geen enkel privébedrijf kan een treinaanbod geven als de overheid. Zij is de enige die garant kan staan om de bevolking, ook op minder interessante uren, een mogelijkheid te bieden om zich te verplaatsen. Dit geldt zowel voor trein, tram als bus. Ons land is te klein om een rendabel spoornet te hebben, maar het is wel dé politieke keuze om het te gebruiken als alternatief voor ons dichtgeslibd wegennet. Investeer daarom in nieuwe, extra spoorlijnen, zorg voor meer capaciteit, een eenvoudige structuur, nieuw materieel, meer onderhoud…

Investeren in openbaar vervoer = investeren in onze toekomst. De uwe, de mijne, die van ons land, die van ons allemaal.
 

Michel De Wilde is treinbestuurder bij de NMBS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!